Vitec Mäklarsystem Office version 2017.4.08 c

Vitec Mäklarsystem Office version 2017.4.08 c

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version: 19 dec 2017 Boendekalkylen är framrullad ett år. • Prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr • Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kr • Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr • Gräns för statlig inkomstskatt 455 200 kr och högre skiktgräns är 662 500 kr • Fastighetsskatt ändras takbeloppet från 7 687 kr till 7 812 kr

Mäklarsystem Office 2016.1.08

Mäklarsystem Office 2016.1.08

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version: 2 februari 2016 Dokumentförändringar • Vi har lagt till en kryssruta i våra dokument för ID-kontroller som avser uppdragets syfte och art (I normalfallet förmedlingsuppdrag, men det kan även vara till exempel ett så kallat skrivuppdrag). • I samband med att vi lanserade de nya visningslistorna så tog vi samtidigt bort en tidigare mer kompakt lista. Det har visat sig att flera användare har önskat att få tillbaka denna, och vi har därför nu lagt ut en ny version av denna som heter ”Visningslista – Kompakt”. Den nya visningslistan är omdöpt från ”Visningslista” till ”Visningslista – Bokade visningar” för att öka tydligheten. Uppdaterad adress till Inskrivningsmyndigheten Adressen till Inskrivningsmyndigheten är ändrad för samtliga kommuner: Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen 761 80 Norrtälje

Mäklarsystem Office 2016.1.01

Mäklarsystem Office 2016.1.01

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version: 15 januari 2016 Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel: • Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress • Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn. • Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem. Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande […]

Mäklarsystem version 2015.2

Mäklarsystem version 2015.2

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version: 24 mars 2015 Provision Fliken ekonomi är helt omgjord för att ge plats åt nya möjligheter vad gäller inmatning av provision. Provisionstrappa Du har nu möjlighet att ange provision i steg likt en trappa, det vill säga olika provisionsprocent beroende på slutprisintervall. Provisionstrappan skrivs ut som löpande text i dokument, till exempel i uppdragsavtal, precis som övriga provisionstyper. Provisionsdelning I de fall då du delar en andel av provisionen med en kollega, finns nu stöd för detta i systemet. Du kan här ange procentuell andel av provision eller arvode, och namnet på din kollega. Informationen syns som regel inte i dokumenten, utan är främst till för efterföljande rapportering och statistik. Tillägg och avdrag Sedan tidigare har du kunnat lägga till två tilläggsposter när du fakturerar ut provision/arvode. Nu kan du även lägga till ett avdrag, till exempel en rabatt. Du är inte längre begränsad i antalet […]

Mäklarsystem 2014.5.09

Mäklarsystem 2014.5.09

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version: 8 december 2014 Ny synkronisering mot Googlekalender Google har byggt om sin kalenderfunktion och därför har vi nu uppdaterat synkroniseringen mellan kalendern i Vitec Mäklarsystem och Googles kalender (Detta berör alltså bara dig som använder dig av Googles kalender). För att börja använda den nya synkroniseringsfunktionen behöver du: • Gå in under: ”Verktyg” – ”Alternativ” – och på Fliken ”Synkronisering”. • Bocka i rutan ”Synkronisera min kalender mot Google kalender”. • Klicka på knappen ”Inställningar” (Öppnas ibland automatiskt). • Ange ditt Googlekonto (i regel din e-postadress). • I den Googledialog som då öppnas så anger du lösenord. • Klicka på ”Godkänn” när du får frågan om att Vitec Mäklarsystem vill hantera dina kalendrar. • Välj kalender att synkronisera (Ofta finns det bara en enda kalender att välja på) – Klicka på knappen nästa. • Om du vill att mäklarsystemet automatiskt ska synkronisera sin kalender mot din […]

Mäklarsystem 2014.3.09

Mäklarsystem 2014.3.09

Mäklarsystem 2014.3.09 9 juni 2014 Ångerrätt på förmedlingsuppdrag Som en följd av ett EU-direktiv om gemensamma regler för konsumentskydd, börjar den 13 juni nya regler att gälla för avtal som ingås på distans eller utanför affärslokaler. Exempelvis då en fastighetsmäklare ingår ett uppdragsavtal med säljaren hemma hos denne. Fastighetsmäklaren berörs då genom att uppdragsgivaren i vissa fall får 14 dagars ångerrätt på uppdragsavtalet, och fastighetsmäklaren får dessutom en skyldighet att skriftligt informera om detta. Vi har därför ändrat i samtliga uppdragsavtal/ förmedlingsuppdrag, oavsett typ, och lagt till en bilaga med konsumentinformation. Vi har även lagt till två punkter i journalen, en om att informationen har lämnats, samt en om kunden har begärt att uppdraget påbörjas redan under den tid då ångerrätten gäller. Nya SMS-mallar Vi har nu lagt till ett flertal nya SMS-mallar som alla automatiskt fylls på med information från ditt Mäklarsystem, t.ex. objektets adress och kontaktinformation till mäklaren. Följande mallar har lagts till: […]

Mäklarsystem version 2014.2.04

Mäklarsystem version 2014.2.04

Mäklarsystem version 2014.2.04 2014-03-13 Dokument – ny design och förbättrad funktionalitet Följande dokument har fått ny design och förbättrad funktionalitet; Värderingar – tidigare har det funnits ett flertal olika dokument för värdering/värdeutlåtande. Vi har nu ersatt alla dessa med två nya dokument ”Värdeutlåtande” och ”Värdeutlåtande – kort”, ett är mer kortfattat och ett mer omfattande. Båda dokumenten har flera val så att du själv kan styra vilket innehåll du vill ska visas. Fullmakter – Flera av våra fullmakter har fått en språklig översyn. Dessutom har vi lagt till en ny variant av Fullmakt för säljare ”Fullmakt säljare – dödsbo” för att förenkla hanteringen och minska risken för fel. Kallelser (till tillträde) – Har uppdaterats både till layout och innehåll. Fakturor – omarbetning av layout. Betalningsmeddelande – omarbetad layout (Ett betalningsmeddelande är en redovisning av både handpenning och arvode på en och samma sida). Budgivning – budalias Tidigare har budgivare fått budalias i form av två […]

Mäklarsystem version 2014.1.05

Mäklarsystem version 2014.1.05

Mäklarsystem version 2014.1.05 8 januari 2014 Fastighetsavgift inkomstår 2014 (deklaration 2015) För småhus höjs det fasta maxbeloppet för fastighetsavgiften till 7112 kronor (Dock max 0,75 % av taxeringsvärdet.). Uppdaterade församlingar Samtliga församlingar och deras respektive skattesatser för 2014 är uppdaterade. Nya deklarationsblanketter Mäklarsystemet har uppdaterats med de nya skattereglerna och nu finns även de nya deklarationsblanketterna tillgängliga.

Mäklarsystem version 2013.5.08

Mäklarsystem version 2013.5.08

Mäklarsystem version 2013.5.08 9 december 2013 Schemalagd Kontakta basen Nu får även du som inte har vår produkt Vitec Driftservice möjlighet att schemalägga ”Kontakta basen”. Schemalagd Kontakta basen innebär att mäklarsystemet per automatik gör alla nödvändiga överföringar tidigt varje morgon, innan de flesta mäklare börjar sin arbetsdag. Därefter behöver du endast kontakta basen vid eventuella ändringar under dagen. Aktivera schemaläggningen via menyn System -> Schemalagd kontakta basen. (Förutsätter att du har IP-servicen, som ingår i standardinstallationen, aktiverad.) Checklistor/Journal Checklistorna som ligger till grund för journalföringen har gjorts om. Dels med bakgrund av den erfarenhet av journalhantering som vi hittills har samlat på oss, och dels för att journalen nu och framöver ska kunna synkroniseras med Express (det webbaserade gränssnittet av Vitec Mäklarsystem). Checklistan har renodlats mot journalföring. Vi har tagit bort punkter av ”att göra”-karaktär, till exempel fotografering eller liknande, och fokuserat på kontrollpunkter som mäklaren förväntas göra enligt lag. Alla checklistpunkter för ett objekt […]