jan 152016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

15 januari 2016

Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista
Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel:
• Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress
• Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn.
• Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem.

Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande boende etc. Syftet är naturligtvis att du ska spara tid, framstå som påläst och generera intag.

Det finns också en tom variant av listan att använda vid öppna visningar, eller som extra sidor utifall att det kommer mer besökare än väntat på en bokad visning. Den tomma listan hittar du via Fristående dokument, ”Visningslista – Tom” eller direkt via aktuellt objekt.

Nytt dokument: Upplåtelseavtal – Nyproduktion
Vi har lagt in ett nytt upplåtelseavtalet för nyproduktion. Det gamla dokumentet ligger dock kvar men heter nu ”Upplåtelseavtal (utgående)”.

Nya deklarationsblanketter för försäljningar gjorda under 2015
Deklarationsblanketterna för 2016 (Inkomstår 2015) ligger nu i systemet. För dig som kör Vitec Express kan det vara bra att känna till att dessa inte kommer att läggas in i Express i år, utan du får gå in i Mäklarsystemet och arbeta med dem där.

Felrättningar och mindre förbättringar
• I denna uppdatering har vi rättat ett antal fel, bland annat fel som uppstod då man duplicerar ett objekt till flera vid nyproduktion, felaktig hantering av tomtarea vid matchning, mm.
• Vi har gjort vissa prestandaoptimeringar för att snabba upp systemet.
• Vi har förbättrat stödet för rättstavning för dig som kör Windows 10.
• Nu är det enklare för dig att göra rätt när du dubblettsöker en kontakt som du hämtat in från ett fastighetsutdrag. Tidigare fanns det risk att slå ihop fel kontakter av misstag.
• Vi har uppdaterat skattesatser per församling för 2016 (Församling utgår nu ur skattemyndighetens register, till vissa delar ersätts det av det nya begreppet ”Distrikt”).

okt 052015
 

Fråga:FAQ

Taxeringsvärdena stämmer inte i Vitec Mäklarsystem. Det står fortfarande 2012 i fastighetsutdraget. Varför?

Svar:

Fastighetstaxering för småhus har utförts under 2015. Dessa kommer ha vunnit laga kraft (d v s blir aktuella för Mäklarsystem) i slutet av oktober 2015. När taxeringsvärdena är fastställda kommer det att stå 2015 i fastighetsutdraget och i Vitec Mäklarsystem. Vid kontakt med Skatteverket kan du ha fått ett svar att de nya värdena är klara. Skatteverket har ibland färskare information än vad Lantmäteriverket har fått. En annan anledning till att siffrorna kan skilja sig är att ett ärende är överklagat.

I slutet av oktober vinner taxeringsvärdena laga kraft och då kommer de att vara tillgängliga i Vitec Mäklarsystem.

feb 272015
 

Fråga:1425064557_word

Hur gör jag om en PDF fil skapad i Vitec Mäklarsystem till en Microsoft Word fil?

Svar:

1. Spara dokumentet i Vitec Mäklarsystem till en PDF.

VMSO-PDF to Word 01

2. Dra det sparade PDF dokumentet till Skrivbordet eller annan valfri plats utanför Mäklarsystem

VMSO-PDF to Word 02

3. Högerklicka på filen på skrivbordet (eller annan plats) och välj ”Öppna med”. Välj Word.

VMSO-PDF to Word 03

4. Bekräfta Words information om att filen kommer att göras om till Word.

VMSO-PDF to Word 04

5. Efter en stund är blanketten öppen och i Wordformat. Klar för att redigeras.

VMSO-PDF to Word 05

 

nov 272014
 

Sedan uppdateringen till 2014.4.17 så har vi märkt att vissa dokument, nere vid underskriftsraden inte automatiskt hämtar in köparens namn under skrivraden. Detta beror på att något1417441501_Service Manager blivit fel med den metod vi använder i vissa dokument för hämtning av just köparens namn i underskrifter.
Vi har nu gjort så att vi har skickat ut nya versioner av de dokument där problemet har uppmärksammats, via kontakta basen.

Detta innebär att:

Om man kontaktat basen och skapar ett nytt dokument, så märks ingen skillnad.
Om man kontaktat basen och öppnar ett tidigare skapat/förberett dokument, så kan köparens namn i vissa dokument saknas vid underskriftsraden, i dessa fall är det troligtvis enklast att manuellt skriva in köparens/köparnas namn under underskriftsraden (istället för att behöva skapa ett nytt dokument).

Vi beklagar naturligtvis det besvär detta orsakat, och ber användarna att vara uppmärksamma på att namnen är med.

okt 022014
 

1. Inledningpdf_ikon

Den här guiden är framtagen för att hjälpa dig att lösa de problem som kan uppstå när PDF-dokument skapas i Vitec Mäklarsystem. Det är viktigt att tänka på att PDF-skrivaren som skapar dokumenten är installerad lokalt på varje dator och gör att det kan skilja sig åt mellan olika datorer.

2. Prova först

Om du inte kan skapa PDF-dokument bör du först prova att:

  1. Installera de senaste uppdateringarna från Windows Update
  2. Kontrollera att du har fullständiga rättigheter i Windows.
  3. Uppdatera till senaste versionen av Vitec Mäklarsystem
  4. Starta om din dator.

3. Registrera om PDF-Skrivaren

Tänk att du behöver ha version 2011.3 eller senare av Vitec Mäklarsystem för att det här ska kunna fungera. Om du har en tidigare version behöver du om uppdatera. Klicka här för att läsa om hur uppdatera Vitec Mäklarsystem.

Gör så här

Gå till menyn ’Hjälp’ och klicka på ’Om’. image1299.jpg
Klicka på ’Info’ . image1312.jpg
Klicka på ’PDF Export’ och välj ’Registrera om PDF Skrivaren’. image1314.jpg
Rör inte datorn under tiden som den arbetar. Det här kan ta en liten stund. image1315.jpg
När det är klart behöver du starta om datorn.
Tänk på att om problemet kvarstår behöver du göra en total avinstallation i Vitec Mäklarsystem. Läs nästa avsnitt för mer information. image1318.jpg

4. Total avinstallation

Gör så här

Gå till menyn ’Hjälp’ och klicka på ’Om’. image1299.jpg
Klicka på ’Info’ . image1312.jpg
Klicka på ’PDF Export’ och välj ’Total avinstallation av alla Amyuni PDF skrivare’. image1316.jpg
Läs igenom meddelandet och klicka på ’Avinstallera’. image1320.jpg
När det är klart behöver du starta om datorn.
Nästa gång du start Vitec Mäklarsystem får du ett meddelande om att du behöver registrera om drivrutinerna i Windows.Klicka på ’OK’ för att fortsätta. image1321.jpg
Rör inte datorn under tiden som den arbetar. Det här kan ta en liten stund. image1315.jpg
Nu har du gjort en total avinstallation och en omregistrering av PDF-drivrutinerna.


5. Avancerad ominstallation

Fungerar det inte efter omregistreringen behöver du prova en avancerad ominstallation. Är du osäker hur du gör ta du kontakt med en lokal tekniker eller någon som är insatt i Windows mappstruktur.

Gör så här:

  • Gå till SFD installationsmapp (Normalt sätt installerat på c:\program x86\SFD) men kan skilja sig beroende på vad du tidigare valt för installationsplacering.
  • Fortsätt in i MS mappen eller Online mappen ( kan skilja sig från dator till dator).
  • Leta efter en mapp som heter ”CLIENT” och gå in där. Gå sedan till mappen ”PDF”.
  • Kör filen ”FullPDFUninstall” men blåa kugghjul i första hand. Fungerar inte det kör du istället den andra filen med samma namn men med gult kugghjul.

pdf_ominstallation01

  • När processen är klar är allt avregistrerat. För att registrera på igen går du in i den mapp som har senaste versionen. I detta fall är det version 4.5.2.7 som syns på bilden ovan. Gå in i mappen och välj ”Install” När processen är klar startar du upp ditt system igen och provar om det fungerar.
  • Skulle det nu fortfarande inte fungerar med dina PDF:er har förmodligen Windows update ändrat din licens för PDF skrivaren när den uppdaterat. Detta kan du kontrollera om du går in på Enheter och skrivare. Dubbelklicka på den skrivaren som heter ”Vitec Mäklarsystem PDF Export”

pdf_ominstallation02

Välj menyn ”Skrivare” och gå in på ”Egenskaper”

pdf_ominstallation03

Välj nu fliken ”About”. Här får du information licensen. Är allt som det skall vara borde det stå ”Licensed to Vitec Mäklarsystem AB” Står det däremot ”Licensed to [N/A]” så behöver du registrera om PDF läsaren med hjälp från Vitec kundservice.

pdf_ominstallation04

 

apr 072014
 

FAQ dokument överlåtelseavtal samt köpekontrakt

Vitec kundservice har sammanställt en FAQ med vanliga frågor och svar om Vitec Mäklarsystems blanketter överlåtelseavtal samt köpekontrakt.faq

Sedan en tid tillbaka har samtliga Vitecs Mäklarprogram uppdaterade avtalsmallar för överlåtelser av fastigheter och
bostadsrätter.

Läs mer i Mäklarsamfundets information om bakgrunden och syftet:

Bakgrund och syfte

FAQ överlåtelseavtal (14-02-14)

FAQ köpekontrakt fastighet (14-02-14)

okt 112012
 
Lösning Länkar

På fliken PR markerar du ’Internet grundannons’. image799.gif
Klicka på annonsfliken ’Länkar’. image800.gif
Klicka på ’Lägg till’. image801.gif
Vid ’URL’ skriver du in internetadressen.Till exempel: http://www.vitec.se
Vid ’Text’ skriver du in den text du vill ska synas.Till exempel: TEST123
image966.jpg
Vid kategori kan du välja mellan ’Media’ och ’Info’. image802.gif
Klicka på ’Testa länk’ om du vill se hur den ser ut och prova om den fungerar. image804.gif
Nu får du upp en förhandsgranskning av knappen som du kan klicka på. image803.gif
Bilagor

På fliken PR markerar du ’Internet grundannons’. image799.gif
Klicka på annonsfliken ’Bilagor’. image805.gif
För att lägga in en bilaga kan du dra in filen direkt i listan här. Har du redan lagt in ett PDF-dokument på objektet kommer det synas här i listan. image967.jpg
Bilagorna ligger nu synliga i listan. image968.jpg
Här markerar du de bilagor som du vill ska synas på Internet. image808.gif
okt 022012
 

Lösning

För att kunna konvertera dokument från Vitec Mäklarsystem till Word-dokument måste du ha aktiverat en koppling till Microsoft Word.Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Alternativ’. image668.jpg
I fönstret ’Alternativ’ klickar du på fliken ’Microsoft Office’.Markera sedan ’Aktivera Word-koppling’. image411.jpg
Öppna upp det dokument som du vill konvertera till ett Word-dokument. image339.gif
Eftersom du har aktiverat Word-kopplingen hittar du en Word-ikon på verktygsraden. Klicka på ikonen. image340.gif
Nu får du upp det här fönstret.Det är viktigt att du läser igenom texten och klicka sedan på ’OK’. image412.jpg
Nu öppnas Microsoft Word och med ditt konverterade dokument.Tänk på att du måste spara!