Färgkoder kontakter Vitec Express

Färgkoder kontakter Vitec Express

Fråga: Vad betyder färgkoderna vid personkortet i Vitec Express? Grön Aktiva, fysiska personer som: Är kopplade som säljare till objekt med status Intagsförsök/Under intag och där det till samma objekt finns ett Intagsmöte som inte är äldre än 1 år eller där det finns en återkomst som inte är passerad på kontakten Gul Aktiva, fysiska personer som är kopplade som säljare till objekt med status Intagsförsök/Under intag eller äger boende (lämnar i Express) och är inte säljare på objekt med avtalsdag de senaste 2 åren.  Röd Aktiva, fysiska personer som har ”Äger boende (Lämnar i Express)” = ”Ej Tillfrågad”. och är inte säljare på objekt med avtalsdag de senaste 2 åren. Blå Aktiva, fysiska personer som är: kopplade som säljare till objekt med status såld och objekten ska ha tillträdesdatum som inte är äldre än 2 år. Grå Kontakter som inte matchar något av ovanstående.

Kan inte logga in i Vitec Express

Kan inte logga in i Vitec Express

Fråga: Jag har Vitec Express via Vitec Driftservice men kan inte logga in. Varför? Svar: Kontrollera på ditt användarkort i Vitec Mäklarsystem Office att du har en e-postadress och ett lösenord. Viktigt är även att du inte har bockat i ”Visa inte användaren på personalpresentationer”. Är denna ibockad kan användaren inte logga in i Vitec Express. Ta bort bocken och gör en ny överföring till basen.

Avancerade Exchangeinställningar för Express

Avancerade Exchangeinställningar för Express

I Vitec Express finns inställningar för att ditt Vitec Express skall kunna hantera e-post via Microsoft Exchange. Dessa inställningar beskrivs mer i denna dokumentation: Inställningar Exchange för Vitec Express En av inställningarna för Exchange är Avancerade inställningar. Dessa skall användarna som regel aldrig vara inne på. Fälten skall i de flesta fall vara tomma. Inställningar för Exchangesynkronisering som används i mobilen fungerar inte i Vitec Express. Mobila enheter (iOS, Android osv) använder Microsoft ActiveSync för att synkronisera med Exchange. Vitec Express använder Microsoft Exchange Webservices (EWS) Vitec Express kan klara av att slå upp serveradress och domän automatiskt om användaren anger korrekt e-postadress, lösenord och eventuellt användarnamn. Om användarnamn eller inte krävs är lite olika mellan olika servrar. Vi får ibland frågan om vilken adress som man skall ha. Den frågan måste man ställa till sin leverantör av e-post tjänst. Använder man sig av Microsofts egna Exchange server så kan man använda denna adress. https://outlook.ilait.se/EWS/Exchange.asmx Gällande portar […]

E-posta från Vitec Express

E-posta från Vitec Express

När man e-posta från en sida på Internet kan e-postet skickas via ditt eget lokalt installerade e-postprogram eller via Exchange. Så här fungerar det från Vitec Express. Är du inne på kontakter i Vitec Express och klicka på kuvertet så aktiveras och skickas e-postet via ditt lokala e-postprogram (i datorn, plattan, mobilen): Vill du använda dig av Exchange i Express istället skickar du e-post genom att klicka på ”Utför” uppe till höger istället och väljer ”Skicka e-post” I detta läge aktiveras e-posten i Express/Exchange istället.  

Inloggning Vitec Express

Inloggning Vitec Express

Hur loggar jag in i Vitec Express? Fråga: Hur kommer jag in i Vitec Express (vår webbaserade molntjänst) och vilka inloggningsuppgifter använder jag? Svar: Vitec Express når du genom att starta en webbläsare (i datorn eller mobilen/surfplattan) och gå till http://express.maklare.vitec.net/ Du loggar in med den E-postadress och lösenord du valt i ditt mäklarsystem. För att få tillgång till Vitec Express krävs att du har abonnemangsformen Vitec Komplett och med den Vitec Driftsservice.   Se film