apr 272016
 

Fråga: Vad betyder färgkoderna vid personkortet i Vitec Express?question-mark-1019993_640

fargkoder_lista_express

fargkoder_kort_express

Grön

Aktiva, fysiska personer som:

 • Är kopplade som säljare till objekt med status Intagsförsök/Under intag

och

 • där det till samma objekt finns ett Intagsmöte som inte är äldre än 1 år

eller

 • där det finns en återkomst som inte är passerad på kontakten

Gul

Aktiva, fysiska personer som

 • är kopplade som säljare till objekt med status Intagsförsök/Under intag

eller

 • äger boende (lämnar i Express)
  och
 • är inte säljare på objekt med avtalsdag de senaste 2 åren. 

Röd

Aktiva, fysiska personer som

 • har ”Äger boende (Lämnar i Express)” = ”Ej Tillfrågad”.

och

 • är inte säljare på objekt med avtalsdag de senaste 2 åren.

Blå

Aktiva, fysiska personer som är:

 • kopplade som säljare till objekt med status såld
  och
 • objekten ska ha tillträdesdatum som inte är äldre än 2 år.

Grå

Kontakter som inte matchar något av ovanstående.