Projekt-Flikar

Projekt-Flikar

Projektets flikar Innehåll 2. Projektets flikar 3. Basfakta 4. Omgivning 5. Allmänt 6. Visning 7. Bilder 8. PR 2. Projektets flikar Gå högst upp 3. Basfakta Fylls i på samma sätt som en villa eller bostadsrätt. På Projektet skrivs endast allmän och generell information in. Knappen ’Visa i objektlistan’ listar objekten i den vanliga objektlistan och ger bland annat möjlighet att skriva ut dokument så som ’Objekt Till salu’. Det är också här du kopplar ihop förmedlingsobjekten med projektet. (Läs mer om det under avsnittet ’Koppla objekt’.) Gå högst upp 4. Omgivning Här beskrivs parkering, omgivning, kommunikation och närservice. Gå högst upp 5. Allmänt Då informationen är generell för alla objekt som ingår i projektet är flikens innehåll anpassat därefter. Gå högst upp 6. Visning De visningstider som läggs in här gäller för hela Projektet. Informationen här kopplas och visas på alla objekt som ingår i projektet. Visningstider för enskilda objekt läggs till på varje […]

Projekt-Inledning

Projekt-Inledning

Inledning till projekt Innehåll 1. Kom igång med projekt 1. Kom igång med projekt I mäklarsystemet fungerar projekt som en samlingsplats vid förmedling av ett flertal liknande objekt, till exempel vid nyproduktion eller lokalprojekt. För att skapa projekt för lokaler krävs det att du har produkten ’Lokaler’. Ring gärna vår kundservice om du vill ha produkten. Telefon: 031-360 61 60 Vid förmedling av ett antal kommersiella fastigheter används lämpligast ’Fastighetsbestånd’, som ingår i Vitec Kommersiella. Under ’Projekt’ lägger man in den information som är generell och gemensam, som till exempel bilder och beskrivning av området, och sedan kopplar man de unika objekten till projektet. Ett projekt kännetecknas i objektlistan av ett lila P. Är projektet annonserat på er hemsida och/eller på Internet ligger det en jordglob bakom P:et. När ett projekt öppnas visas de kopplade objekten, vilka identifieras med objekt-id. Gå högst upp