jan 152016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

15 januari 2016

Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista
Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel:
• Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress
• Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn.
• Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem.

Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande boende etc. Syftet är naturligtvis att du ska spara tid, framstå som påläst och generera intag.

Det finns också en tom variant av listan att använda vid öppna visningar, eller som extra sidor utifall att det kommer mer besökare än väntat på en bokad visning. Den tomma listan hittar du via Fristående dokument, ”Visningslista – Tom” eller direkt via aktuellt objekt.

Nytt dokument: Upplåtelseavtal – Nyproduktion
Vi har lagt in ett nytt upplåtelseavtalet för nyproduktion. Det gamla dokumentet ligger dock kvar men heter nu ”Upplåtelseavtal (utgående)”.

Nya deklarationsblanketter för försäljningar gjorda under 2015
Deklarationsblanketterna för 2016 (Inkomstår 2015) ligger nu i systemet. För dig som kör Vitec Express kan det vara bra att känna till att dessa inte kommer att läggas in i Express i år, utan du får gå in i Mäklarsystemet och arbeta med dem där.

Felrättningar och mindre förbättringar
• I denna uppdatering har vi rättat ett antal fel, bland annat fel som uppstod då man duplicerar ett objekt till flera vid nyproduktion, felaktig hantering av tomtarea vid matchning, mm.
• Vi har gjort vissa prestandaoptimeringar för att snabba upp systemet.
• Vi har förbättrat stödet för rättstavning för dig som kör Windows 10.
• Nu är det enklare för dig att göra rätt när du dubblettsöker en kontakt som du hämtat in från ett fastighetsutdrag. Tidigare fanns det risk att slå ihop fel kontakter av misstag.
• Vi har uppdaterat skattesatser per församling för 2016 (Församling utgår nu ur skattemyndighetens register, till vissa delar ersätts det av det nya begreppet ”Distrikt”).

nov 202012
 

Deklarationsblanketter

image769.gif

Innehåll

1. Om deklarationer i Vitec Mäklarsystem

2. Tänk på att

3. Ändringar i de nya deklarationsblanketterna

4. Vanliga deklarationsfrågor

5. De här blanketterna finns i mäklarsystemet

6. Hur du skapar en ifylld deklarationsblankett

7. Länk

image769.gif

1. Om deklarationsblanketter i Vitec Mäklarsystem

I Vitec Mäklarsystem kan du göra enklare deklarationer för kapitalvinst eller kapitalförlust för småhus och bostadsrätter. Det är viktigt att komma ihåg att det är du som fastighetsmäklaren och inte Vitec Mäklarsystem som gör deklarationen.  Vitec Mäklarsystem tillhandahåller endast ett ifyllnadsförslag.

Vitec kundservice kan inte svara på frågor om rådande taxeringsregler. Vi ber er därför att kontakta Skatteverket om du känner dig osäker och behöver svar. Klicka här för få kontaktuppgifter till Skatteverket.

Gå högst upp

image769.gif

2. Tänk på att

  •  Vitec Mäklarsystem endast tillhandahåller ett ifyllnadsförslag.
  • Noga läsa igenom anvisningarna som finns längst ner på dokumentet.
  • Du som fastighetsmäklare har fullt konsultansvar om du hjälper kunden med deklarationen.
  • Använda ett utförligt deklarationsprogram för mer grundliga deklarationer.
  • Vitec Mäklarsystem inte har support på beskattningsrätt eller rådande taxeringsregler. Vi ber er därför att kontakta Skatteverket för dessa frågor: 

Webbsida: http://www.skatteverket.se

Telefon: 0771-567 567

Gå högst upp

image769.gif

3. Ändringar i de nya deklarastionsblanketterna

I årets blanketter har det skett följande förändringar:

K2 – Uppskov bostad

I denna blankett har det skett större förändringar. Du har nu under punkt F ett separat alternativ för att återföra hela uppskovsbeloppet från 2010 års taxering. Samtidigt har föregående års punkt om Schablonintäkt på preliminärt uppskov försvunnit.

K5 – Försäljning småhus och ägarlägenhet

Takbeloppet för uppskov under punkt C har förändrats. För taxeringsår 2011 är det sänkt till 1 450 000 kr. Under taxeringsår 2010 låg beloppet på 1 600 000.

K6 – Försäljning bostadsrätt

Takbeloppet för uppskov under punkt C har förändrats. För taxeringsår 2011 är det sänkt till 1 450 000 kr. Under taxeringsår 2010 låg beloppet på 1 600 000.

K12 – Okvalificerade andelar Onoterade företag
Den här blanketten är ny för i år och du hittar den under fristående dokument. Den används bland annat vid deklaration av oäkta bostadsrätter. (Det går inte att använda den sedvanliga kapitalvinstberäkningen eftersom andra skatteregler gäller.)

Gå högst upp

image769.gif

4. Vanliga deklarationsfrågor

Gå noga igenom den här listan om du upplever att du har problem med dina deklarationsblanketter i Vitec Mäklarsystem.

1. Obebyggda tomter

Om man ska betala fastighetsavgift eller skatt beror på avsikten med tomten och om det finns någon byggnad på den. Det måste fastighetsmäklaren kontrollera själv eftersom Vitec Mäklarsystem bara kan göra ett antagande.

Mäklarsystemet utgår från att tomten innehas med avsikt för eget eller närståendes bruk som permanent (Och är införskaffad de tre senaste åren eller fem år enligt den så kallade tröghetsregeln) bostad därför är deklarationsblankett K5 kopplad till kapitalvinstberäkningen. Har man inte den här avsikten med tomten använder du istället deklarationsblankett K7 som du hittar under fristående dokument.

Klicka här för att läsa hur du skapar dokument under fristående dokument.

När det gäller vilken deklarationsblankett som ska användas vid försäljning av tomt kan det variera om det är en näringsfastighet eller inte.

image809.gif

2. Deklaration av andel ”oäkta bostadsrättsförening”

Det finns för närvarande ingen kapitalvinstberäkning för andel i det som brukar kallas för ”oäkta bostadsrättsföreningar”. Men under fristående dokument hittar du deklarationsblankett K12 – Okvalificerade andelar i onoterade företag.

 Klicka här för att läsa hur du skapar dokument under fristående dokument.

image809.gif

3. Läs noga igenom

Det är oerhört viktigt att du noga läser igenom samtliga blanketter eftersom Vitec endast tillhandahåller ett ifyllnadsförslag.

image809.gif

4. Uppskov

Det är viktigt att permanentbostad är markerad som ’Ja’ i kapitalvinstberäkningen eftersom det är en förutsättning för att få eventuellt uppskov.

image898.gif

image809.gif

5. Ny- och tillbyggnad

Utgiften måste uppgå till minst 5000 per år för att man ska få göra avdrag.

Om man har en väldigt lång lista med ombyggnader så finns det inte tillräckligt många fält, man får i sådana fall slå ihop vissa poster för att Vitec Mäklarsystem ska kunna ta med dem i beräkningen.

image809.gif

6. Standardhöjande reparationer

De här får endast dras av till den del som höjer standarden och inte hela beloppet. Vitec Mäklarsystem gör alltså ingen justering för det här.

image809.gif

7. Deklarera ägarlägenhet

Ägarlägenheter deklareras som fastigheter. Du använder därför deklarationsblankett K5 om den är en privatbostadsfastighet. (Är den en näringsfastighet deklarerar du den i stället på blankett K7 som finns under fristående dokument)(Även kapitalvinstberäkningen blir fel om det är en näringsfastighet, eftersom för en privatbostadsfastighet ska 22/30 av vinsten beskattas medan 90 procent av vinsten beskattas om det är en näringsfastighet.)

image809.gif

8. Bakåtkompabilitet

Vitec Mäklarsystem är inte bakåt kompatibelt med gamla skatteregler. Du kan därför inte testa skatteregler för andra år än det aktuella året.

image809.gif

9. Sena deklarationsblanketter i Vitec Mäklarsystem

Skatteändringarna görs löpande, men skatteverket har inte reviderade blanketter att släppa till oss förrän tidigast i december, först då kan vi börja koda in dem i systemet och testa dem.

image809.gif

10. Fel taxeringsuppgifter från Lantmäteriet

Ny taxering tas fram, den skickas till fastighetsägaren (som kan överklaga), den fastställs, skickas till LMV som påbörjar uppdatering av registret. Det är en process som tar många månader, därför är det bra att ha för vana att fråga fastighetsägaren om de har fått en nyare taxering (Alternativt kolla med skatteverket)

image809.gif

11. Datum

Kom ihåg att det är datumet för köpekontraktet som ligger till grund för inkomstår och inte tillträdesdatumet (som kan vara olika kalenderår).

image809.gif

12. Ändringar i kapitalvinstberäkningen

Om du redan har skapat en deklarationsblankett och efteråt ändrar i kapitalvinstberäkningen måste du skapa en ny blankett för att ändringarna ska komma med.

Gå högst upp

image769.gif

5. De här blanketterna finns i mäklarsystemet

Titel Ämne Beskrivning
K2
   
   
   
Uppskov – bostad
  
  
  
Blanketten används av dig som har ett preliminärt uppskov som ska bli slutligt och/eller återföras. Blanketten används även av dig som frivilligt vill återföra uppskovsbelopp från bostadsförsäljning.
K5
   
Försäljning – Småhus/ägarlägenhet
  
Blanketten ska användas när du ska redovisa försäljning av småhus eller ägarlägenhet.
K6
   
Försäljning – Bostadsrätt
  
Blanketten ska användas när du ska redovisa försäljning av bostadsrätt.
K7
   
Försäljning, näringsfastighet
  
Blanketten ska användas när du redovisar försäljning av näringsfastighet.
K8
   
K8 – Försäljning Näringsbostadsrätt
  
Blanketten ska användas när du ska redovisa avyttring av näringsbostadsrätt.
K12
  
  
   
Okvalificerade andelar Onoterade företag

 Blanketten ska användas om du ska lämna uppgifter om utdelning/kapitalvinst på okvalificerade andelar i onoterade företag.

Tänk på att K12 enbart finns under fristående dokument!

Gå högst upp

image769.gif

6. Hur du skapar en ifylld deklarationsblankett

För att kunna skapa en ifylld deklarationsblankett måste du först skapa en kapitalvinstberäkning. Klicka på knappen ’Hämta dokument’ som finns i verktygsraden.

Välj sedan ’Kapitalvinstberäkning i listan och klicka på ’OK’.

image905.gif

 

image1100.jpg

 

När du är klar med kapitalvinstberäkningen ska du flytta över informationen från beräkningen till deklarationsblanketten. Det gör du genom att klicka på knappen ’Deklaration’.

 

Den här knappen finns bara tillgänglig i verktygsraden när du har öppnat en kapitalvinstberäkning.

image906.gif

 

Gå högst upp

image769.gif

7. Länk

image1101.jpg

Klicka på bilden för att gå direkt till Skatteverkets hemsida.

Gå högst upp