okt 022012
 

Gör så här:

1. Ladda ner mallfilen genom att klicka här:  Ladda hem julkortsmallar .

2. Mallarna är nerpackade i en komprimerad fil och packas på de flesta datorer upp genom att dubbelklicka på mallfilen.

3. När den är uppackad ska du ha fått en ny fil som heter Julkort1-2010.sfd Julkort2-2010.sfd och Julkort3-2010.sfd. Detta är själva mallfilerna.

4. För att importera mallfilerna i mäklarsystemet behöver du bara se till att ha det igång. Dubbelklicka därefter på varje mall. En bekräftelseruta talar om att mallen är importerad.

5. Du kan nu använda de nya mallarna när du gör utskick från mäklarsystemet.
image2041.jpg

okt 022012
 

Skicka julkort till kunder i ditt Vitec Mäklarsystem Office1418658325_Christmas-Santa-Cap-Icon

Att skicka julkort är ett effektivt och trevligt sätt att behålla kontakten med sina kunder och samtidigt göra sig påmind på ett kundvårdande sätt.

1. Inledning

Den här guiden går igenom hur du enkelt gör utskick till dina kunder med Vitec Mäklarsystem Office.

Du kan med fördel använda den här guiden för att skicka ut julkort till dina kunder via mäklarsystemet!

2. Gör ett urval

Gå till fliken ”Kontakter”. image712.gif
Klicka på den röda tratten för att göra att göra ett urval. image770.jpg
Nu får du upp fönstret där du gör inställningarna för ditt urval. image771.jpg
Under kategori väljer du de kontakter som ska ingå i urvalet.Till exempel säljare och köpare. image713.gif
Under tillhörighet väljer du om urvalet ska innehålla dina kontakter eller alla kontakter på kontoret. image714.gif
Under relation väljer du om det ska vara enbart huvudkontakter, enbart underkontakter eller huvud- och underkontakter.I det här fallet rekommenderar vi att du väljer ’Enbart huvudkontakter’. image715.gif
För att få fram samtliga säljare och köpare för det här året går vi till fliken ’Objekt’ i fönstret för urval. image716.gif
För att få med hela året väljer vi första januari vid Avtalsdag. image772.jpg
Om du klickar på knappen ’Beräkna antal träffar’ får du upp antalet träffar. image717.gif
Klicka på ’OK’ för att få fram ditt urval! image718.gif
När du har fått fram ditt urval markerar du samtliga kontakter.
image986.jpg   Tips! Det snabbaste sättet för att markera alla kontakter är att hålla ner Ctrl-tangenten och trycka på A-tangenten på ditt tangentbord.
image773.jpg
Välj kapitel nedan beroende på vad du vill göra:Kapitel 3: Skapa etiketter med adresser.
Kapitel 4: Utskick med e-post.Kapitel 5: Utskick med e-post med bifogade filer.Kapitel 6: Utskick med SMS.

 

  3. Skapa etiketter med adresser

Information om etikettpapper
Måtten på etiketter:
Höjd: 3,6 cm.Bredd: 7 cm.
Antal per ark:
8 x 3 = 24 stycken.
Till exempel:
Zweckform 3475.

 

Tänk på att du måste ha gjort stegen i kapitel 2 för att kunna fortsätta med den här guiden.

 

När kontakterna är markerade klickar på ikonen med skrivaren uppe i verktygsfältet. image774.jpg
Nu får du upp fönstret med inställningar för utskrifter. image775.jpg
I listan över dokument väljer du ’Etiketter’ image795.gif
Klicka på knappen ’Förhandsgranska’ om du vill se hur utskriften kommer att se ut. image796.gif
När du är nöjd klickar du på knappen ’Skriv ut’. image797.gif

 

4. Utskick med e-post

Tänk på att du måste ha gjort stegen i kapitel 2 för att kunna fortsätta med den här guiden.

 

När kontakterna är markerade klickar på ikonen för att skicka e-post till de markerade kontakterna. image776.jpg
Om några av dina kontakter saknar e-postadress får du upp ett meddelande om det.Klicka på ’OK’ för att gå vidare.

Är det kunder som tackat nej till reklamutskick kommer dessa att undantas. Information kommer upp om det finns sådana kunder.

image777.jpg
Längst upp till höger ligger nu samtliga kontakter med e-postadress.Klicka på ’OK’ för att gå vidare. image778.jpg
Se till att rutan vid ’Dölj mottagarna för varandra’ är markerad.Om du vill använda en utskicksmall väljer du den i listan. Hur du skapar en utskicksmall kan du läsa längre ner i guiden.Under ämne och meddelande kan du skriva in din julhälsning.När du är klar klickar du på ’OK’ för att skicka iväg. image779.jpg

 

5. Utskick med e-post med bifogad fil

Har du skapat ett utskick i Word kan du lägga in det i Mäklarsystem Office och enkelt bifoga det som en PDF-fil i e-postmeddelande till dina kontakter.

Tänk på att du måste ha gjort stegen i kapitel 2 för att kunna fortsätta med den här guiden.

När kontakterna är markerade går du till ’Arkiv’ och klickar på ’Fristående dokument’. image780.jpg
I det här fönstret ska du dra in och släppa Word-filen som du har skapat utanför Mäklarsystemet. Filen dras in från skrivbordet, mina dokument eller den plats där Wordfilen är sparad. image784.jpg
Nu ligger dokumentet längst ner i listan under kategorien ’Dokument från andra dataprogram’.Klicka på ’OK’ för att öppna dokumentet. image719.gif
När dokumentet är öppet klicka på i gemet i verktygsraden för att bifoga det.
Nu ser du att dokumentet ligger dokumentet bifogat till dina utvalda kontakter som har e-postadress.Klicka på ’OK’ för att gå vidare. image782.jpg
Se till att rutan vid ’Dölj mottagarna för varandra’ är markerad.Om du vill använda en utskicksmall väljer du den i listan.Hur du skapar en utskicksmall kan du läsa längre ner i guiden.Under ämne och meddelande kan du skriva in din julhälsning.När du är klar klickar du på ’OK’ för att skicka iväg. image781.jpg

6. Utskick med SMS

Tänk på att du måste ha gjort stegen i kapitel 2 för att kunna fortsätta med den här guiden.

När kontakterna är markerade klickar på ikonen med en mobiltelefon för att skicka SMS till de markerade kontakterna. image785.jpg
Om några av dina kontakter saknar mobilnummer får du upp ett meddelande om det.Klicka på ’OK’ för att gå vidare. image786.jpg
Längst upp till höger ligger nu urvalets kontakter som har mobilnummer.Klicka på ’OK’ för att gå vidare.. image787.jpg
Om du vill använda en utskicksmall väljer du den i listan. Hur du skapar en utskicksmall kan du läsa längre ner i guiden.Du kan skriva in en annan avsändare.Under meddelande kan du skriva in din julhälsning.När du är klar klickar du på ’OK’ för att skicka iväg. image788.jpg

  7. Mallar

Tänk på att Vitec inte kan ge någon support på egenskapade mallar. För att skapa egna mallar rekommenderar vi att du är en mycket van datoranvändare.HTML-Mall

Gå till verktyg, välj ’Administrera’ och klicka på ’Utskicksmalla för kontakter’. image789.jpg
Här klickar du på knappen ’Lägg till’. image790.jpg
Här väljer du e-postmall med HTML och klickar på ’OK’. image791.jpg
Här är fönstret där du skriver in och formaterar dina html-mallar. image792.jpg
I listan väljer du olika paramterar som du kan infoga i mallen. image793.jpg
Välj det som du vill ha i mallen och klicka på knappen infoga. image720.gif
Den här knappen klickar du på för att infoga bilder/grafik. image721.gif
De här verktygen använder du för att formatera texten. image723.gif
De här verktygen använder du för att placera innehållet. image724.gif
Den här knappen klickar du på för att infoga länkar i mallen. image725.gif
När du är nöjd med mallen klickar du på ’OK’. image726.gif
Här skriver du in titel på din mall. Till exempel ’Julkort 2010’. image727.gif
Klicka på stäng när du klar med mallen. image728.gif
Nu kan du infoga mallen!

 

 

SMS-Mall

Gå till verktyg, välj ’Administrera’ och klicka på ’Utskicksmalla för kontakter’. image799.jpg
Här klickar du på knappen ’Lägg till’. image794.jpg
Här väljer du ’mall för SMS’ och klickar på ’OK’. image795.jpg
Här är fönstret där du skriver in och formaterar dina mallar. image796.jpg
Här skriver du in titel på din mall. Till exempel ’Jul SMS 2010’. image729.gif
Högerklicka i det vita fältet, välj ’Infoga koppling och klicka sedan på den koppling som du vill infoga. image797.jpg
När du är nöjd med mallen klickar du på ’Stäng’. image730.gif
Nu kan du infoga mallen!