Överföra mäklarbild till marknadsplatserna

Överföra mäklarbild till marknadsplatserna

Mäklarbild För att mäklarbilden/användarbilden skall överföras till marknadsplats behövs en inställning göras i Vitec Mäklarsystem Office. I Användarkortet, som du når via menyn ”Verktyg”, ”Administrera” och ”Användare” hittar du platsen för din användarbild. Kontrollera att det finns en bild på användaren och att det under bilden är valt ”Visa bild på mina objekt på internet”. Observerar om man valt att bocka i ”Visa inte användaren på personalpresentationen” så visas inte vare sig bild eller info om mäklaren på marknadsplatserna.

Vitec Mäklarsystem och Windows 10 – PDF

Vitec Mäklarsystem och Windows 10 – PDF

Windows 10 släpptes sommaren 2015 och Vitec produktsupport har blivit kontaktade av en del kunder som börjat att uppdatera sin Windows till denna version. Vitec produktsupport har blivit uppmärksamma på att några kunder har haft problem med att kunna spara PDF filer i Vitec Mäklarsystem. Uppdateringen till Windows 10 tar inte med programmet Amyuni. Detta tredjepartsprogram använder Vitec för att skapa PDF filer (för att spara i Mäklarsystem, disk samt vid e-post av dokument). Man kan ibland uppleva det som att det inte går att skicka e-post men beror på PDF skrivaren Åtgärden är att manuellt registrera om PDF skrivaren vilket är en enkelt åtgärd som man kan göra själv. Gå in under ”Hjälp/Om klicka på knappen ”Info” nere till vänster. Klicka sedan på PDF Export nere till höger. Välj först ”Total avinstallation av alla Amyuni PDF skrivare” Välj ”Avinstallera” i dialogen som kommer upp. Får du en säkerhetsvarning väljer du kör. Ett DOS fönster öppnas och avregistreringen börjar. […]

Problem med Kartbild på fliken Basfakta

Efter att Eniro 2015-02-27 gjort en ändring i visningen av kartbilder, har några kunder fått problem med att visa kartor på fliken Basfakta. Vi har lagt ut en version som innehåller en lösning på detta, så om du har problem med kartbilderna behöver du uppdatera mäklarsystemsservern. Gå in på ”System”, ”Uppdatera via internet”. Står det att du redan har den senaste versionen? Gå till ”Arkiv” i dialogrutan. Under Arkiv väljer du ”Verifiera/reparera installation”. När du gjort detta visas kartbilderna åter som vanligt. Kör du på en on-line klient eller mot vår driftservice går du istället till installationsmappen och startar filen som heter ”update”. Då får du upp samma dialog och utför på samma sätt som ovan.

Störning Dokument Vitec Mäklarsystem

Störning Dokument Vitec Mäklarsystem

Sedan uppdateringen till 2014.4.17 så har vi märkt att vissa dokument, nere vid underskriftsraden inte automatiskt hämtar in köparens namn under skrivraden. Detta beror på att något blivit fel med den metod vi använder i vissa dokument för hämtning av just köparens namn i underskrifter. Vi har nu gjort så att vi har skickat ut nya versioner av de dokument där problemet har uppmärksammats, via kontakta basen. Detta innebär att: Om man kontaktat basen och skapar ett nytt dokument, så märks ingen skillnad. Om man kontaktat basen och öppnar ett tidigare skapat/förberett dokument, så kan köparens namn i vissa dokument saknas vid underskriftsraden, i dessa fall är det troligtvis enklast att manuellt skriva in köparens/köparnas namn under underskriftsraden (istället för att behöva skapa ett nytt dokument). Vi beklagar naturligtvis det besvär detta orsakat, och ber användarna att vara uppmärksamma på att namnen är med.

Byta telefonnummer Vitec Mäklarsystem

Byta telefonnummer Vitec Mäklarsystem

Fråga: Hur uppdaterar man telefonnumret på företaget och/eller användaren i Vitec Mäklarsystem? Svar: Uppdatera företagets telefonnummer I Vitec Mäklarsystem, välj menyn ”Verktyg” sedan ”Administrera” och ”Firmor” Gråmarkerade fält kan kontoret inte ändra själv. E-posta dina nya uppgifter till kundservice (kundservice.maklare@vitec.se). Telefon 2 kan ändras av kontoret. Tryck ”OK” för att spara Uppdatera användarens telefonnummer I Vitec Mäklarsystem, välj menyn ”Verktyg” sedan ”Administrera” och ”Användare” Uppdatera fältet ”Mobil” med användarens telefonnummer. Tryck på ”Stäng” för att spara.    

Överföringsstatus marknadsplatser

Överföringsstatus marknadsplatser

Överföringsstatus marknadsplatser Vitec kundservice få en hel del samtal/e-post med frågor av typ ”mitt objekt syns inte på Hemnet”, och ”är objektet raderat nu”. Denna information kan du som användare själv söka fram direkt i Vitec Mäklarsystem. I de fall Hemnet support behöver ett ”ID” för att kunna felsöka finns detta att utläsa här. I Vitec Mäklarsystem finns en ”spårningsfunktion” för att se vilken status ett objekt har på nätet. Denna funktion når du via objektet och fliken PRStatus. Genom att öppna ett objekt och välja fliken ”PRStatus” kopplas Vitec Mäklarsystem upp mot Vitecs servrar för att visa status i realtid. Informationen visas för de marknadsplatser som kan väljas i licensen. Nedanstående bild visar hur HemnetID kan hittas:   För att komma åt funktionen krävs att du på din Vitec Mäklarsystemsinloggning har ett lösenord och e-postadress. Dessa anger du enklast via menyn Verktyg– Administrera – Användare: Markera din användare och välj knappen Byt lösenord: Välj ditt lösenord. Detta skall vara ett […]

Förändring gällande SMS

Förändring gällande SMS

Antal tecken per SMS Om texten överstiger 160 tecken, t ex 170 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 153 tecken och i den andra delen blir det 17 tecken. Innehåller sms:et exakt 160 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms. Ovanstående gäller i normalfallet. Använder du specialtecken i sms:et, t ex ½, ¼, ¾, ² och ³, så får man bara plats med 70 tecken per sms. Om texten överstiger 70 tecken, t ex 80 tecken, delas texten upp i två sms-delar. I den första delen blir det 67  tecken och i den andra delen blir det 13 tecken. Innehåller sms:et exakt 70 tecken eller mindre blir det däremot bara ett sms. Anledningen till detta är att det krävs en annan teckenuppsättning för att skicka specialtecken som tar mer utrymme. Tidigare stoppades sms med specialtecken men vi har sett i våra loggar att det används rätt så frekvent och har därför tagit bort spärren.

Jordbruk-Dokument

Jordbruk-Dokument

Dokument Innehåll 1. Överblick 2. Öppna och skapa dokument 3. Fristående dokument 1. Överblick På fliken ’Dokument’ kan du öppna upp ett dokument och komma åt det snabbt genom att klicka på fliken igen. Gå högst upp 2. Öppna och skapa dokument Oavsett vilken flik du är inne på kan du alltid komma åt objekts dokument genom att klicka på dokument-ikonen. Nu får du upp listan med dokument.    För att skapa dokument dubbelklickar du på dokumentets titel. Dokumentet som du skapar lägger sig sedan i listan under dokumentets titel med namn och datum. Gå högst upp 3. Fristående dokument För att komma åt dokument utan koppling till objekten går du till ’Arkiv’ och väljer ’Fristående dokument’. Nu får du upp listan med fristående dokument. För att skapa dokument dubbelklickar du på dokumentets titel. Dokumentet som du skapar lägger sig sedan i listan under dokumentets titel med namn och datum. Gå högst upp

Jordbruk-Intressenter

Jordbruk-Intressenter

Intressenter Innehåll 1. Överblick 2. Intressent 3. Lägga till en ny intressent 4. Symboler för budstatus 5. Lägga ett nytt bud 6. Informera om det senaste budet 7. Starta om budgivningen 8. Annullera bud 9. Gör om en intressent till köpare 1. Överblick Här hanterar du objektets intressenter och sköta all budgivning. Gå högst upp 2. Intressenter I den här listan ser du objektets intressenter.         Om du markerar en intressent får du upp kontaktens information till vänster. Gå högst upp 3. Lägg till en ny intressent När du är på fliken Intressenter klickar du på ’Lägg till’. Skriv in personens namn och klicka på ’Sök’. Om du får upp kontakten klickar du på Använd’.   Om du inte får upp kontakten klickar du på ’Ny’ och fyller i uppgifterna för den nya kontakten,    Nu har du lagt till en kontakt som intressent!   Gå högst upp 4. Symboler för budstatus […]