Överföra mäklarbild till marknadsplatserna

Överföra mäklarbild till marknadsplatserna

Mäklarbild För att mäklarbilden/användarbilden skall överföras till marknadsplats behövs en inställning göras i Vitec Mäklarsystem Office. I Användarkortet, som du når via menyn ”Verktyg”, ”Administrera” och ”Användare” hittar du platsen för din användarbild. Kontrollera att det finns en bild på användaren och att det under bilden är valt ”Visa bild på mina objekt på internet”. Observerar om man valt att bocka i ”Visa inte användaren på personalpresentationen” så visas inte vare sig bild eller info om mäklaren på marknadsplatserna.

Färgkoder kontakter Vitec Express

Färgkoder kontakter Vitec Express

Fråga: Vad betyder färgkoderna vid personkortet i Vitec Express? Grön Aktiva, fysiska personer som: Är kopplade som säljare till objekt med status Intagsförsök/Under intag och där det till samma objekt finns ett Intagsmöte som inte är äldre än 1 år eller där det finns en återkomst som inte är passerad på kontakten Gul Aktiva, fysiska personer som är kopplade som säljare till objekt med status Intagsförsök/Under intag eller äger boende (lämnar i Express) och är inte säljare på objekt med avtalsdag de senaste 2 åren.  Röd Aktiva, fysiska personer som har ”Äger boende (Lämnar i Express)” = ”Ej Tillfrågad”. och är inte säljare på objekt med avtalsdag de senaste 2 åren. Blå Aktiva, fysiska personer som är: kopplade som säljare till objekt med status såld och objekten ska ha tillträdesdatum som inte är äldre än 2 år. Grå Kontakter som inte matchar något av ovanstående.

Utskriftsproblem Deklarationsblanketter Mäklarsystem Office

Utskriftsproblem Deklarationsblanketter Mäklarsystem Office

Deklarationsblanketter för försäljningar 2015 finns tillgängliga i Mäklarsystem Office 2016.1.01. Några kunder har rapporterat att fälten (dvs det man fyller i) förskjuts mot blanketten. Om detta inträffar finns två sätt att komma runt detta. Gå till menyn Arkiv, välj Skriv ut, Papper. Välj ”vitt papper” Om detta inte hjälper, speciellt när blanketten sparas till PDF, testa följande Välj menyn Hjälp, Om, Info, PDF Export, Registrera om skrivaren Tänk på att det ibland kan ta en stund att få upp dialogen med frågan om omregistrering. Ovan är en inställning som görs på respektive dator som har problemet.    

Fungerar Vitec Mäklarsystem på Mac datorer?

Fungerar Vitec Mäklarsystem på Mac datorer?

Vitec kan inte garantera någon typ av drift eller ge någon form av support i Mac-miljöer på PC programmet Vitec Mäklarsystem Office. Detta på grund av att vi inte har möjligheter/resurser att utföra de kontinuerliga tester som krävs. Detta oavsett om man kör via PC-emulering (startar Mac datorn med Mac OS och sedan startar ett emuleringsprogram) eller om man har bytt ut Mac-OS mot Windows. Ett säkrar sätt att köra Vitec Mäklarsystem Office i Mac är via Fjärrskrivbord (RDP). Vitec Express är ett webb-baserat tillägg till Vitec Mäklarsystem Office och fungerar i Mac eftersom detta körs i webbläsaren. I grunden finns det två sätt att köra operativsystemet Windows på en Mac. Det ena är att du gör om hälften av datorn till en Windows-dator. Då väljer du vid uppstart av datorn om du vill köra Mac eller Windows. Macens lösning för detta kallas för Boot Camp och förutom Boot Camp installeraren (som är gratis!) så är en Windows-skiva med […]

Vitec Mäklarsystem och Windows 10 – PDF

Vitec Mäklarsystem och Windows 10 – PDF

Windows 10 släpptes sommaren 2015 och Vitec produktsupport har blivit kontaktade av en del kunder som börjat att uppdatera sin Windows till denna version. Vitec produktsupport har blivit uppmärksamma på att några kunder har haft problem med att kunna spara PDF filer i Vitec Mäklarsystem. Uppdateringen till Windows 10 tar inte med programmet Amyuni. Detta tredjepartsprogram använder Vitec för att skapa PDF filer (för att spara i Mäklarsystem, disk samt vid e-post av dokument). Man kan ibland uppleva det som att det inte går att skicka e-post men beror på PDF skrivaren Åtgärden är att manuellt registrera om PDF skrivaren vilket är en enkelt åtgärd som man kan göra själv. Gå in under ”Hjälp/Om klicka på knappen ”Info” nere till vänster. Klicka sedan på PDF Export nere till höger. Välj först ”Total avinstallation av alla Amyuni PDF skrivare” Välj ”Avinstallera” i dialogen som kommer upp. Får du en säkerhetsvarning väljer du kör. Ett DOS fönster öppnas och avregistreringen börjar. […]

Sidotjänster och Hemnets nya priser 2015

Sidotjänster och Hemnets nya priser 2015

Från och med den 1 december 2015 justerar Hemnet prismodellen för bostadsannonsering. Den nya prismodellen innefattar sex stycken nivåer baserat på bostadens utgångspris med ett spann från 600 kr till 1 600 kr. Prismodellen gäller för uppdragsavtal tecknade från 1 december 2015. Med anledning av detta är dokumentet ”Annonsering Hemnet” uppdaterat. Detta finns som fristående dokument och som bilaga till förmedlingsuppdraget. Om du har frågor kring själva prismodellen, kontakta Hemnets support på support@hemnet.se eller ring 0910-76 16 90. På sidan http://www.hemnet.se/bostadsannonsering hittar du ett antal viktiga dokument som du kan ha nytta av. Hemnets nya priser 2015 kan innebära att du behöver göra en inställning i Vitec Mäklarsystem. Gå in under Verktyg==>Administrera==>Produkter Klicka på en bild för större version. Här kan man ändra texten om om sidotjänster (välj din tjänst för Hemnet till vänster). Det man bör tänka på är att man i beskrivningen anger om ersättningen erhålls direkt eller indirekt, dvs om det är mäklaren eller firman/kedjan […]

Omvandla Mäklarsystem Office PDF till Word

Omvandla Mäklarsystem Office PDF till Word

Fråga: Hur gör jag om en PDF fil skapad i Vitec Mäklarsystem till en Microsoft Word fil? Svar: 1. Spara dokumentet i Vitec Mäklarsystem till en PDF. 2. Dra det sparade PDF dokumentet till Skrivbordet eller annan valfri plats utanför Mäklarsystem 3. Högerklicka på filen på skrivbordet (eller annan plats) och välj ”Öppna med”. Välj Word. 4. Bekräfta Words information om att filen kommer att göras om till Word. 5. Efter en stund är blanketten öppen och i Wordformat. Klar för att redigeras.  

Felmeddelande - Printer not activated

Felmeddelande – Printer not activated

Printer not activated Om felmeddelandet Printer not activated visas vid utskrift från Vitec Mäklarsystem kan det beror på att Microsoft OneNote lagt beslag på porten ”nul”. Prova att skapa en ny lokal port och döp den till något annat än nul. Kontrollera även fliken ”Avancerat” så att den ser ut enligt nedanstående.  

Störning - Google Sync Vitec Mäklarsystem

Störning – Google Sync Vitec Mäklarsystem

Fråga: Min synkronisering mellan Vitec Mäklarsystem och Googles kalender fungerar inte längre. Det kommer upp ett felmeddelande. Detta började visa sig i mitten av november 2014. Har fungerat bra tidigare. Svar: Störningen  beror på att Google har uppdaterat sitt API (det sätt externa program, som Mäklarsystem, skickar sin data till Google) till en ny version. Det innebär att vi måste göra förändringar i Vitec Mäklarsystem. Till dess att dessa förändringar är klara kommer inte synkningen fungera till Google. Vi har i skrivande stund ingen tidsangivelse.Vi har redan börjat titta på hur uppdateringen kan ske skyndsamt. En grov analys för när en uppdatering kan vara klar är någon gång mellan mitten / slutet av december. Synkningen till Microsoft Outlook fungerar fortfarande. Det finns tredjepartsprogram för att synka mellan Outlook och Google som ett alternativ. Uppdatering: Vecka 50 släpptes en uppdatering av Vitec Mäklarsystem som åtgärdar ovanstående störning. Uppdatera ditt Vitec Mäklarsystem för att få ner rättelsen.  

Byta telefonnummer Vitec Mäklarsystem

Byta telefonnummer Vitec Mäklarsystem

Fråga: Hur uppdaterar man telefonnumret på företaget och/eller användaren i Vitec Mäklarsystem? Svar: Uppdatera företagets telefonnummer I Vitec Mäklarsystem, välj menyn ”Verktyg” sedan ”Administrera” och ”Firmor” Gråmarkerade fält kan kontoret inte ändra själv. E-posta dina nya uppgifter till kundservice (kundservice.maklare@vitec.se). Telefon 2 kan ändras av kontoret. Tryck ”OK” för att spara Uppdatera användarens telefonnummer I Vitec Mäklarsystem, välj menyn ”Verktyg” sedan ”Administrera” och ”Användare” Uppdatera fältet ”Mobil” med användarens telefonnummer. Tryck på ”Stäng” för att spara.