jan 152016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

15 januari 2016

Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista
Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel:
• Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress
• Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn.
• Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem.

Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande boende etc. Syftet är naturligtvis att du ska spara tid, framstå som påläst och generera intag.

Det finns också en tom variant av listan att använda vid öppna visningar, eller som extra sidor utifall att det kommer mer besökare än väntat på en bokad visning. Den tomma listan hittar du via Fristående dokument, ”Visningslista – Tom” eller direkt via aktuellt objekt.

Nytt dokument: Upplåtelseavtal – Nyproduktion
Vi har lagt in ett nytt upplåtelseavtalet för nyproduktion. Det gamla dokumentet ligger dock kvar men heter nu ”Upplåtelseavtal (utgående)”.

Nya deklarationsblanketter för försäljningar gjorda under 2015
Deklarationsblanketterna för 2016 (Inkomstår 2015) ligger nu i systemet. För dig som kör Vitec Express kan det vara bra att känna till att dessa inte kommer att läggas in i Express i år, utan du får gå in i Mäklarsystemet och arbeta med dem där.

Felrättningar och mindre förbättringar
• I denna uppdatering har vi rättat ett antal fel, bland annat fel som uppstod då man duplicerar ett objekt till flera vid nyproduktion, felaktig hantering av tomtarea vid matchning, mm.
• Vi har gjort vissa prestandaoptimeringar för att snabba upp systemet.
• Vi har förbättrat stödet för rättstavning för dig som kör Windows 10.
• Nu är det enklare för dig att göra rätt när du dubblettsöker en kontakt som du hämtat in från ett fastighetsutdrag. Tidigare fanns det risk att slå ihop fel kontakter av misstag.
• Vi har uppdaterat skattesatser per församling för 2016 (Församling utgår nu ur skattemyndighetens register, till vissa delar ersätts det av det nya begreppet ”Distrikt”).

dec 102014
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version:

8 december 2014

Ny synkronisering mot Googlekalender
Google har byggt om sin kalenderfunktion och därför har vi nu uppdaterat synkroniseringen mellan kalendern i Vitec Mäklarsystem och Googles kalender (Detta berör alltså bara dig som använder dig av Googles kalender).

För att börja använda den nya synkroniseringsfunktionen behöver du:

• Gå in under: ”Verktyg” – ”Alternativ” – och på Fliken ”Synkronisering”.
• Bocka i rutan ”Synkronisera min kalender mot Google kalender”.
• Klicka på knappen ”Inställningar” (Öppnas ibland automatiskt).
• Ange ditt Googlekonto (i regel din e-postadress).
• I den Googledialog som då öppnas så anger du lösenord.
• Klicka på ”Godkänn” när du får frågan om att Vitec Mäklarsystem vill hantera dina kalendrar.
• Välj kalender att synkronisera (Ofta finns det bara en enda kalender att välja på) – Klicka på knappen nästa.
• Om du vill att mäklarsystemet automatiskt ska synkronisera sin kalender mot din Googlekalender så kan man justera intervallet här, om du väljer att radera siffran kommer ingen automatisk synkronisering att ske (oavsett val kan du alltid när du vill göra en manuell synkronisering).
• Nu har det under menyn ”Verktyg” dykt upp ett val som heter ”Synkronisera mot Google kalender”, Klicka på denna.
• En första synkronisering sker nu, och i fortsättningen sköter mäklarsystemet synkroniseringen så ofta som du angett.

Deklaration 2015 – Kapitalvinstblanketter
Nu finns 2015 års deklarationsblanketter inlagda i mäklarsystemet, för deklaration av försäljningar gjorda under 2014.
Tänk på att uppdatera dig på årets skatteregler, och att som alltid kontrollera de färdiga blanketterna/uträkningarna innan du skickar över dem till kund.

Förbättrad journalhantering
Nu blir det enklare för dig att göra egna journalanteckningar och även få en bättre översikt över dessa. De automatiska checklistorna, som för enkelhetens skull numera kallas ”Journal”, har kompletterats med en ny del: ”Egna journalanteckningar”. Den här listan är i utgångsläget tom, men allt eftersom du skriver in egna journalanteckningar kommer dessa att synas här på samma sätt som de automatgenererade journalpunkterna.
Samtliga egna journalanteckningar kommer sedan att automatiskt sorteras in på rätt ställe i journaldokumentet, beroende på när de klarmarkerats. En ny egen journalanteckning gör du genom att klicka på plustecknet i journalen vid rubriken ”Egna journalanteckningar”.

Prestandahöjande optimeringar
Optimeringar har gjorts för att förbättra svarstiden i mäklarsystemet.

Journal – egna journalanteckningar

pdf_ikonEnligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren föra anteckningar över förmedlingsuppdraget, d.v.s. det som brukar kallas journalplikt. I Vitec Mäklarsystem så levererar vi som standard ett antal journalpunkter som är vanligt förekommande i ett förmedlingsuppdrag. Som bekant så händer det dock ofta oförutsedda saker under uppdragstiden, och en del av dessa kan behöva journalföras. Fastighetsmäklaren som har journalplikt kan i efterhand behöva kunna påvisa att t.ex. en viss information har vidarebefordrats. Därför är det viktigt att i dessa fall göra egna journalanteckningar, och vi har här försökt underlätta detta för användarna.

Uppdatering av Google kalendersync

Inställningar för Vitec Mäklarsystems nya Google kalender synkronisering pdf_ikon

okt 022012
 

När kommer deklarationsblanketterna?  Deklarationsblanketterna läggs in i Mäklarsystemet efter att vi mottagit dem från Skatteverket och gjort nödvändiga anpassningar. Datum då Skatteverket släpper blanketterna varierar från år till år, varför vi inte kan ge ett exakt datum. Vi ber dig observera att Mäklarsystemet endast tillhandahåller ett ifyllnadsförslag och att det är ditt ansvar och din skyldighet som mäklare att ansvara för att uppgifterna är korrekta.