jan 142015
 

Fråga:google-sync

Äldre Googles kalenderpåminnelse visas upprepande gånger efter aktivering av Google Sync i Vitec Mäklarsystem.

Svar:

Inaktivera nedanstående funktion i Googles kalender.

Googlesynk_01

Visas Googles kalenderpåminnelse upprepande gånger hos flera användare kan även det avhjälpas med en inställning i Googles kalender.

Googlesynk_02

Vad görs inställningarna?

Googles kalender har många funktioner och inställningsmöjligheter. De flesta inställningar som behövs för Google synkronisering till Vitec Mäklarsystem utförs i Google kalendern. Vitec Mäklarsystem hämtar information för valda kalendrar. Det man kan ställa in i Vitec Mäklarsystem är hur ofta synkroniseringen skall ske.

Felmeddelande ”Time out” eller att kalenderhändelser återkommer

Är det en stor mängd uppgifter som skall synkroniseras kan det hända att man få ”time out”. Testa då att göra en manuell synkronisering. När alla kalenderhändelse är synkroniserade kommer den automatiska synkroniseringen åter att fungerar.

Har du en koppling mellan Googles kalender och Outlook kan denna tillfälligt behöva stängas av tills du ser att kommunikationen mellan Googles kalender och Vitec Mäklarsystem fungera.

 

nov 202014
 

Fråga:google-sync

Min synkronisering mellan Vitec Mäklarsystem och Googles kalender fungerar inte längre. Det kommer upp ett felmeddelande. Detta började visa sig i mitten av november 2014. Har fungerat bra tidigare.

Svar:

Störningen  beror på att Google har uppdaterat sitt API (det sätt externa program, som Mäklarsystem, skickar sin data till Google) till en ny version. Det innebär att vi måste göra förändringar i Vitec Mäklarsystem. Till dess att dessa förändringar är klara kommer inte synkningen fungera till Google. Vi har i skrivande stund ingen tidsangivelse.Vi har redan börjat titta på hur uppdateringen kan ske skyndsamt. En grov analys för när en uppdatering kan vara klar är någon gång mellan mitten / slutet av december. Synkningen till Microsoft Outlook fungerar fortfarande. Det finns tredjepartsprogram för att synka mellan Outlook och Google som ett alternativ.

Uppdatering:

Vecka 50 släpptes en uppdatering av Vitec Mäklarsystem som åtgärdar ovanstående störning. Uppdatera ditt Vitec Mäklarsystem för att få ner rättelsen.

Uppdatering av Google kalendersync

Inställningar för Vitec Mäklarsystems nya Google kalender synkronisering pdf_ikon