Problem med Kartbild på fliken Basfakta

Efter att Eniro 2015-02-27 gjort en ändring i visningen av kartbilder, har några kunder fått problem med att visa kartor på fliken Basfakta. Vi har lagt ut en version som innehåller en lösning på detta, så om du har problem med kartbilderna behöver du uppdatera mäklarsystemsservern. Gå in på ”System”, ”Uppdatera via internet”. Står det att du redan har den senaste versionen? Gå till ”Arkiv” i dialogrutan. Under Arkiv väljer du ”Verifiera/reparera installation”. När du gjort detta visas kartbilderna åter som vanligt. Kör du på en on-line klient eller mot vår driftservice går du istället till installationsmappen och startar filen som heter ”update”. Då får du upp samma dialog och utför på samma sätt som ovan.

Förändring gällande SMS

Förändring gällande SMS

Antal tecken per SMS Om texten överstiger 160 tecken, t ex 170 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 153 tecken och i den andra delen blir det 17 tecken. Innehåller sms:et exakt 160 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms. Ovanstående gäller i normalfallet. Använder du specialtecken i sms:et, t ex ½, ¼, ¾, ² och ³, så får man bara plats med 70 tecken per sms. Om texten överstiger 70 tecken, t ex 80 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 67  tecken och i den andra delen blir det 13 tecken. Innehåller sms:et exakt 70 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms. Anledningen till detta är att det krävs en annan teckenuppsättning för att skicka specialtecken som tar mer utrymme. Tidigare stoppades sms med specialtecken men vi har sett i våra loggar att det används rätt så frekvent och har därför tagit bort spärren.