Menyer-Hjälp

Menyer-Hjälp

Hjälp Innehåll 1. Överblick 2. Hjälp och support 3. Nyheter i Vitec Mäklarsystem 4. Vitecs hemsida på Internet 5. Insidan (direktinloggning) 6. Kontakta Vitec 7. FMF-nätet på Internet 8. Skicka e-post till Vitec kundservice 9. Vitec Fjärrstyrning 10. Fjärrstyrning via Teamviewer 11. Om… 1. Överblick Den här menyn får du fram när du klickar på ’Hjälp’.           Gå högst upp 2. Hjälp och support Här klickar du för att komma till Vitec Hjälpen.         Gå högst upp    3. Nyheter i Vitec Mäklarsystem Här klickar du för att få veta de senaste nyheterna i Mäklarsystemet.           Gå högst upp   4. Vitecs hemsida på Internet Här klickar du för att komma till Vitecs hemsida.           Gå högst upp 5. Insidan (direktinloggning) Här klickar du för att komma till Insidan.   Gå högst upp 6. Kontakta Vitec Här klickar du för att få kontaktuppgifter till Vitec.   Gå högst upp   7. FMF-nätet på […]

Menyer-System

Menyer-System

System Innehåll 1. Överblick 2. Uppdatera/installera program via Internet… 3. Uppdatera/installera program från diskett/CD 4. Inloggade användare 5. Aktivera säkerhetssystemet 6. Säkerhetskopiering av databasen… 7. Alternativ 1. Överblick Den här menyn får du fram när du klickar på ’System’. Gå högst upp 2. Uppdatera/installera program via Internet… Här klickar du för att uppdatera till den senaste versionen och ta emot nyckelfiler.    Hämta uppdateringar Gå till System och klicka på ’Uppdatera/installera program via Internet’.      Här klickar du för att uppdatera till senaste versionen och ta emot nyckelfiler. Så här ser det ut när du har uppdateringar att hämta!      Välj alltid nedladdningen som finns längst ned i listan för att vara säker på att du får den senaste versionen! Klicka på ’Ladda ner’ för att starta nedladdningen. Tänk på att: Inga användare får vara inloggade i systemet och att uppdatering bör göras på servern. Hämta nyckelfil Gå till System och klicka på ’Uppdatera/installera program […]

Menyer-Tjänster

Menyer-Tjänster

Tjänster Innehåll 1. Överblick 2. Menyn 3. Olika tjänster 1. Överblick Gå högst upp 2. Menyn Den här menyn får du fram när du klickar på ’Tjänster’. Här kan du beställa trycksaker, besiktningar, foton, radonmätningar med mera! Tänk på att: Tjänsterna i menyn kan skilja sig åt beroende på vad du har för tilläggsprodukter och tillhörigheter.   Gå högst upp 3. Olika tjänster Långivare    Här får du en bra översikt över aktuella boräntor.    Värderingsdata       Här kan du göra värderingar av objekt, fristående värderingar och få information om VD-link. Företag: Värderingsdata. Planskisser       Här kan du välja mellan olika producenter av planritningar. Företag: Viscad/MO-Prod, Prove IT, Diakrit och Optimera. Planskisser       Här kan du välja mellan olika producenter av planritningar. Företag: Viscad/MO-Prod, Prove IT, Diakrit och Optimera. Energideklaration       Här kan du välja mellan olika företag som utför energideklarationer.     Företag: Adacus, Eminenta AB, Independia, SaveEnergy. Trycksaker       Här […]

Menyer-Verktyg

Menyer-Verktyg

Verktyg Innehåll 1. Överblick 2. Statistik 3.Myndighetsregister 4. Mäklarens lagbok (upphört aug 2015) 5. Synkronisera med Outlook 6. Synkronisera mot Google kalender 7. Totalmatchning 8. Bildslinga 9. Administrera 10. Alternativ 1. Överblick Den här menyn får du fram när du klickar på ’Verktyg’.       Gå högst upp    2. Statistik Här klickar du för att administrera och skriva ut statistik.        Gå högst upp 3. Myndighetsregister     Här klickar du för att komma åt myndighetsregistret.                         Gå högst upp 4. Mäklarens lagbok Här klickar du för att komma åt mäklarens lagbok.      Hemsidan Mäklarens lagbok upphörde augusti 2015          Gå högst upp 5. Synkronisera med Outlook Här klickar du för att administrera inställningar och synkronisera med Outlook.    Klicka här för att läsa mer om hur du kan synkronisera med Outlook.               Gå högst upp 6. Synkronisera mot Google kalender Här […]

Menyer-Visa

Menyer-Visa

Visa Innehåll 1. Överblick 2. Flik uppgifter 3. Flik Kalender 4. Flik Inkorg 1. Överblick Den här menyn får du fram när du klickar på ’Visa’. Bocken framför texten betyder att fliken ska synas.         Gå högst upp 2. Flik Uppgifter Här klickar du för bestämma om du vill visa eller inte visa fliken ’Uppgifter’. Bocken framför texten betyder att fliken ska visas.     Gå högst upp    3. Flik Kalender Här klickar du för bestämma om du vill visa eller inte visa fliken ’Kalender’. Bocken framför texten betyder att fliken ska visas. Gå högst upp 4. Flik Inkorg Här klickar du för bestämma om du vill visa eller inte visa fliken ’Inkorg’. Bocken framför texten betyder att fliken ska visas.   Gå högst upp

Menyer-Redigera

Menyer-Redigera

Redigera Innehåll 1. Överblick 2. Klipp ut 3. Kopiera 4. Klistra in 5. Radera 1. Överblick Den här menyn får du fram när du klickar på ’Redigera’. Gå högst upp 2. Klipp ut Här klickar du för att klippa ut det som du har markerat. Gå högst upp 3. Kopiera Här klickar du för att kopiera det som du har markerat. Gå högst upp 4. Klistra in Här klickar du för att klistra in. Gå högst upp 5. Radera Här klickar du för att radera det som du har markerat. Gå högst upp

Menyer-Arkiv

Menyer-Arkiv

Arkiv Innehåll 1. Överblick 2. Skicka SMS 3. Skriv ut/faxa/e-posta 4. Sök dokument 5. Fristående dokument 6. Arkiverade objekt 7. Diskettarkiv 8. Kontakta basen 9. Kontakta basen för detta objekt 10. Logga in som annan användare 11. Avsluta 1. Överblick Den här menyn får du fram när du klickar på ’Arkiv’. Den översta delen skiljer sig åt beroende på vilken flik som du är inne på. Bilden som visas till vänster visar hur menyn ser ut när du är inne på ett objekt. Därför kan du se ’Dokument’ på bilden.       Gå högst upp    2. Skicka SMS Här klickar du för att skicka SMS via mäklarsystemet. Gå högst upp    3. Skriv ut/faxa/e-posta Här klickar du för att skriva ut, faxa och skicka e-postmeddelande. I den här listan ser du de dokument som du har skapat på objektet.       Gå högst upp    4. Sök dokument Här klickar du för att söka […]