okt 022012
 

Lösning

För att ändra en användarens uppgifter
Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Användare’.
image953.jpg
För att ändra en användares uppgifter måste du först klicka på användarens namn i listan till höger.Här kan du ändra:

 • Initialer
 • Namn
 • Titel
 • E-postadress
 • Mobilnummer
 • Beskrivning
 • Firma

 

Du kan också markera om du är en registrerad fastighetsmäklare,  om du inte vill visa användaren på personalpresentationer och intevill ha mailutskick från Vitec.

image954.jpg
För att ändra bild klickar du på det gröna plustecknet. image786.gif
För att redigera bilden klickar du på symbolen brevid här. image788.gif
För att ta bort bilden klickar du på det röda minustecknet. image789.gif
För att ändra firmans uppgifter
Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Firmor’.
image956.jpg
Här finns uppgifter som är kopplade till Vitecs kundregister:

 • Firmanamn
 • Adress
 • Postnummer och ort
 • Telefon

De här uppgifterna kan du inte ändra själv. Kontakta vår kundservice om du vill ändra de här uppgifterna.

Uppgifter som du kan ändra själv:

 • Besöksadress
 • Mobilnummer
 • Kontonummer
 • Momsnummer
 • Beskrivning
 • E-postadress
 • Adress till hemsidan
image954.jpg 
Om du vill lägga till en bild som är kopplad till firman (Ej logo) klickar du på det gröna plustecknet. 

 

 

image784.gif
Om du vill ändra var firman befinner sig klickar du på ’Karta’. image785.gif

 

okt 022012
 

Administrera användare

image233.gif

Innehåll

1. Lägg till användare

2. Ta bort/arkivera användare

3. Kontaktuppgifter

4. Personalpresentationer

5. Ej milutskick från Vitec

6. Byt lösenord

7. Spärra online-inloggning

8. Lägga till Bild

9. Beskrivning

10. Arbetar på firmor

11. Rättigheter

12. Licenser

13. Klientmedelskonto

14. Förbundstillhörighet

image233.gif

1. Lägg till en användare

En ny användare innebär eventuellt att firman kan behöva ytterligare en licens för Vitec Mäklarsystem. Kontakta oss för att säkerställa att du har en extra licens, eller för att skaffa ytterligare licenser.

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera” och välj ’Användare’.

image427.jpg

Klicka på ’Ny’ för att lägga till en ny användare.

Skriv in användarens kontaktuppgifter och ange firmatillhörighet under ’Arbetar på firmor’.

Glöm inte att

Det är viktigt att du kopplar en licens till användaren för att kunna vända Mäklarsystemet fullt ut.

Klicka här för att läsa mer om licenser

image429.jpg

Gå högst upp

image233.gif

2. Ta bort/arkivera användare

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera” och välj ’Användare’.

image434.jpg

I listan till vänster väljer du kontakten som har slutat på kontoret.
  
  
  

image436.jpg

Klicka sedan på ’Ta bort’.
  

image234.gif

Tänk på att du bara kan välja alternativ ’Ta bort’ om användaren inte har varit aktiv i systemet.
  
  
  
  
  
  

image437.jpg

Om användaren varit aktiv kommer du få upp det här meddelandet.
  
Klicka på ’OK’ om du vill arkivera användaren istället.
  
  
  
  

image439.jpg

Nu får du upp ett meddelande om vad som tillhör användaren.
  
Klicka på ’OK’ för att fortsätta.
  
  
  
  
  
  

image440.jpg

Det här meddelandet informerar om hur många kalenderhändelser, kontakter och objekt som användaren äger.
  
Det här måste flyttas över till en annan användare. Tänk på att du bara kan flytta över till den användaren som du är inloggad som i systemet.
  
  
  

image441.jpg

Användaren är nu arkiverad och finns inte längre i listan över användare!
  
  

image445.jpg

Om personen som slutade inte ska ersättas med en ny användare behöver du ringa till vår kundservice för att ändra antalet licenser.

 Om personen ska vara kvar behöver du bara lägga över licenser på den nya användaren. Du kan läsa mer om det här


Du når vår Kundservice på:  
031-360 61 60

image448.jpg

 

Gå högst upp

image233.gif

3. Kontaktuppgifter

Alla användare i Mäklarsystemet måste ha initialer. Det kan vara mellan två och fyra tecken.

Kontaktuppgifterna som skrivs in här visas vid de tillfällen användaren står som avsändare till något.

image235.gif

Gå högst upp

image233.gif

4. Personalpresentationer

Om en person inte ska vara med på de ’Personalpresentationer’ som hämtar information härifrån.

En bock i rutan gör så att användaren inte visas.

image238.gif

Gå högst upp

image233.gif

5. Ej mailutskick från Vitec

Med en bock i rutan för ’Ej mailutskick från Vitec’ tackar du nej till de informations- och supportbrev som skickas ut från Vitec.

image242.gif

Gå högst upp

image233.gif

6. Byt lösenord

Här skriver du in lösenordet för din inloggning till Mäklarsystemet.

Loggar du in via nätverk kan du välja att logga in automatiskt, då behöver du inte ange något lösenord. Men kom ihåg att utan lösenord kan vem som helst logga rakt in i ditt Mäklarsystem.

För inloggning via Vitec Online krävs lösenord.

Det finns inga regler för hur ditt lösenord ska vara utformat, det viktigaste är att du kommer ihåg det!

Blanda bokstäver och siffror eller använd bara det ena. Det finns ingen begränsning för hur långt eller kort lösenordet ska vara.

image248.gif

Gå högst upp

image233.gif

7. Spärra online-inloggning

En bock i rutan framför Spärra Online-inloggning omöjliggör inloggning via Vitec Online.

image256.gif

Gå högst upp

image233.gif

8. Lägga till Bild

När du klickar på det gröna plustecknet så får du upp rutan för ’Lägg till Bild’.

Bilder läggs till här på samma sätt som under fliken Bilder.

image264.gif

Gå högst upp

image233.gif

9. Beskrivning

Här kan du skriva in en beskrivning av användaren.

image266.gif

Gå högst upp

image233.gif

10. Arbetar på firmor

Varje användare i Mäklarsystemet måste vara kopplad till en firma. Har ni flera firmor i installationen kan användaren vara kopplad till en eller flera av dem.

Klicka på knappen ’Arbetar på firmor’ för att lägga till eller ta bort firmatillhörighet bland den/de firmor som listas.

image269.gif

Gå högst upp

image233.gif

11. Rättigheter

Från början har alla användare fullständiga rättigheter i Mäklarsystemet. Det går att begränsa en användares rättigheter.

Begränsningarna kan sättas på en eller flera användare.

Ska inställningarna göras för en användare markerar du användaren här och klickar sedan på knappen ’Rättigheter’.

image276.gif

Börja med att ta bort markeringen från ’Fullständiga rättigheter’ och markera sedan de rättigheter användaren ska ha.

Tänk på att:
Du inte kan ändra rättigheter för den användare som du är inloggad som.

Är det flera användare som ska ha samma begränsningar är lättast att sätta de rättigheterna under menyvalet ’Rättigheter’. Det når du via ’Verktyg’ och ’Administrera’.

image449.jpg

Gå högst upp

image233.gif

12. Licenser

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera” och välj ’Användare’.

image1838.jpg

Välj användaren i listan.

image1839.jpg

Klicka på knappen ’Licenser’.

image1840.jpg

Markera de produkter som du har licenser för och klicka på ’OK’.

image1834.jpg

Om du saknar lediga licenser får du upp ett varningsmeddelande i rött.

Tänk på att

Du får det här varningsmeddelandet om du inte har avmarkerat licensen på användare som har slutat.

Fler licenser

Behöver du fler licenser når du oss på 031-360 61 20.

image782.gif

Gå högst upp

image233.gif

13. Klientmedelskonto

Dina uppgifter om bank, kontonummer och bank/postgiro kopplas in i dokumentet Depositionsavtal.

Räntan kopplas till fliken Ekonomi. Den angivna räntan påverkar säljarens ränta på deponerad handpenning.

image277.gif

Gå högst upp

image233.gif

14. Förbundstillhörighet

Förbundstillhörighet till Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet ger dig möjlighet att välja att ha förbundslogotypen med i dina dokument.

Det styr också tillgången till vissa tjänster under menyn ’Tjänster’.

För att få möjligheten att lägga till förbundstillhörighet i Mäklarsystemet ska du kontakta Vitec Online.

image278.gif

Gå högst upp