Grundläggande delar i Vitec Mäklarsystem

Grundläggande delar i Vitec Mäklarsystem

1. Överblick Det finns fem huvudelar i Vitec Mäklarsystem som är bra att känna till. Menyrad, verktygsrad, arbetsyta, basflikar och objektflikar. Du kan läsa mer om de här delarna längre ner..   2. Menyraden Här kommer du åt en mängd funktioner och verktyg i Vitec Mäklarsystem. .   Till exempel ’Arkiv’. Hit går du för att kontakta basen. 3. Verktygsraden De ikoner som syns på verktygsraden beror på vilken flik som du är inne på. Verktygsraden på grundflikarna ’Uppgifter’ och ’Kalender’: Verktygsraden på grundflikarna ’Uppgifter’ och ’Kalender’:   4. Arbetsyta Här kommer du åt att mata in data i systemet.  Det som visas i arbetsytan beror på vilken flik som du är inne på. Till exempel objektfliken ’Basfakta’   5. Basflikar Är fem grundläggande flikar som alltid finns tillgängliga.   Uppgifter Här kan du se och skapa nya uppgifter.   Kalender Här kan du se din kalender och lägga in nya tider.   Inkorg Här […]

Nödvändiga inställningar

Nödvändiga inställningar

1. Inställningar för användare När Vitec Mäklarsystem är korrekt installerat finns det några grundläggande inställningar som måste vara gjorda för att du ska kunna komma igång med ditt arbete. Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Användare’.    Uppgifter För att kunna arbeta med systemet måste du ange: Dina initialer. Ditt namn. En firma som du arbetar för. Här kan du också fylla: Titel E-post Mobilnummer Beskrivning Klientmedelskonto I det här fönstret kan du också ange eventuell förbundstillhörighet och lägga till bild på din användare.   2. Inställningar för firma Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Firmor’. Uppgifter Här finns redan uppgifter i fyllda som är kopplade till Vitecs kundregister. Firmanamn Adress Postnummer och ort Telefon   De här uppgifterna kan du inte ändra själv. Kontakta vår kundservice om du vill ändra de här uppgifterna. Uppgifter som du själv kan lägga till: Besöksadress Mobilnummer Kontonummer Momsnummer E-postadress Beskrivning Adress till […]