Projekt-Hantering av objekt i projekt

Projekt-Hantering av objekt i projekt

Hantering av objekt i projekt Innehåll 1. Hantering av objekt i projekt 2. Flikar 3. Parter 4. Marknadsföring 5. Visningar 6. Avslut 1. Hantering av objekt i projekt Om ett objekt som ingår i ett projekt öppnas via objektlistan, visas hela projektet som en objektflik i Mäklarsystemets nedre list. På så sätt hjälper Mäklarsystemet dig att hålla ordning på om du arbetar med ett objekt som har en projektkoppling. Objekten i ett öppnat projekt visas endast med projekt-ID som identifikation. Gå högst upp 2. Flikar På Basfakta fylls land, kommun, församling och karta i med automatik och kan inte ändras. Adress och område fylls i men går att redigera. Nyproduktionsknappen är låst, men följer ändringarna på projektet. I övrigt fylls flikarna i på samma sätt som vid ett vanligt objekt. Gå högst upp 3. Parter Säljare läggs med fördel in på det första objektet som skapas och som sedan dupliceras till fler objekt i projektet. […]

Projekt-Koppla objekt

Projekt-Koppla objekt

Koppla objekt Innehåll 1. Koppla objekt 2. Hämta objekt 3. Lägga till objekt 4. Duplicera objekt 1. Koppla objekt I ett projekt ingår det flera objekt. Projektet fungerar som en samlingsplats för ett antal förmedlingsobjekt. Gå högst upp 2. Hämta objekt Objekt som redan finns skapade i Mäklarsystemet kan hämtas in i projektet. Markera i objektlistan de objekt som ska hämtas in och klicka sedan på ’Hämta’ på Projektets flik Basfakta. Inhämtade objekt kan dupliceras och få avvikelser inmatade. Gå högst upp 3. Lägga till objekt Det enklaste och smidigaste sättet att skapa objekt för ett projekt är att lägga till och duplicera. Det finns förmodligen mycket som är lika för de olika objekttyperna inom projektet. Genom att skapa ett objekt per objektstyp och sedan duplicera och mata in ändrade värden sparar man mycket tid och slipper dubbelarbete. Gå till fliken ’Basfakta’ klicka sedan på ’Lägg till ny’ på fliken Basfakta på objektet. Följ sedan […]

Projekt-Lägga till

Projekt-Lägga till

Lägga till projekt Innehåll 1. Hur man lägger till ett projekt 1. Hur man lägger till ett projekt Ett projekt läggs till på samma sätt som ett objekt. Välj ’Projekt (sälja BR och/eller uthyra ut lokaler)’ och klicka sedan på ’Nästa’. Här väljer du handläggare och klickar på ’Nästa’. Här får du förslag på löpnummer och objektnummer klicka på ’Slutför’. Du har nu skapat grunden för ditt projekt!  Gå högst upp  

Projekt-Flikar

Projekt-Flikar

Projektets flikar Innehåll 2. Projektets flikar 3. Basfakta 4. Omgivning 5. Allmänt 6. Visning 7. Bilder 8. PR 2. Projektets flikar Gå högst upp 3. Basfakta Fylls i på samma sätt som en villa eller bostadsrätt. På Projektet skrivs endast allmän och generell information in. Knappen ’Visa i objektlistan’ listar objekten i den vanliga objektlistan och ger bland annat möjlighet att skriva ut dokument så som ’Objekt Till salu’. Det är också här du kopplar ihop förmedlingsobjekten med projektet. (Läs mer om det under avsnittet ’Koppla objekt’.) Gå högst upp 4. Omgivning Här beskrivs parkering, omgivning, kommunikation och närservice. Gå högst upp 5. Allmänt Då informationen är generell för alla objekt som ingår i projektet är flikens innehåll anpassat därefter. Gå högst upp 6. Visning De visningstider som läggs in här gäller för hela Projektet. Informationen här kopplas och visas på alla objekt som ingår i projektet. Visningstider för enskilda objekt läggs till på varje […]

Projekt-Inledning

Projekt-Inledning

Inledning till projekt Innehåll 1. Kom igång med projekt 1. Kom igång med projekt I mäklarsystemet fungerar projekt som en samlingsplats vid förmedling av ett flertal liknande objekt, till exempel vid nyproduktion eller lokalprojekt. För att skapa projekt för lokaler krävs det att du har produkten ’Lokaler’. Ring gärna vår kundservice om du vill ha produkten. Telefon: 031-360 61 60 Vid förmedling av ett antal kommersiella fastigheter används lämpligast ’Fastighetsbestånd’, som ingår i Vitec Kommersiella. Under ’Projekt’ lägger man in den information som är generell och gemensam, som till exempel bilder och beskrivning av området, och sedan kopplar man de unika objekten till projektet. Ett projekt kännetecknas i objektlistan av ett lila P. Är projektet annonserat på er hemsida och/eller på Internet ligger det en jordglob bakom P:et. När ett projekt öppnas visas de kopplade objekten, vilka identifieras med objekt-id. Gå högst upp