okt 112012
 

1. Överblick

Det finns fem huvudelar i Vitec Mäklarsystem som är bra att känna till. Menyrad, verktygsrad, arbetsyta, basflikar och objektflikar. Du kan läsa mer om de här delarna längre ner..
image1122.jpg

 

image769.gif

2. Menyraden

Här kommer du åt en mängd funktioner och verktyg i Vitec Mäklarsystem.

.
image1012.jpg

 

Till exempel ’Arkiv’. Hit går du för att kontakta basen.

image1013.jpg

image769.gif

3. Verktygsraden

De ikoner som syns på verktygsraden beror på vilken flik som du är inne på.
image1012.jpg

Verktygsraden på grundflikarna ’Uppgifter’ och ’Kalender’:

image1017.jpg

Verktygsraden på grundflikarna ’Uppgifter’ och ’Kalender’:

image1015.jpg

 

image769.gif

4. Arbetsyta

Här kommer du åt att mata in data i systemet.  Det som visas i arbetsytan beror på vilken flik som du är inne på.

Till exempel objektfliken ’Basfakta’

image1018.jpg

 

image769.gif

5. Basflikar

Är fem grundläggande flikar som alltid finns tillgängliga.
image574.gif

 

Uppgifter

Här kan du se och skapa nya uppgifter.

 

Kalender

Här kan du se din kalender och lägga in nya tider.

 

Inkorg

Här kommer du åt din inkorg från Microsoft Outlook.

 

Kontakter

Här finns hela ditt kontaktregister där du kan administrera dina kontakter. Flikar med kontakter är gula.

 

Objekt

Här finns hela ditt objektregister där du kan administrera dina objekt. Här kan du även få upp en karta med dina objekt Flikar med objekt är blå.
ba3.jpg

 

image769.gif

6. Dölja flikarna Uppgifter, Kalender och Inkorg

Om du vill kan dölja flikarna ’Uppgifter, ’Kalender’ och ’Inkorg’. image672.gif
I menyraden klickar du på menyn ’Visa’ och väljer den flik som du vill ta bort. Bocken framför flikens namn berättar om den ska synas eller inte.Du kan självklart välja om du vill dölja alla tre flikarna. image724.jpg
Nu ser du inte fliken som du har dolt. image673.gif

 

image769.gif

7. Objektflikar

När du har skapat ett objekt är det dags att fylla i flikarna. Du arbetar från vänster till höger och fyller i den information som är nödvändig för en affär.

Så här ser flikarna ut för en fastighet:

image633.gif

Så här ser flikarna ut för en bostadsrätt:

image634.gif

 

image769.gif

8. Hur man sparar

Du behöver du inte tänka på att du måste spara eftersom Mäklarsystemet sparar automatiskt så fort du byter fält eller flik.