jan 182013
 

Slutpris på Hemnet, hur fungerar det?

Hemnet vidareutvecklar prisstatistik och som ett led i detta har man infört begreppet slutpris. Hemnets mål är att skapa ett attraktivt innehåll i form av aktuell och heltäckande slutprisstatistik vad gäller objektslag villa, bostadsrätt och fritidshus. Mäklare som förmedlar priset får i utbyte kundleads. Om du vill att uppgiften ska överföras till Hemnet kryssar du i rutan ”För över slutpris till Hemnet”.

För att kunna visa informationenoch få kundkontakter krävs att mäklarföretaget har ett samarbetsavtal kring detta med Hemnet. För mer information om slutprissamarbetet, kontakta Sofia Dalmalm på e-postadressen sofia@hemnet.se

Inställningen i Vitec Mäklarsystem finns under menyn ”Verktyg”, ”Administrera”, ”Firmor”. Standardinställningen i Vitec Mäklarsystem är att inte föra över slutpris.

Slutpris på Hemnet

Under fliken ”Mäklardata” gör du ditt val.

Slutpris på Hemnet

När valet under Firmauppgifter är klara öppnas möjligheten för att visa slutpris på Hemnet. Detta görs på objektet under ”PR” och Hemnet. Se bild nedan:

Slutpris på Hemnet