Bostadsrätt-Intressenter

Bostadsrätt-Intressenter

Intressenter Innehåll 1. Överblick 2. Intressent 3. Lägga till en ny intressent 4. Symboler för budstatus 5. Lägga ett nytt bud 6. Informera om det senaste budet 7. Starta om budgivningen 8. Annullera bud 9. Gör om en intressent till köpare 1. Överblick Här hanterar du objektets intressenter och sköta all budgivning. Gå högst upp 2. Intressenter I den här listan ser du objektets intressenter.         Om du markerar en intressent får du upp kontaktens information till vänster. Gå högst upp 3. Lägg till en ny intressent När du är på fliken Intressenter klickar du på ’Lägg till’. Skriv in personens namn och klicka på ’Sök’. Om du får upp kontakten klickar du på Använd’. Om du inte får upp kontakten klickar du på ’Ny’ och fyller i uppgifterna för den nya kontakten,    Nu har du lagt till en kontakt som intressent! Gå högst upp 4. Symboler för budstatus Intressenterna har […]

Bostadsrätt-Visningar

Bostadsrätt-Visningar

Visningar Innehåll 1. Överblick 2. Planerade visningar 3. Visningstid 4. Bokningsassistenten 5. Generellt för detta objekt 1. Överblick Här hanterar du objektets visningar. Gå högst upp 2. Planerade visningar Här ser du objektets planerade visningar. Gå högst upp 3. Visningstid För att lägga till en visningstid klickar du på ’Lägg till’. Du får upp ett förslag om du vill ha visningspåminnelser. Här fyller du i när visningen ska vara, hur tiden ska visas på Internet och en eventuell kommentar.    Klicka på ’Läs mer’ om du vill beställa visningspåminnelser. Gå högst upp 4. Bokningsassistenten Med bokningsassistenten kan du förenkla arbetet med att lägga till visningar. Lägga till visningar med hjälp av bokningsassistenten Klicka på ’Lägg till’. Du får upp frågan om du vill bestämma visningspåminnelser.    Här fyller du i när visningen ska vara, hur tiden ska visas på Internet och en eventuell kommentar.    Klicka på ’Läs mer’ om du vill beställa visningspåminnelser. Här […]

Bostadsrätt-PR

Bostadsrätt-PR

PR Innehåll 1. Överblick 2. Krav för att kunna annonsera 3. Lägga till annons 4. Bifoga länk i annons på Internet 5. Bifoga dokument i annons på Internet 6. Kontakta basen 7. Annonsera som kommande försäljning 8. Skicka länk till säljaren/säljarna 9. Byteskrav 10. Ändra ordningen på Hemnets bilder 1. Överblick Här väljer du vilka platser som du vill annonsera objektet på. Gå högst upp 2. Krav för att kunna annonsera Det finns vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna annonsera ditt objekt på Internet. Fliken basfakta Kommun måste väljas. Församling måste väljas. Statusen måste vara ’Till salu’. Objektet måste vara markerat på kartan. Fliken PR Du måste klicka på ’Lägg till’. Välj internet och klicka på ’Nästa’. Välj var du vill att den ska synas och avsluta med att klicka på ’Slutför’. Gå högst upp 3. Lägg till annons Klicka på ’Lägg till’.     Välj var du vill annonsera ditt […]

Bostadsrätt-Bilder

Bostadsrätt-Bilder

Bilder Innehåll 1. Överblick 2. Bildfilformat 3. Hur du lägger till bild från fil 4. Hantering av stora bilder 5. Kontroll av bildens egenskaper 6. Lägg till VR/filmklipp 7. Lägg till bild från urklipp 8. Lägg till bild från scanner, kamera m.m 9. Lägg till stillbild via MCI 10. Lägg till kartbild 11. Lantmäteriets fastighetskarta 12. Visa planritning som egen ikon 13. Bilder som visas på Internet 14. Redigera bilder 15. Skapa webbplanritning 1. Överblick Här administrerar du bilderna som tillhör objektet. Gå högst upp 2. Bildfilformat Du kan lägga in följande filformat som bilder: BMP GIF IFF JPEG JPG PCX PNG PSD TGA TIF TIFF Gå högst upp 3. Hur du lägger till bild från fil Klicka på ’Lägg till’.   Här väljer du varifrån du vill hämta dina filer.    Klicka sedan på ’OK’.    Välj bilderna och klicka på ’Öppna’.     Nu ligger dina filer i listan. Använd pilarna för att […]

Bostadsrätt-Allmänt

Bostadsrätt-Allmänt

Allmänt Innehåll 1. Överblick 2. Kallelse 3. Vägbeskrivning 4. Ort för underskrift 5. Portkod 6. Nycklar 7. Säljrubrik 8. Säljfras 9. Kort säljbeskrivning 10. Lång säljbeskrivning 11. Manus för annonser i tidning 12. Anteckningar 13. Övrigt 1. Överblick Här fyller du i allmän information om objektet och affären. Gå högst upp 2. Kallelse Här anger du uppgifter för kallelsen: Plats Adress Kontaktperson Telefonnummer Faxnummer Gå högst upp 3. Vägbeskrivning Här kan du ange en vägbeskrivning till objektet. Gå högst upp 4. Ort för underskrift Här kan du ange ort för underskrift om den skiljer sig från företagets placering.    Gå högst upp 5. Portkod Här kan du ange objektets portkod.    Gå högst upp 6. Nycklar För att lägga in nycklar i systemet klickar du på ’Nyckelnr’.    Skriv in ett nyckelnummer och klicka på ’OK’.    Om du vill ha lösenord på nyckelnumret klickar du på ’Lösenord’ och skriver in ett lösenord.    Tänk […]

Bostadsrätt-Ekonomi

Bostadsrätt-Ekonomi

Ekonomi Innehåll 1. Överblick 2. Handpenning 3. Provision 4. Extra kostnader som ska debiteras 1. Överblick Här hanterar du handpenning, provision, dellikvider, säljarreverser och extra kostnader som ska debiteras. Gå högst upp 2. Handpenning Här kan du ange: Om handpenningen ska deponeras hos mäklaren Beloppet När den ska erläggas När den blev erlagd När den blev redovisad Om ränta ska redovisas till säljaren    Gå högst upp 3. Provision Här kan du ange: Vem som ska betala provisionen Om den ska vara procentbaserad Om det ska vara fast arvode Hur den ska erläggas Om det ska vara inklusive moms Gå högst upp 4. Dellikvid och säljarrevers Dellikvid Här kan du ange: Datum Belopp Säljarrevers Här kan du ange storleken på säljarreversen Gå högst upp 5. Extra kostnader som ska debiteras Här anger du: Eventuella extra kostnader som ska debiteras Vad som ska debiteras Kostnadernas storlek Om det ska vara inklusive moms Om det inte ska […]

Bostadsrätt-Lån

Bostadsrätt-Lån

Lån Innehåll 1. Överblick 2. Lägga till ett befintligt lån 3. Lägga till ett nytt lån 4. Lånevillkor föreligger 1. Överblick Här administrerar du lånen som har koppling till objektet. Gå högst upp 2. Lägga till ett befintligt lån Klicka på ’Lägg till’. Välj befintligt lån.    När du har valt typ av lån klickar du på ’Slutför’. Långivare Här anger du långivare. Klicka på kikaren för att lägga till en bankkontakt. Du kan också skriva in information om långivaren manuellt. Du kan ange: Namn på kontaktperson Adress Telefon Fax Belopp Här anger:   Beloppet Om det skall lösas Räntesats Amortering Lånnummer Räntejusteringsdag Hur länge det är bundet Ränteskuld på tillträdesdag Övrigt Anteckningar   Gå högst upp 3. Lägga till ett nytt lån Klicka på ’Lägg till’ Här väljer du ’Nytt lån’ .    När du har valt nytt lån klickar du på ’Nästa’. Fyll i aktuell köpeskilling och välj belåningsgrad och/eller kontantinsats.    Klicka […]