mar 222016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

22 mars 2016

Fix minnesläcka
• Vi har åtgärdat en minnesläcka

Optimering Excelexport
Det går nu snabbare att exportera uppgifter från Mäklarsystem Office till Microsoft Excel

feb 032016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

2 februari 2016

Dokumentförändringar
• Vi har lagt till en kryssruta i våra dokument för ID-kontroller som avser uppdragets syfte och art (I normalfallet förmedlingsuppdrag, men det kan även vara till exempel ett så kallat skrivuppdrag).

• I samband med att vi lanserade de nya visningslistorna så tog vi samtidigt bort en tidigare mer kompakt lista. Det har visat sig att flera användare har önskat att få tillbaka denna, och vi har därför nu lagt ut en ny version av denna som heter ”Visningslista – Kompakt”.
Den nya visningslistan är omdöpt från ”Visningslista” till ”Visningslista – Bokade visningar” för att öka tydligheten.

Uppdaterad adress till Inskrivningsmyndigheten
Adressen till Inskrivningsmyndigheten är ändrad för samtliga kommuner:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

jan 152016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

15 januari 2016

Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista
Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel:
• Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress
• Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn.
• Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem.

Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande boende etc. Syftet är naturligtvis att du ska spara tid, framstå som påläst och generera intag.

Det finns också en tom variant av listan att använda vid öppna visningar, eller som extra sidor utifall att det kommer mer besökare än väntat på en bokad visning. Den tomma listan hittar du via Fristående dokument, ”Visningslista – Tom” eller direkt via aktuellt objekt.

Nytt dokument: Upplåtelseavtal – Nyproduktion
Vi har lagt in ett nytt upplåtelseavtalet för nyproduktion. Det gamla dokumentet ligger dock kvar men heter nu ”Upplåtelseavtal (utgående)”.

Nya deklarationsblanketter för försäljningar gjorda under 2015
Deklarationsblanketterna för 2016 (Inkomstår 2015) ligger nu i systemet. För dig som kör Vitec Express kan det vara bra att känna till att dessa inte kommer att läggas in i Express i år, utan du får gå in i Mäklarsystemet och arbeta med dem där.

Felrättningar och mindre förbättringar
• I denna uppdatering har vi rättat ett antal fel, bland annat fel som uppstod då man duplicerar ett objekt till flera vid nyproduktion, felaktig hantering av tomtarea vid matchning, mm.
• Vi har gjort vissa prestandaoptimeringar för att snabba upp systemet.
• Vi har förbättrat stödet för rättstavning för dig som kör Windows 10.
• Nu är det enklare för dig att göra rätt när du dubblettsöker en kontakt som du hämtat in från ett fastighetsutdrag. Tidigare fanns det risk att slå ihop fel kontakter av misstag.
• Vi har uppdaterat skattesatser per församling för 2016 (Församling utgår nu ur skattemyndighetens register, till vissa delar ersätts det av det nya begreppet ”Distrikt”).

dec 102014
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version:

8 december 2014

Ny synkronisering mot Googlekalender
Google har byggt om sin kalenderfunktion och därför har vi nu uppdaterat synkroniseringen mellan kalendern i Vitec Mäklarsystem och Googles kalender (Detta berör alltså bara dig som använder dig av Googles kalender).

För att börja använda den nya synkroniseringsfunktionen behöver du:

• Gå in under: ”Verktyg” – ”Alternativ” – och på Fliken ”Synkronisering”.
• Bocka i rutan ”Synkronisera min kalender mot Google kalender”.
• Klicka på knappen ”Inställningar” (Öppnas ibland automatiskt).
• Ange ditt Googlekonto (i regel din e-postadress).
• I den Googledialog som då öppnas så anger du lösenord.
• Klicka på ”Godkänn” när du får frågan om att Vitec Mäklarsystem vill hantera dina kalendrar.
• Välj kalender att synkronisera (Ofta finns det bara en enda kalender att välja på) – Klicka på knappen nästa.
• Om du vill att mäklarsystemet automatiskt ska synkronisera sin kalender mot din Googlekalender så kan man justera intervallet här, om du väljer att radera siffran kommer ingen automatisk synkronisering att ske (oavsett val kan du alltid när du vill göra en manuell synkronisering).
• Nu har det under menyn ”Verktyg” dykt upp ett val som heter ”Synkronisera mot Google kalender”, Klicka på denna.
• En första synkronisering sker nu, och i fortsättningen sköter mäklarsystemet synkroniseringen så ofta som du angett.

Deklaration 2015 – Kapitalvinstblanketter
Nu finns 2015 års deklarationsblanketter inlagda i mäklarsystemet, för deklaration av försäljningar gjorda under 2014.
Tänk på att uppdatera dig på årets skatteregler, och att som alltid kontrollera de färdiga blanketterna/uträkningarna innan du skickar över dem till kund.

Förbättrad journalhantering
Nu blir det enklare för dig att göra egna journalanteckningar och även få en bättre översikt över dessa. De automatiska checklistorna, som för enkelhetens skull numera kallas ”Journal”, har kompletterats med en ny del: ”Egna journalanteckningar”. Den här listan är i utgångsläget tom, men allt eftersom du skriver in egna journalanteckningar kommer dessa att synas här på samma sätt som de automatgenererade journalpunkterna.
Samtliga egna journalanteckningar kommer sedan att automatiskt sorteras in på rätt ställe i journaldokumentet, beroende på när de klarmarkerats. En ny egen journalanteckning gör du genom att klicka på plustecknet i journalen vid rubriken ”Egna journalanteckningar”.

Prestandahöjande optimeringar
Optimeringar har gjorts för att förbättra svarstiden i mäklarsystemet.

Journal – egna journalanteckningar

pdf_ikonEnligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren föra anteckningar över förmedlingsuppdraget, d.v.s. det som brukar kallas journalplikt. I Vitec Mäklarsystem så levererar vi som standard ett antal journalpunkter som är vanligt förekommande i ett förmedlingsuppdrag. Som bekant så händer det dock ofta oförutsedda saker under uppdragstiden, och en del av dessa kan behöva journalföras. Fastighetsmäklaren som har journalplikt kan i efterhand behöva kunna påvisa att t.ex. en viss information har vidarebefordrats. Därför är det viktigt att i dessa fall göra egna journalanteckningar, och vi har här försökt underlätta detta för användarna.

Uppdatering av Google kalendersync

Inställningar för Vitec Mäklarsystems nya Google kalender synkronisering pdf_ikon

okt 022014
 

1. Inledningpdf_ikon

Den här guiden är framtagen för att hjälpa dig att lösa de problem som kan uppstå när PDF-dokument skapas i Vitec Mäklarsystem. Det är viktigt att tänka på att PDF-skrivaren som skapar dokumenten är installerad lokalt på varje dator och gör att det kan skilja sig åt mellan olika datorer.

2. Prova först

Om du inte kan skapa PDF-dokument bör du först prova att:

 1. Installera de senaste uppdateringarna från Windows Update
 2. Kontrollera att du har fullständiga rättigheter i Windows.
 3. Uppdatera till senaste versionen av Vitec Mäklarsystem
 4. Starta om din dator.

3. Registrera om PDF-Skrivaren

Tänk att du behöver ha version 2011.3 eller senare av Vitec Mäklarsystem för att det här ska kunna fungera. Om du har en tidigare version behöver du om uppdatera. Klicka här för att läsa om hur uppdatera Vitec Mäklarsystem.

Gör så här

Gå till menyn ’Hjälp’ och klicka på ’Om’. image1299.jpg
Klicka på ’Info’ . image1312.jpg
Klicka på ’PDF Export’ och välj ’Registrera om PDF Skrivaren’. image1314.jpg
Rör inte datorn under tiden som den arbetar. Det här kan ta en liten stund. image1315.jpg
När det är klart behöver du starta om datorn.
Tänk på att om problemet kvarstår behöver du göra en total avinstallation i Vitec Mäklarsystem. Läs nästa avsnitt för mer information. image1318.jpg

4. Total avinstallation

Gör så här

Gå till menyn ’Hjälp’ och klicka på ’Om’. image1299.jpg
Klicka på ’Info’ . image1312.jpg
Klicka på ’PDF Export’ och välj ’Total avinstallation av alla Amyuni PDF skrivare’. image1316.jpg
Läs igenom meddelandet och klicka på ’Avinstallera’. image1320.jpg
När det är klart behöver du starta om datorn.
Nästa gång du start Vitec Mäklarsystem får du ett meddelande om att du behöver registrera om drivrutinerna i Windows.Klicka på ’OK’ för att fortsätta. image1321.jpg
Rör inte datorn under tiden som den arbetar. Det här kan ta en liten stund. image1315.jpg
Nu har du gjort en total avinstallation och en omregistrering av PDF-drivrutinerna.


5. Avancerad ominstallation

Fungerar det inte efter omregistreringen behöver du prova en avancerad ominstallation. Är du osäker hur du gör ta du kontakt med en lokal tekniker eller någon som är insatt i Windows mappstruktur.

Gör så här:

 • Gå till SFD installationsmapp (Normalt sätt installerat på c:\program x86\SFD) men kan skilja sig beroende på vad du tidigare valt för installationsplacering.
 • Fortsätt in i MS mappen eller Online mappen ( kan skilja sig från dator till dator).
 • Leta efter en mapp som heter ”CLIENT” och gå in där. Gå sedan till mappen ”PDF”.
 • Kör filen ”FullPDFUninstall” men blåa kugghjul i första hand. Fungerar inte det kör du istället den andra filen med samma namn men med gult kugghjul.

pdf_ominstallation01

 • När processen är klar är allt avregistrerat. För att registrera på igen går du in i den mapp som har senaste versionen. I detta fall är det version 4.5.2.7 som syns på bilden ovan. Gå in i mappen och välj ”Install” När processen är klar startar du upp ditt system igen och provar om det fungerar.
 • Skulle det nu fortfarande inte fungerar med dina PDF:er har förmodligen Windows update ändrat din licens för PDF skrivaren när den uppdaterat. Detta kan du kontrollera om du går in på Enheter och skrivare. Dubbelklicka på den skrivaren som heter ”Vitec Mäklarsystem PDF Export”

pdf_ominstallation02

Välj menyn ”Skrivare” och gå in på ”Egenskaper”

pdf_ominstallation03

Välj nu fliken ”About”. Här får du information licensen. Är allt som det skall vara borde det stå ”Licensed to Vitec Mäklarsystem AB” Står det däremot ”Licensed to [N/A]” så behöver du registrera om PDF läsaren med hjälp från Vitec kundservice.

pdf_ominstallation04

 

mar 312014
 

nyheter

Mäklarsystem version 2014.2.04

2014-03-13

Dokument – ny design och förbättrad funktionalitet
Följande dokument har fått ny design och förbättrad funktionalitet;

 • Värderingar – tidigare har det funnits ett flertal olika dokument för värdering/värdeutlåtande. Vi har nu ersatt alla dessa med två nya dokument ”Värdeutlåtande” och ”Värdeutlåtande – kort”, ett är mer kortfattat och ett mer omfattande. Båda dokumenten har flera val så att du själv kan styra vilket innehåll du vill ska visas.
 • Fullmakter – Flera av våra fullmakter har fått en språklig översyn. Dessutom har vi lagt till en ny variant av Fullmakt för säljare ”Fullmakt säljare – dödsbo” för att förenkla hanteringen och minska risken för fel.
 • Kallelser (till tillträde) – Har uppdaterats både till layout och innehåll.
 • Fakturor – omarbetning av layout.
 • Betalningsmeddelande – omarbetad layout (Ett betalningsmeddelande är en redovisning av både handpenning och arvode på en och samma sida).

Budgivning – budalias
Tidigare har budgivare fått budalias i form av två slumpmässigt kombinerade bokstäver, till exempel AB. Nu inför vi istället ett system där budalias får ett löpnummer; Första budgivaren får budalias ”1”, andra budgivaren får budalias ”2” etcetera.

Prestandaförbättringar
Även till denna version har vi fortsatt arbetet med att förbättra prestandan i mäklarsystemet, optimeringar har genomförts med fokus på att öka driftsäkerhet och korta svarstiderna i systemet.

Hitta Hem – Statistik
På Insidan har du nu tillgång till statistik från marknadsplatsen Hitta Hem.

Hitta Hem – Ny status ”Snart till salu”
Marknadsplatsen Hitta Hem har infört ett nytt begrepp: ”Snart till salu”. Syftet är att i ett tidigt skede i försäljningsprocessen få ut objektet till Hitta Hem, som i sin tur använder informationen för matchning i Hitta Hems spekulantregister. Objekt som annonseras som ”Snart till salu” kommer inte att användas publikt på Hitta Hems webbsida, utan enbart för matchning.

För att annonsera ett objekt som ”Snart till salu” behöver bostaden ha status ”Intaget” och därefter annonseras på fliken PR som ”Snart till salu”.

Nya kartor från Lantmäteriet
Lantmäteriet byter ut sitt nuvarande kartformat, och med anledning av detta har anpassningar gjorts i mäklarsystemet. Vissa kartor kan komma att se annorlunda ut, men normalt kommer det inte att märkas någon skillnad.

dec 102013
 

nyheter

Mäklarsystem version 2013.5.08

9 december 2013

Schemalagd Kontakta basen
Nu får även du som inte har vår produkt Vitec Driftservice möjlighet att schemalägga ”Kontakta basen”.
Schemalagd Kontakta basen innebär att mäklarsystemet per automatik gör alla nödvändiga överföringar tidigt varje morgon, innan de flesta mäklare börjar sin arbetsdag. Därefter behöver du endast kontakta basen vid eventuella ändringar under dagen.
Aktivera schemaläggningen via menyn System -> Schemalagd kontakta basen. (Förutsätter att du har IP-servicen, som ingår i standardinstallationen, aktiverad.)

Checklistor/Journal
Checklistorna som ligger till grund för journalföringen har gjorts om. Dels med bakgrund av den erfarenhet av journalhantering som vi hittills har samlat på oss, och dels för att journalen nu och framöver ska kunna synkroniseras med Express (det webbaserade gränssnittet av Vitec Mäklarsystem).
Checklistan har renodlats mot journalföring. Vi har tagit bort punkter av ”att göra”-karaktär, till exempel fotografering eller liknande, och fokuserat på kontrollpunkter som mäklaren förväntas göra enligt lag.
Alla checklistpunkter för ett objekt skapas nu per automatik redan från början, för att man på så vis ska få en god överblick över vad man förväntas göra under de olika faserna av förmedlingsuppdraget.
För att ytterligare förenkla är delchecklistorna uppdelade enligt de objektstatusar som finns i mäklarsystemet, till exempel Intaget eller Sålt. Med andra ord kommer det inte längre finnas någon delchecklista för exempelvis Efter tillträde, då det inte finns en motsvarande status för objektet.

Dokument – ny design
Följande dokument har fått ny design:
Uppdrag upphör
Redovisning handpenning
Bekräftelse bank
Förfrågan bank – befintliga lån
Mäklarsamfundets – Köpekontrakt arrende

Flytta objektkopplade uppgifter till ny mäklare
När man byter ansvarig mäklare på ett objekt så kommer de uppgifter på objektet, som ännu inte är klarmarkerade eller avbrutna, att följa med till den nya handläggaren.

Interiörfliken ”Interiör – allmän beskrivning”
Fältet Interiör – Allmän beskrivning har utökats vilket förenklar hantering vid inmatning av långa texter.

Fönsterskyltar och Till Salu-skyltar
Vi har som bekant sedan tidigare lanserat nya ”Fönsterskyltar” som ersätter de tidigare ”Till salu-skyltarna”, dessa äldre skyltar har vi därför nu valt att ta bort. Har du sedan tidigare egna anpassade ”Till salu-skyltar” kommer dessa naturligtvis att finnas kvar.

 

apr 042013
 

Vitec Mäklarsystem version 2013.2.08

28 mars 2013

Journal och checklista uppdaterad

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har genomfört en granskning av hur mäklare hanterar journalföringen. De granskade fallen visade på att journalerna ofta innehöll brister bland annat om när och på vilket sätt en åtgärd hade utförts samt när uppdraget avslutats.
För att underlätta din journalföring, har vi därför gjort ändringar i checklista och journal. Nya punkter har tillkommit i checklistan och några, som inte är nödvändiga, har tagits bort för att minska antalet punkter. Precis som tidigare är det inte den korta texten i checklistan som skrivs ut i journalen, utan längre fullständiga meningar. Bekanta dig gärna med dessa. Själva dokumentet Mäklarjournal har vi renodlat och förenklat, de flesta val har tagits bort till fördel för punkter från checklistan och egna anteckningar.

Licenshantering Vitec Online

Nu görs kontroll av användarlicenser för Vitec Online i systemet (liknande den kontroll som sedan en tid tillbaka har gjorts för Vitec Mäklarsystem/Vitec Kommersiella). När du öppnar ett objekt, och är inloggad i mäklarsystemet via Vitec Online kommer du få en uppmaning att knyta en licens till dig som användare.

Förbättrad administration av licenser

För att få en bättre översikt av vilka licenser som är i bruk på företaget har vi förbättrat administrationen av licenser. Se den nya licenshanteraren under meny Verktyg, Administrera, Licenser. Där kan du överblicka alla licenser som är kopplade till respektive användare och du kan enkelt dela ut eller flytta licenser, även för användare på andra firmor i samma installation.

Designförbättringar i Mäklarsystemet

Följande designförbättringar har genomförts i mäklarsystemet:
• Ny design på objektflik och förhandsgranskning med bland annat större bild.
• Nya ikoner för objektets status;
o Under Intag
o Intaget
o Till salu annonserat
o Till salu ej annonserat
o Till salu annonserat med visningstid
o Reserverat
o Reserverat sålt objekt
o Reserverat annonserat objekt
o Projekt
o Projekt annonserat
o Vilande
o Såld
o Sålt referensobjekt
• Ny grafik i bildredigeringsverktyget (pilar och cirklar).

Nytt dokument: Uppdragsavtal med ensamrätt – tom

För att du aldrig ska missa ett uppdrag finns nu ett uppdragsavtal med skrivrader istället för objektsinformation. Något du kan ha utskrivet och redo vid spontana möten som kan leda till ett uppdrag, exempelvis om du blir ombedd att titta in till grannen efter genomförd visning. Uppdragsavtalet finner du bland fristående dokument.

Branschgemensamma avtal

Mäklarsamfundet har tillsammans med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling och Vitec som teknikpartner tagit fram två köpehandlingar, en för bostadsrätter och en för småhus.
Dessa kallar vi för branschgemensamma avtal eftersom de kommer att finnas tillgängliga för alla användare oavsett system. De nya avtalen är i dokumentlistan utmärkta med ”BG” och har standartexter under egen flik.
Om du idag använder dig av Mäklarsamfundets nuvarande avtal, så kommer dessa finnas tillgängliga parallellt under en övergångsperiod för att sedan tas bort från systemet till förmån för de branschgemensamma avtalen. Tills vidare kommer Vitecs standardavtal fortsatt finnas tillgängliga i systemet.