Bestånd-Hantering av objekt i bestånd

Bestånd-Hantering av objekt i bestånd

Hantering av objekt i bestånd Innehåll 11. Hantering av objekt 12. Koppla objekt till beståndet 11. Hantering av objekt Om ett objekt som ingår i ett bestånd öppnas via objektlistan, visas en varning om att objektet i ingår i ett bestånd högst upp på objektet. På så sätt hjälper Mäklarsystemet dig att hålla ordning på om du arbetar med ett objekt som har en bestånds-koppling. Gå högst upp 12. Koppla objekt till beståndet I ett bestånd ingår det flera objekt. Hämta objekt Objekt som redan finns skapade i Vitec Kommersiella kan hämtas in i beståndet. Markera i objektlistan de objekt som ska hämtas in och klicka sedan på ’Hämta’ på beståndets flik Basfakta. Lägga till objekt Klicka på ’Lägg till ny’ på fliken Basfakta på ’Beståndet’. Följ sedan guiden för att skapa ett nytt objekt. Gå högst upp

Bestånd-Beståndets flikar

Bestånd-Beståndets flikar

Beståndets flikar Innehåll 3. Beståndets flikar 4. Basfakta 5. Bilder 6. Allmänt 7. Ekonomi 8. PR 9. Intressenter 10. Dokument 3. Beståndets flikar I Vitec Kommersiella fungerar ’Bestånd’ som en samlingsplats vid förmedling av ett fastighetsbestånd. Gå högst upp 4. Basfakta Fylls i på samma sätt som ett objekt. På Beståndet skrivs endast allmän och generell information in. Det är också här du lägger in förmedlingsobjekten i beståndet. (Läs mer om det under avsnittet ’Koppla objekt’.) Gå högst upp 5. Bilder Här infogas de bilder som är generella för beståndet. Gå högst upp 6. Allmänt Då informationen är generell för alla objekt som ingår i beståndet är flikens innehåll anpassat därefter. Gå högst upp 7. Ekonomi Handpenning Här anger du om handpenningen ska deponeras hos mäklaren, belopp, datum, status och om ränta ska redovisas till säljaren. Provision Här anger du vem som ska betala provisionen, hur stor den ska erläggas och hur stor del av […]

Bestånd-Lägga till bestånd

Bestånd-Lägga till bestånd

Hur man lägger till bestånd Ett bestånd läggs till på samma sätt som ett objekt. Börja med att klicka på det gröna plustecknet i objektlistan. Följ sedan guiden. För att lägga till ett bestånd måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Mäklarsystem. När du ska lägga till ett objekt klickar du på det gröna plustecknet. Du kan också gå via ’Arkiv’ och klicka på ’Nytt objekt…’ Välj ’Fastighetsbestånd av kommersiella objekt’ och klicka sedan på ’Nästa’. Här väljer du handläggare och klickar på ’Nästa’. Här får du förslag på löpnummer och objektnummer klicka på ’Slutför’. Nu har du skapat grunden för ditt bestånd! Gå högst upp

Bestånd-Inledning till bestånd

Bestånd-Inledning till bestånd

Inledning till bestånd Innehåll 1. Kom igång med bestånd 1. Kom igång med bestånd I Vitec Kommersiella fungerar ’Bestånd’ som en samlingsplats vid förmedling av ett fastighetsbestånd. Under ’Bestånd’ lägger man in den information som är generell och gemensam, som till exempel bilder och beskrivning, och sedan kopplar man de unika objekten till beståndet. Så här ser flikarna ut för ett fastighetsbestånd innan du har lagt till objekt: Så här ser flikarna ut för ett fastighetsbestånd när du har lagt till objekt: Gå högst upp

Lokaler-Dokument

Lokaler-Dokument

Dokument Innehåll 1. Överblick 2. Öppna och skapa dokument 3. Fristående dokument 1. Överblick På fliken ’Dokument’ kan du öppna upp ett dokument och komma åt det snabbt genom att klicka på fliken igen. Gå högst upp 2. Öppna och skapa dokument Oavsett vilken flik du är inne på kan du alltid komma åt objekts dokument genom att klicka på dokument-ikonen. Nu får du upp listan med dokument.    För att skapa dokument dubbelklickar du på dokumentets titel. Dokumentet som du skapar lägger sig sedan i listan under dokumentets titel med namn och datum. Gå högst upp 3. Fristående dokument För att komma åt dokument utan koppling till objekten går du till ’Arkiv’ och väljer ’Fristående dokument’. Nu får du upp listan med fristående dokument. För att skapa dokument dubbelklickar du på dokumentets titel. Dokumentet som du skapar lägger sig sedan i listan under dokumentets titel med namn och datum. Gå högst upp

Lokaler-Intressenter

Lokaler-Intressenter

Intressenter Innehåll 1. Överblick 2. Intressent 3. Lägga till en ny intressent 4. Symboler för budstatus 5. Lägga ett nytt bud 6. Informera om det senaste budet 7. Starta om budgivningen 8. Annullera bud 9. Gör om en intressent till köpare 1. Överblick Här hanterar du objektets intressenter och sköta all budgivning. Gå högst upp 2. Intressenter I den här listan ser du objektets intressenter.         Om du markerar en intressent får du upp kontaktens information till vänster. Gå högst upp 3. Lägg till en ny intressent När du är på fliken Intressenter klickar du på ’Lägg till’. Skriv in personens namn och klicka på ’Sök’. Om du får upp kontakten klickar du på Använd’. Om du inte får upp kontakten klickar du på ’Ny’ och fyller i uppgifterna för den nya kontakten,    Nu har du lagt till en kontakt som intressent! Gå högst upp 4. Symboler för budstatus Intressenterna har […]

Lokaler-Visningar

Lokaler-Visningar

Visningar Innehåll 1. Överblick 2. Planerade visningar 3. Visningstid 4. Bokningsassistenten 5. Generellt för detta objekt 1. Överblick Här hanterar du objektets visningar. Gå högst upp 2. Planerade visningar Här ser du objektets planerade visningar. Gå högst upp 3. Visningstid För att lägga till en visningstid klickar du på ’Lägg till’. Du får upp ett förslag om du vill ha visningspåminnelser. Här fyller du i när visningen ska vara, hur tiden ska visas på Internet och en eventuell kommentar.    Klicka på ’Läs mer’ om du vill beställa visningspåminnelser. Gå högst upp 4. Bokningsassistenten Med bokningsassistenten kan du förenkla arbetet med att lägga till visningar. Lägga till visningar med hjälp av bokningsassistenten Klicka på ’Lägg till’. Du får upp frågan om du vill bestämma visningspåminnelser.    Här fyller du i när visningen ska vara, hur tiden ska visas på Internet och en eventuell kommentar.    Klicka på ’Läs mer’ om du vill beställa visningspåminnelser. Här […]

Lokaler-PR

Lokaler-PR

PR Innehåll 1. Överblick 2. Krav för att kunna annonsera 3. Lägga till annons 4. Bifoga länk i annons på Internet 5. Bifoga dokument i annons på Internet 6. Kontakta basen 7. Annonsera som kommande försäljning 8. Skicka länk till säljaren/säljarna 9. Byteskrav 10. Ändra bilderna på Hemnet 1. Överblick Här väljer du vilka platser som du vill annonsera objektet på. Gå högst upp 2. Krav för att kunna annonsera Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna annonsera ditt objekt på Internet. Fliken basfakta Kommun måste väljas. Församling måste väljas. Statusen måste vara ’Till salu’. Objektet måste vara markerat på kartan. Fliken PR Du måste klicka på ’Lägg till’. Välj internet och klicka på ’Nästa’. Välj var du vill att den ska synas och avsluta med att klicka på ’Slutför’. Gå högst upp 3. Lägg till annons Klicka på ’Lägg till’.     Välj var du vill annonsera ditt objekt […]

Lokaler-Bilder

Lokaler-Bilder

Bilder Innehåll 1. Överblick 2. Bildfilformat 3. Hur du lägger till bild från fil 4. Hantering av stora bilder 5. Kontroll av bildens egenskaper 6. Lägg till VR/filmklipp 7. Lägg till bild från urklipp 8. Lägg till bild från scanner, kamera m.m 9. Lägg till stillbild via MCI 10. Lägg till kartbild 11. Lantmäteriets fastighetskarta 12. Visa planritning som egen ikon 13. Bilder som visas på Internet 14. Redigera bilder 15. Skapa webbplanritning 1. Överblick Här administrerar du bilderna som tillhör objektet. Gå högst upp 2. Bildfilformat Du kan lägga in följande filformat som bilder: BMP GIF IFF JPEG JPG PCX PNG PSD TGA TIF TIFF Gå högst upp 3. Hur du lägger till bild från fil Klicka på ’Lägg till’.   Här väljer du varifrån du vill hämta dina filer.    Klicka sedan på ’OK’.    Välj bilderna och klicka på ’Öppna’.   Nu ligger dina filer i listan. Använd pilarna för att ändra […]

Lokaler-Allmänt

Lokaler-Allmänt

Allmänt Innehåll 1. Överblick 2. Kallelse 3. Vägbeskrivning 4. Ort för underskrift 5. Nycklar 6. Säljrubrik 7. Säljfras 8. Kort säljbeskrivning 9. Lång säljbeskrivning 10. Manus för annonser i tidning 11. Anteckningar 12. Övrigt 1. Överblick Här fyller du i allmän information om objektet och affären. Gå högst upp 2. Kallelse Här anger du uppgifter för kallelsen: Plats Adress Kontaktperson Telefonnummer Faxnummer Gå högst upp 3. Vägbeskrivning Här kan du ange en vägbeskrivning till objektet. Gå högst upp 4. Ort för underskrift Här kan du ange ort för underskrift om den skiljer sig från företagets placering.    Gå högst upp 5. Nycklar För att lägga in nycklar i systemet klickar du på ’Nyckelnr’.    Skriv in ett nyckelnummer och klicka på ’OK’.    Om du vill ha lösenord på nyckelnumret klickar du på ’Lösenord’ och skriver in ett lösenord.    Tänk på att nyckelnumret är gemensamt för hela firman och att alla kan komma åt […]