feb 032016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

2 februari 2016

Dokumentförändringar
• Vi har lagt till en kryssruta i våra dokument för ID-kontroller som avser uppdragets syfte och art (I normalfallet förmedlingsuppdrag, men det kan även vara till exempel ett så kallat skrivuppdrag).

• I samband med att vi lanserade de nya visningslistorna så tog vi samtidigt bort en tidigare mer kompakt lista. Det har visat sig att flera användare har önskat att få tillbaka denna, och vi har därför nu lagt ut en ny version av denna som heter ”Visningslista – Kompakt”.
Den nya visningslistan är omdöpt från ”Visningslista” till ”Visningslista – Bokade visningar” för att öka tydligheten.

Uppdaterad adress till Inskrivningsmyndigheten
Adressen till Inskrivningsmyndigheten är ändrad för samtliga kommuner:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje