mar 222016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

22 mars 2016

Fix minnesläcka
• Vi har åtgärdat en minnesläcka

Optimering Excelexport
Det går nu snabbare att exportera uppgifter från Mäklarsystem Office till Microsoft Excel