Lokaler-Dokument

Lokaler-Dokument

Dokument Innehåll 1. Överblick 2. Öppna och skapa dokument 3. Fristående dokument 1. Överblick På fliken ’Dokument’ kan du öppna upp ett dokument och komma åt det snabbt genom att klicka på fliken igen. Gå högst upp 2. Öppna och skapa dokument Oavsett vilken flik du är inne på kan du alltid komma åt objekts dokument genom att klicka på dokument-ikonen. Nu får du upp listan med dokument.    För att skapa dokument dubbelklickar du på dokumentets titel. Dokumentet som du skapar lägger sig sedan i listan under dokumentets titel med namn och datum. Gå högst upp 3. Fristående dokument För att komma åt dokument utan koppling till objekten går du till ’Arkiv’ och väljer ’Fristående dokument’. Nu får du upp listan med fristående dokument. För att skapa dokument dubbelklickar du på dokumentets titel. Dokumentet som du skapar lägger sig sedan i listan under dokumentets titel med namn och datum. Gå högst upp

Lokaler-Intressenter

Lokaler-Intressenter

Intressenter Innehåll 1. Överblick 2. Intressent 3. Lägga till en ny intressent 4. Symboler för budstatus 5. Lägga ett nytt bud 6. Informera om det senaste budet 7. Starta om budgivningen 8. Annullera bud 9. Gör om en intressent till köpare 1. Överblick Här hanterar du objektets intressenter och sköta all budgivning. Gå högst upp 2. Intressenter I den här listan ser du objektets intressenter.         Om du markerar en intressent får du upp kontaktens information till vänster. Gå högst upp 3. Lägg till en ny intressent När du är på fliken Intressenter klickar du på ’Lägg till’. Skriv in personens namn och klicka på ’Sök’. Om du får upp kontakten klickar du på Använd’. Om du inte får upp kontakten klickar du på ’Ny’ och fyller i uppgifterna för den nya kontakten,    Nu har du lagt till en kontakt som intressent! Gå högst upp 4. Symboler för budstatus Intressenterna har […]

Lokaler-Visningar

Lokaler-Visningar

Visningar Innehåll 1. Överblick 2. Planerade visningar 3. Visningstid 4. Bokningsassistenten 5. Generellt för detta objekt 1. Överblick Här hanterar du objektets visningar. Gå högst upp 2. Planerade visningar Här ser du objektets planerade visningar. Gå högst upp 3. Visningstid För att lägga till en visningstid klickar du på ’Lägg till’. Du får upp ett förslag om du vill ha visningspåminnelser. Här fyller du i när visningen ska vara, hur tiden ska visas på Internet och en eventuell kommentar.    Klicka på ’Läs mer’ om du vill beställa visningspåminnelser. Gå högst upp 4. Bokningsassistenten Med bokningsassistenten kan du förenkla arbetet med att lägga till visningar. Lägga till visningar med hjälp av bokningsassistenten Klicka på ’Lägg till’. Du får upp frågan om du vill bestämma visningspåminnelser.    Här fyller du i när visningen ska vara, hur tiden ska visas på Internet och en eventuell kommentar.    Klicka på ’Läs mer’ om du vill beställa visningspåminnelser. Här […]

Lokaler-PR

Lokaler-PR

PR Innehåll 1. Överblick 2. Krav för att kunna annonsera 3. Lägga till annons 4. Bifoga länk i annons på Internet 5. Bifoga dokument i annons på Internet 6. Kontakta basen 7. Annonsera som kommande försäljning 8. Skicka länk till säljaren/säljarna 9. Byteskrav 10. Ändra bilderna på Hemnet 1. Överblick Här väljer du vilka platser som du vill annonsera objektet på. Gå högst upp 2. Krav för att kunna annonsera Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna annonsera ditt objekt på Internet. Fliken basfakta Kommun måste väljas. Församling måste väljas. Statusen måste vara ’Till salu’. Objektet måste vara markerat på kartan. Fliken PR Du måste klicka på ’Lägg till’. Välj internet och klicka på ’Nästa’. Välj var du vill att den ska synas och avsluta med att klicka på ’Slutför’. Gå högst upp 3. Lägg till annons Klicka på ’Lägg till’.     Välj var du vill annonsera ditt objekt […]

Lokaler-Bilder

Lokaler-Bilder

Bilder Innehåll 1. Överblick 2. Bildfilformat 3. Hur du lägger till bild från fil 4. Hantering av stora bilder 5. Kontroll av bildens egenskaper 6. Lägg till VR/filmklipp 7. Lägg till bild från urklipp 8. Lägg till bild från scanner, kamera m.m 9. Lägg till stillbild via MCI 10. Lägg till kartbild 11. Lantmäteriets fastighetskarta 12. Visa planritning som egen ikon 13. Bilder som visas på Internet 14. Redigera bilder 15. Skapa webbplanritning 1. Överblick Här administrerar du bilderna som tillhör objektet. Gå högst upp 2. Bildfilformat Du kan lägga in följande filformat som bilder: BMP GIF IFF JPEG JPG PCX PNG PSD TGA TIF TIFF Gå högst upp 3. Hur du lägger till bild från fil Klicka på ’Lägg till’.   Här väljer du varifrån du vill hämta dina filer.    Klicka sedan på ’OK’.    Välj bilderna och klicka på ’Öppna’.   Nu ligger dina filer i listan. Använd pilarna för att ändra […]

Lokaler-Allmänt

Lokaler-Allmänt

Allmänt Innehåll 1. Överblick 2. Kallelse 3. Vägbeskrivning 4. Ort för underskrift 5. Nycklar 6. Säljrubrik 7. Säljfras 8. Kort säljbeskrivning 9. Lång säljbeskrivning 10. Manus för annonser i tidning 11. Anteckningar 12. Övrigt 1. Överblick Här fyller du i allmän information om objektet och affären. Gå högst upp 2. Kallelse Här anger du uppgifter för kallelsen: Plats Adress Kontaktperson Telefonnummer Faxnummer Gå högst upp 3. Vägbeskrivning Här kan du ange en vägbeskrivning till objektet. Gå högst upp 4. Ort för underskrift Här kan du ange ort för underskrift om den skiljer sig från företagets placering.    Gå högst upp 5. Nycklar För att lägga in nycklar i systemet klickar du på ’Nyckelnr’.    Skriv in ett nyckelnummer och klicka på ’OK’.    Om du vill ha lösenord på nyckelnumret klickar du på ’Lösenord’ och skriver in ett lösenord.    Tänk på att nyckelnumret är gemensamt för hela firman och att alla kan komma åt […]

Lokaler-Ekonomi

Lokaler-Ekonomi

Ekonomi Innehåll 1. Överblick 2. Betalas av 3. Betalas enligt 4. Extra kostnader 5. Provision erhållen den 1. Överblick Här hanterar du provisionen för objektet. Gå högst upp 2. Betalas av Här kan du ange om det är hyresvärden eller hyresgästen som ska betala provisionen. Gå högst upp 3. Betalas enligt Hur anger du hur provisionen ska betalas. Klicka på Trollspöet för färdiga alternativ. Välj alternativ och klicka på ’OK’. Skriv in ett belopp och om det ska vara inklusive moms. Gå högst upp 4. Extra kostnader Här kan du ange eventuella extra kostnader om det ska vara inklusive moms. Gå högst upp 5. Provision erhållen den Här kan du ange när du tog emot provisionen. Gå högst upp

Lokaler-Parter

Lokaler-Parter

Parter Innehåll 1. Överblick 2. Parter 3. Lägga till ny part 4. Ta bort en part 5. Lägga till dödsbo 6. Lägga till dödsbodelägare 1. Överblick Här administrerar du parterna i affären. Gå högst upp 2. Parter Här ser du parterna som du har lagt upp på objektet.     Gå högst upp 3. Lägg till en ny part Klicka på ’Lägg till’. Välj kategori och klicka på ’OK’. Skriv in partens namn och klicka på ’Sök. Om du får upp kontakten klickar du på ’Använd’. Om du inte får upp kontakten klickar du på ’Ny’ och fyller i uppgifterna för den nya kontakten. Gå högst upp 4. Ta bort en part Markera parten som du vill ta bort. Klicka sedan på ’Ta bort’. Här får du valet om du vill ta bort eller arkivera kontakten. Om du väljer ’Avbryt’ kommer kontakten att försvinna från parter men finnas kvar som kontakt. Gå högst upp 5. Lägg […]

Lokaler-Area och Hyra

Lokaler-Area och Hyra

Area & Hyra Innehåll 1. Överblick 2. Uppskattad flexibel area 3. Specifikation 4. Kommentar till area 5. Kommentar till hyra 1. Överblick Här fyller du i uppgifter om area och hyra. Gå högst upp 2. Uppskattad flexibel area Här anger du uppskattad flexibel area. Gå högst upp 3. Specifikation Här kan du skriva in arean för olika typer och bashyra/m2/år. Summan för arean, snitt för bashyran per kvadratmeter och summa för bashyra per år räknas ut automatiskt när du har fyllt i tabellen. Lägga till egen rad Klicka på ’Lägg till rad’.    Skriv in benämning, areal och bashyra/m2/år. Ta bort rad Markera raden som du vill ta bort och klicka på ’Ta bort’. Bekräfta borttagningen genom att klicka på ’OK’. Gå högst upp 4. Kommentar till area Här kan kommentera arean. Gå högst upp 5. Kommentar till hyra Här kan kommentera hyran. Gå högst upp