maj 252016
 

Mäklarbild

För att mäklarbilden/användarbilden skall överföras till marknadsplats behövs en inställning göras i Vitec Mäklarsystem Office.

I Användarkortet, som du når via menyn ”Verktyg”, ”Administrera” och ”Användare” hittar du platsen för din användarbild.

mäklarbild

Klicka på bilden för större version

Kontrollera att det finns en bild på användaren och att det under bilden är valt ”Visa bild på mina objekt på internet”.

anvandarkort_vmso_2160525

Klicka på bilden för större version

pin

Observerar om man valt att bocka i ”Visa inte användaren på personalpresentationen” så visas inte vare sig bild eller info om mäklaren på marknadsplatserna.

nov 072014
 

Fråga:1386184826_button_29

Hur uppdaterar man telefonnumret på företaget och/eller användaren i Vitec Mäklarsystem?

Svar:

Uppdatera företagets telefonnummer

I Vitec Mäklarsystem, välj menyn ”Verktyg” sedan ”Administrera” och ”Firmor”

Byta telefonnummer

Gråmarkerade fält kan kontoret inte ändra själv. E-posta dina nya uppgifter till kundservice (kundservice.maklare@vitec.se). Telefon 2 kan ändras av kontoret.

Byta telefonnummer

Tryck ”OK” för att spara

Uppdatera användarens telefonnummer

I Vitec Mäklarsystem, välj menyn ”Verktyg” sedan ”Administrera” och ”Användare”

Byta telefonnummer

Uppdatera fältet ”Mobil” med användarens telefonnummer.

Byta telefonnummer

Tryck på ”Stäng” för att spara.

 

 

okt 112012
 

1. Lägga till objekt

För att lägga till ett objekt måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Vitec Mäklarsystem.

image588.gif

 

När du ska lägga till ett objekt klickar du på det gröna plustecknet. image591.gif
Du kan också gå via ’Arkiv’ och klicka på ’Nytt objekt…’. image593.gif
Nu ska du välja vilken objektkategori som ditt objekt tillhör.
Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare.
image1356.jpg
Du fortsätter sedan med att välja upplåtelseform.
Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare.
image1358.jpg
Här väljer du vilken typ av uppdrag som du ska utföra.
Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare.
image1359.jpg
Här väljer du handläggare.Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. image1360.jpg
Här får du förslag på löpnummer och objektnummer. Klicka sedan på ’Slutför’.Nu har du skapat grunden för ett nytt objekt! image1362.jpg

 

image769.gif

2. Visa olika objekttyper

Du kan direkt välja vilka objekt som du vill visa direkt i listan. Inom parentesen anges det vems objekt som visas. image1286.jpg
Klicka på pilen som finns bredvid texten inom parentesen för att få fram fler alternativ. image1285.jpg
Mina aktuella
Här kan visa dina objekt som är aktuella just nu.
image1287.jpg
Mina
Här kan du sortera dina objekt efter olika kategorier. 

 

image1288.jpg
Alla
Här kan du sortera alla användares objekt efter olika kategorier. 

 

image1289.jpg
Alla till salu
Här kan du se alla objekt som har status ’Till salu’ och sortera efter olika kategorier. 

 

 

image1290.jpg
Alla med uppdrag
Här kan du välja att sortera objekt efter uppdragsform. 
image1291.jpg

image769.gif

3. Alternativ vid borttagning

För minska mängden objekt kan du antingen arkivera eller ta bort objekt.

 

Arkivera objekt

Objektarkivet
När du arkiverar ett objekt hamnar det först i objektarkivet.

Ta bort objekt

Steg 1. Papperskorgen

När du ta bort ett objekt hamnar det först i Mäklarsystemets papperskorg.

 

Steg 2. Slutgiltig borttagning

Från papperskorgen kan du göra en permanent borttagning av objekt.

 

image769.gif

 4. Ta bort objekt

För att ta bort ett objekt måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Vitec Mäklarsystem.

image588.gif

 

Markera det objekt som du vill ta bort i objektlistan. image252.jpg
Klicka på symbolen för att ’Ta bort/arkivera’ i verktygsfältet för att påbörja borttagning eller arkivering. image272.gif
Det går också att högerklicka på ett markerat objekt och välja ’Ta bort/arkivera’. image253.jpg
Först ska du välja om du vill arkivera eller ta bort objektet.Klicka på ’Ta bort’. image254.jpg
Har du inte kontaktat basen innan måste du först göra det för att kunna ta bort objektet. image1266.jpg
Sedan ska du bekräfta att du ska ta bort objektet.Klicka på ’OK’. image255.jpg
Välj om du ska låta parterna ligga kvar i kontaktregistret genom att låta den gröna bocken vara ifylld.Vill du ta bort kontakterna också tar bort bocken ur rutan.Klicka sedan ’OK’. image256.jpg
Om objektet inte har status ’Inget uppdrag’, ’Återtagen’ eller ’Såld’ kan det inte tas bort.Välj den status som passar och klicka sedan på ’OK’. image257.jpg

 

image769.gif

5. Papperskorgen

Borttagna objekt hamna först i papperskorgen. För att ta bort ett objekt permanent måste du ta bort det från papperskorgen. image258.jpg
Högerklicka på objektet som du vill ta bort och välj ’Ta bort/arkivera objekt’. image1278.jpg
Klicka på ’Ta bort’. image1279.jpg
Har du inte kontaktat basen innan måste du först göra det för att kunna ta bort objektet.Kontakta basen och gå sedan tillbaka och klicka på ’OK’. image1280.jpg
Välj om du vill att parterna ska ligga kvar i kontaktregistret.Klicka sedan på ’OK’. image1281.jpg
Objektet är nu permanent borttaget!

 

image769.gif

6. Arkivera objekt

Markera det objekt som ska arkiveras i objektlistan. image259.jpg
Klicka på symbolen för att ’Ta bort/arkivera’ i verktygsfältet för att påbörja borttagning eller arkivering. image272.gif
Det går också att högerklicka på ett markerat objekt och välja ’Ta bort/arkivera’. image253.jpg
Först ska du välja om du vill arkivera eller ta bort objektet.Klicka på ’Arkivera”. image254.jpg
Sedan ska du bekräfta att du ska arkivera objektet.Klicka på ’OK’. image260.jpg
Härom du ska låta parterna ligga kvar i kontaktregistret genom att låta den gröna bocken vara ifylld. Vill du att parterna också ska arkiveras klickar du bort bocken.
Samma sak gäller för om du vill arkivera enbart första bilden eller om du vill arkivera alla bilder.Klicka sedan på ’OK’.
image263.jpg
Har objektet inte status ’Inget uppdrag’, ’Återtagen’ eller ’Såld’ kan det inte arkiveras.Välj den status som passar bäst och klicka sedan på ’OK’. image264.jpg
Objektet ligger nu i objektarkivet!

 

image769.gif

7. Objektarkivet

Det arkiverade objektet hamnar i objektarkivet. image265.jpg

 

image769.gif

8. Återför till objektlistan

För att hämta upp ett arkiverat objekt ska du gå till ’Objektarkivet’ och markera det objekt du vill återföra.Högerklicka på det och välj ’Återför till objektlistan’. Det går också att öppna objektet från objektarkivet och sedan klicka på den gula listen överst på objektet. image266.jpg

image769.gif

9. Duplicera objekt/delar av objekt

Duplicera hela objekt Att duplicera ett objekt är det samma som att skapa en kopia av det. I objektlistan markerar du det objekt som ska dupliceras. image286.jpg
Högerklicka sedan på objektet och välj antingen ’Duplicera objekt’ eller ’Duplicera delar av objektet’. image296.gif
Vid duplicering av objekt får objektet ett nytt objektnummer och dagens datum som ’Objekt upplagt’.Markera med en bock om du vill inkludera dokument, parter/intressenter och bilder.Om ett objekt dupliceras för att det ska säljas en gång till, med de ursprungliga köparna som säljare, bör du inte inkludera dokument och parter/intressenter. Välj i stället att hämta in parterna från fliken Parter. image288.jpg
Duplicera delar av objekt
När du väljer att duplicera delar av objektet får du fler valmöjligheter för vilka delar av objektet som ska dupliceras. image286.jpg
Högerklicka på objektet och välj antingen ’Duplicera objekt’ eller ’Duplicera delar av objektet’. image297.gif
Markera de delar som ska kopieras över till det nya objektet och klicka sedan på ’Nästa’. image289.jpg
Till skillnad från det första alternativet för duplicering kan du med ’Duplicera delar av objekt’ ändra uppdragsform på det objekt som skapas. Vilket är perfekt när du vill göra en värdering på ett objekt du tidigare sålt.Välj uppdragsform och klicka sedan på ’Nästa’. image290.jpg
Det finns också möjlighet att välja en annan handläggare än den som finns på objektet som kopian skapas från.Välj handläggare från listan och klicka på ’Nästa’. image291.jpg
Nu får du upp ett förslag på löpnummer och objektnummer.Klicka på ’Slutför’ för att skapa ditt duplicerade objekt. image292.jpg

image769.gif

10. Ändra följden på objektnummer

För att ändra följden på objektnummer börjar du med att lägga till ett nytt objekt. plus.jpg
Fortsatt med guiden ’Lägg till objekt’ tills du kommer till sidan med löpnummer och förslaget objektnummer. image571.jpg
Om du ändrar löpnumret till 20000 blir förslaget objektnummer dina initialer och 20000.Klicka på ’Slutför’. image573.jpg
Nästa gång du lägger till ett nytt objekt kommer mäklarsystemet att fortsätta att räkna på det nummer som du angav ovan. I det här fallet blir det 20001. image544.gif

 

image769.gif

11. Skicka objekt

Skicka objekt till hårddisk

Gå till arkiv och klicka på ’Skicka objekt’. image1190.jpg
Om du vill spara ner objektet som en fil väljer du ’Annan enhet (Till exempel hårddisk)’ som destination.Klicka sedan på ’Nästa’. image414.jpg
Här anger du var du vill spara ner den.Klicka sedan på ’Nästa’. image415.jpg
Här väljer du om du vill skicka en kopia eller ett original.Klicka sedan på ’Slutför’. image416.jpg

 

Skicka objekt med e-post

Gå till arkiv och klicka på ’Skicka objekt’. image685.jpg
Om du vill skicka objektet som e-post väljer du ’e-postmottagare’ som destination.Klicka sedan på ’Nästa’. image417.jpg
Här väljer du om du vill skicka en kopia eller ett original.Klicka sedan på ’Slutför’. image416.jpg
Klicka på ’OK’ för att få upp fönstret för att skicka e-post. image418.jpg

 

image769.gif

12. Importera objekt

 Importera objekt

Lokalisera objekt-filen som du vill importera in i ditt Vitec Mäklarsystem.Dubbelklicka på filen för att importera! image419.jpg
Objektet ligger nu i din objektlista! image420.jpg

 

Importera objektkopia

Lokalisera objekt-filen som du vill importera in i ditt Vitec Mäklarsystem.Dubbelklicka på filen för att importera det! image419.jpg
Objektet ligger nu i din objektlista.Dubbelklicka på det för att öppna upp det. image421.jpg
På fliken basfakta högerklickar du på datumet och väljer ’Lås upp kopia’.Nu kan du arbeta med objektet som om det vore ett original! image341.gif

image769.gif

13. Flytta intressenter

Gå till fliken ’Objekt’. image998.gif
Högerklicka på det objektet som innehåller de intressenter som du vill kopiera. I menyn går du till ’Visa markerade objekt’ och väljer sedan ’Intressenter (Anvisade)’. image1216.jpg
Markera alla intressenterna. image1217.jpg
Gå tillbaka till fliken ’Objekt’ och markera det objekt som du vill flytta intressenterna till. image998.gif
När objektet är markerat går du till fliken ’Kontakter’. image999.gif
Högerklicka på de markerade intressenterna. I menyn går du till ’Anvisad till objektets adress’ och väljer ’Ja’. image1220.jpg
Klicka på ’Alla’ för att flytta över intressenterna. image1221.jpg
Intressenterna är nu överflyttade till fliken Intressenter. image1222.jpg

 

okt 112012
 

1. Överblick

image590.gif

 

image769.gif

2. Inkorg

Inkorgen är en spegling av din inkorg från Microsoft Outlook. På fliken Inkorg kan du se och administrera dina e-postmeddelanden från Microsoft Outlook direkt i Vitec Mäklarsystem.
image713.jpg

 

vmso_inkorg_01 Ta bort e-postmeddelande
vmso_inkorg_02 Svara på e-postmeddelande
vmso_inkorg_03 Vidarebefordra e-postmeddelande

 

image769.gif

3. Lägga till en kontakt från inkorgen

Frågetecknet framför en avsändare i Inkorgen betyder att personen inte finns med som en kontakt i Mäklarsystemet.Dubbelklicka på frågetecknet för att lägga till som en kontakt.

 

image1161.jpg
Om du funktionen för dubblettsökning är aktiverad kommer programmet att söka efter dubbletter.Om du inte hittar någon dubblett klickar du på ’Ny’.

 

 

 

image1167.jpg
Här fyller du i om du har någon mer information om kontakten. Klicka sedan på ’OK’.

 

 

 

image1168.jpg

okt 112012
 

1. Överblick

image584.gif

image769.gif

2. Kalender

Här ser du vilka tider som du har lagt upp att utföra.
Här kan du välja vems kalender som du vill se, vilka dag och vilken vy du vill ha. image655.jpg

image769.gif

3. Lägga till ny kalenderhändelse på fliken ’Kalender’

Klicka på ikonen bredvid för att lägga till en ny kalenderhändelse. vmso_kalender_01
Du kan också dubbelklicka i ’Kalender’ för att lägga till en ny kalenderhändelse på det datum och den tid som du vill ha den. vmso_kalender_02
Här skriver du in beskrivning, plats, när den startar och slutar, användare, påminnelse, och om den ska vara hela dagen.

 

 

 

vmso_kalender_03
 Om du bockar för ’Privat’ kan bara du se den här kalenderhändelsen. Till exempel ett tandläkarbesök. vmso_kalender_04
 Klickar du på ’Återkommande’ kan du välja om kalenderhändelsen ska vara återkommande. vmso_kalender_05
okt 112012
 

1. Överblick

Här kan du lägga till uppgifter på en kontakt, ett objekt eller direkt i listan med uppgifter.
Fliken Uppgifter består av fyra delar:

 

image1954.jpg

 

image769.gif

2. Urval

H är väljer du vilken typ av uppgifter som du vill visa.

image827.gif

 

Alla

Här klickar du för att visa alla uppgifter. Det här urvalet är valt från början.

image1955.jpg

 

 

image809.gif

 

Nyinkomna

Här klickar du för att visa alla nyinkomna uppgifter.

image1956.jpg

 

image809.gif

 

Utförda

Här klickar du för att visa alla klarmarkerade uppgifter. Utförda uppgifter är strukna i uppgiftslistan.

image1957.jpg

 

I förhandsgranskningen ser du när uppgiften klarmarkerades.

image1958.jpg

 

image809.gif

 

Strukna

Här klickar du för att visa alla strukna uppgifter. Utförda uppgifter är strukna i uppgiftslistan.

 

image1959.jpg

 

I förhandsgranskningen ser du när uppgiften ströks.

image1960.jpg

 

image769.gif

3. Filtervy

Här filtrerar du uppgifter efter när de ska utföras.

 

AllaHär klickar du för att visa alla uppgifter. Det här urvalet är valt från början.

 

image828.gif
DagvyHär klickar du för att visa uppgifter fördelat på enskilda dagar. Klicka på pilarna för att byta

dag.

 

image829.gif
VeckovyHär klickar du för visa uppgifter fördelat på veckor. Klicka på pilarna för att byta vecka. image830.gif

 

image769.gif

4. Uppgiftslistan

Uppgifterna är först uppdelade efter kategorierna i checklistan. Längst ner i listan ser du uppgifterna som inte har koppling till checklistan.

 

image1961.jpg

Visa uppgifter

Från början kan du bara se tre stycken uppgifter under varje kategori.  Om du vill visa fler uppgifter klickar du på ’Visa alla’.

 

image1962.jpg

Om du vill visa den korta listan klickar du på ’Visa tre’

image1963.jpg

 

image769.gif

5. Förhandsgranskning

Här ser du när uppgiften ska utföras, vad den har för status, vilka som kan utföra den och information om objektet/kontakten.

 

Exempel 1Förhandsgranskning av en uppgift under kategorin Visning.

 

 

 

 

 

image1964.jpg
Exempel 2Förhandsgranskning av en uppgift under kategorin Under intag.

 

 

 

 

image1965.jpg

 

image769.gif

6. Funktioner

Visa hela uppgiften För att kunna arbeta med uppgifter som kan utföras av flera användare klickar du på ’Visa hela uppgiften’.

 

image1966.jpg
Nu får du upp fler funktioner att välja mellan. image1967.jpg

 

image809.gif

 

Klarmarkera uppgiften När du är färdig med en uppgift klickar du på ’Klarmarkera uppgiften’.

 

image831.gif
Nu försvinner uppgiften från urvalet ’Alla’ och hamnar under urvalet ’Utförda’ i uppgiftslistan. image832.gif
I checklistan blir uppgiften markerad med en grön bock. image834.gif

 

image809.gif

 

Stryk uppgiften Om du inte vill utföra uppgift klickar du på ’Stryk uppgiften’.

 

image835.gif
I checklistan blir uppgiften markerad med ett rött kryss. image836.gif

 

image809.gif

 

Skjut upp
När du vill skjuta upp en uppgift klickar du på ’Skjut upp’. image1968.jpg
Här väljer du när du vill skjuta upp uppgiften. Bekräfta med att klicka på ’OK’. image1969.jpg

 

image809.gif

 

Delegera
När du vill delegera uppgiften till en annan kollega klickar du på ’Delegera’. image1970.jpg
Här väljer du vem du vill delegera till. Bekräfta med att klicka på ’OK’.Nu finns inte uppgiften i din uppgiftslista. image1971.jpg

 

image809.gif

 

Nej, Ja och Jag vill återkomma.
Vissa uppgifter är utformade som frågor som du behöver svara på.

Till exempel ’Fick du uppdraget?’

image1972.jpg

 

image769.gif

7. Bearbeta flera uppgifter samtidigt

1. Först måste du välja de uppgifter som du vill bearbeta. Det finns tre olika sätt att välja uppgifter i listan:

 

 

Metod 1 – Välj ut uppgifter styckevis Om du vill välja ut uppgifter håller du ned Ctrl-tangenten samtidigt som du klickar på de uppgifter som du vill bearbeta.

 

 

image1973.jpg
Metod 2 – Välj uppgifter i en lista Om du vill välja uppgifter som är sorterade i en lista markerar du den första uppgiften i listan.

 

Håll sedan ned Shift-tangenten samtidigt som du klickar på den sista uppgiften som du vill ha bearbeta.

 

image1974.jpg
Metod 3 – Välj alla uppgifter Tryck på Ctrl + A på ditt tangentbord för att markera samtliga uppgifter.

 

Vi rekommenderar inte den här metoden eftersom det finns risk att du väljer uppgifter som inte vill bearbeta.

 

image1975.jpg

 

2. I förhandsgranskningen ser du hur många uppgifter som du har markerat och vad du har för alternativ att göra.  Alternativen som syns beror på vad det är för typer av uppgifter som du har valt att markera.

 

 

Exempel – Under intag Här är tre stycken Under intag-uppgifter markerade.

 

Här får du alternativen:

 • Skjuta upp
 • Delegera

 

 

 

 

 

 

image1976.jpg
Exempel – Visning Här är två stycken Visning-uppgifter markerade.

 

Här får du alternativen:

 • Stryk uppgifterna
 • Skjuta upp
 • Delegera

 

 

 

 

image1977.jpg
Exempel 3 – Blandade uppgifter Här är tre stycken Under intag-uppgifter och två stycken Visning-uppgifter markerade.

 

Här får du alternativen:

 • Stryk uppgifterna
 • Skjuta upp
 • Delegera

 

 

 

 

 

image1978.jpg

Tänk på att

Om du har markerat blandade uppgiftstyper kommer  du bara kunna stryka de uppgifter som går att stryka.

 

image769.gif

8. Viktighet

Tidigare fanns det en prioritet som man angav på varje uppgift. Den heter nu ’Viktighet’ och betyder att du anger hur viktig en uppgift är.
Viktighet anges i tre grader:

Låg image814.gif
Normal
Hög image816.gif

 

image769.gif

9. Symboler för status

 • Status är ”utför”, ”struken”mm , men även om en uppgift är ”försenad”, ”gör nu” eller ”gör sedan”.

 

 • ”Försenad” är uppgiften om dagens datum är senare än datumet ”Gör senast den”.

 

image819.gif
 • ”Gör nu” är uppgiften om dagens datum är samma som datumet ”Gör senast den”.

 

image822.gif
 • ”Gör sedan” är uppgiften om dagens datum är tidigare än datumet ”Gör senast den” (vit klocka).
image823.gif
 • Uppgifter utan datum får samma status som ”Gör nu”, men utan att klockan visas.
image825.gif

image769.gif

10. Prioritet

 • Prioritet är ett kalkylerat värde utifrån Viktighet och Status.
 • Prioritet kan vara ”Lägst”, ”Låg”, ”Medel”, ”Hög” och ”Högst”.
 • Om en uppgift är viktig får den automatiskt högre prioritet (och tvärtom).
 • Om en uppgift är försenad får den automatiskt högre prioritet (pch tvärtom.)
 • Prioritet används för att veta i vilken ordning man ska göra uppgifter.

 

Förenklat i tabell
Viktighet \ Status Gör sedan Gör nu Försenad
Låg Lägst Låg Medel
Normal Låg Medel Hög
Hög Medel Hög Högst

 

Uttryckt i ord:

 • En uppgift med viktighet ”Låg” har standard prioritet ”Låg”.
 • En uppgift med viktighet ”Normal” har standard prioritet ”Medium”.
 • En uppgift med viktighet ”Hög” har standard prioritet ”Hög”.
 • Om det inte är dags att göra uppgiften ännu (status ”gör senare”) minskar prioritet med 1 steg.
 • Om uppgiften är försenad (status ”försenad”) ökar prioritet med 1 steg.

 

image769.gif

11. Hur du lägger till en uppgift

På fliken ’Uppgifter’

Klicka på ikonen för att lägga till en ny uppgift.
Här skriver du in:

 • Kort Beskrivning. Det som du skriver in här syns i listan med uppgifter.)
 • När den senast ska utföras.
 • Vilken viktighet som den ska ha. Du kan välja mellan låg, normal eller hög. Ditt val av viktighet kommer att påverka vilken symbol som uppgiften får.
 • Vem som ska utföra den. Välj en person eller hela kontoret.
 • Anteckningar skriver du in för att instruera den som ska få uppgiften eller för att själv komma ihåg vad som ska göras.
 • Om du bockar för ’Privat’ kommer innehållet enbart att vara synligt för dig. Till exempel om du vill lägga in en uppgift om ett tandläkarbesök.
image707.jpg

På en kontakt

Du kan lägga till uppgifter när du är inne på en kontakt genom att klicka på ikonen för uppgifter.
Här skriver du in:

 • Kort Beskrivning. Det som du skriver in här syns i listan med uppgifter.)
 • När den senast ska utföras.
 • Vilken viktighet som den ska ha. Du kan välja mellan låg, normal eller hög. Ditt val av viktighet kommer att påverka vilken symbol som uppgiften får.
 • Vem som ska utföra den. Välj en person eller hela kontoret.
 • Anteckningar skriver du in för att instruera den som ska få uppgiften eller för att själv komma ihåg vad som ska göras.
 • Om du bockar för ’Privat’ kommer innehållet enbart att vara synligt för dig. Till exempel om du vill lägga in en uppgift om födelesedag.
image712.jpg

 

På ett objekt

Du kan lägga till uppgifter när du är inne på ett objekt genom att klicka på ikonen för uppgifter.
Här skriver du in:

 • Kort Beskrivning. Det som du skriver in här syns i listan med uppgifter.)
 • När den senast ska utföras.
 • Vilken viktighet som den ska ha. Du kan välja mellan låg, normal eller hög. Ditt val av viktighet kommer att påverka vilken symbol som uppgiften får.
 • Vem som ska utföra den. Välj en person eller hela kontoret.
 • Anteckningar skriver du in för att instruera den som ska få uppgiften eller för att själv komma ihåg vad som ska göras.
 • Om du bockar för ’Privat’ kommer innehållet enbart att vara synligt för dig.
image709.jpg

 

image769.gif

12. Ta hand om tilldelad uppgift

När har blivit tilldelad en uppgift får du ett meddelandet om det på skärmen.

Du ser vem som har tilldelat den till dig, när den tilldelades, när den ska utföras och en kort beskrivning.

 

 

 

 

 

image1982.jpg
Om du klickar på ’Öppna’ kan du läsa hela uppgiften. image839.gif
Om du klickar på ’Acceptera’ hamnar uppgiften bland dina uppgifter. image838.gif

 

image769.gif

13. Lägga till och sortera på kolumner

Högerklicka på kolumnraden.

 

image843.gif
Här kan du välja vad du vill visa för kolumner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image845.gif

 

okt 112012
 

1. Överblick

Det finns fem huvudelar i Vitec Mäklarsystem som är bra att känna till. Menyrad, verktygsrad, arbetsyta, basflikar och objektflikar. Du kan läsa mer om de här delarna längre ner..
image1122.jpg

 

image769.gif

2. Menyraden

Här kommer du åt en mängd funktioner och verktyg i Vitec Mäklarsystem.

.
image1012.jpg

 

Till exempel ’Arkiv’. Hit går du för att kontakta basen.

image1013.jpg

image769.gif

3. Verktygsraden

De ikoner som syns på verktygsraden beror på vilken flik som du är inne på.
image1012.jpg

Verktygsraden på grundflikarna ’Uppgifter’ och ’Kalender’:

image1017.jpg

Verktygsraden på grundflikarna ’Uppgifter’ och ’Kalender’:

image1015.jpg

 

image769.gif

4. Arbetsyta

Här kommer du åt att mata in data i systemet.  Det som visas i arbetsytan beror på vilken flik som du är inne på.

Till exempel objektfliken ’Basfakta’

image1018.jpg

 

image769.gif

5. Basflikar

Är fem grundläggande flikar som alltid finns tillgängliga.
image574.gif

 

Uppgifter

Här kan du se och skapa nya uppgifter.

 

Kalender

Här kan du se din kalender och lägga in nya tider.

 

Inkorg

Här kommer du åt din inkorg från Microsoft Outlook.

 

Kontakter

Här finns hela ditt kontaktregister där du kan administrera dina kontakter. Flikar med kontakter är gula.

 

Objekt

Här finns hela ditt objektregister där du kan administrera dina objekt. Här kan du även få upp en karta med dina objekt Flikar med objekt är blå.
ba3.jpg

 

image769.gif

6. Dölja flikarna Uppgifter, Kalender och Inkorg

Om du vill kan dölja flikarna ’Uppgifter, ’Kalender’ och ’Inkorg’. image672.gif
I menyraden klickar du på menyn ’Visa’ och väljer den flik som du vill ta bort. Bocken framför flikens namn berättar om den ska synas eller inte.Du kan självklart välja om du vill dölja alla tre flikarna. image724.jpg
Nu ser du inte fliken som du har dolt. image673.gif

 

image769.gif

7. Objektflikar

När du har skapat ett objekt är det dags att fylla i flikarna. Du arbetar från vänster till höger och fyller i den information som är nödvändig för en affär.

Så här ser flikarna ut för en fastighet:

image633.gif

Så här ser flikarna ut för en bostadsrätt:

image634.gif

 

image769.gif

8. Hur man sparar

Du behöver du inte tänka på att du måste spara eftersom Mäklarsystemet sparar automatiskt så fort du byter fält eller flik.

 

okt 112012
 

1. Inställningar för användare

När Vitec Mäklarsystem är korrekt installerat finns det några grundläggande inställningar som måste vara gjorda för att du ska kunna komma igång med ditt arbete.

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Användare’.  image640.jpg

 

Uppgifter

För att kunna arbeta med systemet måste du ange:

 • Dina initialer.
 • Ditt namn.
 • En firma som du arbetar för.

Här kan du också fylla:

 • Titel
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Beskrivning
 • Klientmedelskonto

I det här fönstret kan du också ange eventuell förbundstillhörighet och lägga till bild på din användare.

 

image769.gif

2. Inställningar för firma

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Firmor’. image639.jpg

Uppgifter

Här finns redan uppgifter i fyllda som är kopplade till Vitecs kundregister.

 • Firmanamn
 • Adress
 • Postnummer och ort
 • Telefon

 

De här uppgifterna kan du inte ändra själv. Kontakta vår kundservice om du vill ändra de här uppgifterna.

Uppgifter som du själv kan lägga till:

 • Besöksadress
 • Mobilnummer
 • Kontonummer
 • Momsnummer
 • E-postadress
 • Beskrivning
 • Adress till hemsidan
 • Bild kopplad till firman (Ej logotyp).
6c.jpg 

 

 

 

Kartan

Här är det viktigt att du klickar på ’Karta’ (Se bilden ovan) och markerar var firman befinner sig.När du har markerat ut ditt läge klickar du på ’OK’.Klicka på ’OK’ för att stänga ner fönstret med uppgifter för firman. 

 

 

image670.jpg

 

image769.gif

3. Kontakta basen första gången

Tänk på att du måste markera kontoret på kartan och ange e-postadress för att kunna kontakta basen.

 

Gå till ’Arkiv’ och klicka på ’Kontakta basen’. 

 

 

image637.jpg
Du kan också dubbelklicka på telefonen längst ner till höger för att kontakta basen. image142.gif

image769.gif

4. Licenshantering

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera’ och välj ’Användare’. 

 

 

 

image1838.jpg
Välj användaren i listan. image1839.jpg
Klicka på knappen ’Licenser’. image1840.jpg
Markera de produkter som du har licenser för och klicka på ’OK’. 

 

 

 

image1834.jpg
Om du saknar lediga licenser får du upp ett varningsmeddelande i rött.Fler licenserBehöver du fler licenser når du oss på 031-360 61 20. image782.gif
Nu kan du börja arbeta i Vitec Mäklarsystem!
okt 022012
 

Administrera användare

image233.gif

Innehåll

1. Lägg till användare

2. Ta bort/arkivera användare

3. Kontaktuppgifter

4. Personalpresentationer

5. Ej milutskick från Vitec

6. Byt lösenord

7. Spärra online-inloggning

8. Lägga till Bild

9. Beskrivning

10. Arbetar på firmor

11. Rättigheter

12. Licenser

13. Klientmedelskonto

14. Förbundstillhörighet

image233.gif

1. Lägg till en användare

En ny användare innebär eventuellt att firman kan behöva ytterligare en licens för Vitec Mäklarsystem. Kontakta oss för att säkerställa att du har en extra licens, eller för att skaffa ytterligare licenser.

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera” och välj ’Användare’.

image427.jpg

Klicka på ’Ny’ för att lägga till en ny användare.

Skriv in användarens kontaktuppgifter och ange firmatillhörighet under ’Arbetar på firmor’.

Glöm inte att

Det är viktigt att du kopplar en licens till användaren för att kunna vända Mäklarsystemet fullt ut.

Klicka här för att läsa mer om licenser

image429.jpg

Gå högst upp

image233.gif

2. Ta bort/arkivera användare

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera” och välj ’Användare’.

image434.jpg

I listan till vänster väljer du kontakten som har slutat på kontoret.
  
  
  

image436.jpg

Klicka sedan på ’Ta bort’.
  

image234.gif

Tänk på att du bara kan välja alternativ ’Ta bort’ om användaren inte har varit aktiv i systemet.
  
  
  
  
  
  

image437.jpg

Om användaren varit aktiv kommer du få upp det här meddelandet.
  
Klicka på ’OK’ om du vill arkivera användaren istället.
  
  
  
  

image439.jpg

Nu får du upp ett meddelande om vad som tillhör användaren.
  
Klicka på ’OK’ för att fortsätta.
  
  
  
  
  
  

image440.jpg

Det här meddelandet informerar om hur många kalenderhändelser, kontakter och objekt som användaren äger.
  
Det här måste flyttas över till en annan användare. Tänk på att du bara kan flytta över till den användaren som du är inloggad som i systemet.
  
  
  

image441.jpg

Användaren är nu arkiverad och finns inte längre i listan över användare!
  
  

image445.jpg

Om personen som slutade inte ska ersättas med en ny användare behöver du ringa till vår kundservice för att ändra antalet licenser.

 Om personen ska vara kvar behöver du bara lägga över licenser på den nya användaren. Du kan läsa mer om det här


Du når vår Kundservice på:  
031-360 61 60

image448.jpg

 

Gå högst upp

image233.gif

3. Kontaktuppgifter

Alla användare i Mäklarsystemet måste ha initialer. Det kan vara mellan två och fyra tecken.

Kontaktuppgifterna som skrivs in här visas vid de tillfällen användaren står som avsändare till något.

image235.gif

Gå högst upp

image233.gif

4. Personalpresentationer

Om en person inte ska vara med på de ’Personalpresentationer’ som hämtar information härifrån.

En bock i rutan gör så att användaren inte visas.

image238.gif

Gå högst upp

image233.gif

5. Ej mailutskick från Vitec

Med en bock i rutan för ’Ej mailutskick från Vitec’ tackar du nej till de informations- och supportbrev som skickas ut från Vitec.

image242.gif

Gå högst upp

image233.gif

6. Byt lösenord

Här skriver du in lösenordet för din inloggning till Mäklarsystemet.

Loggar du in via nätverk kan du välja att logga in automatiskt, då behöver du inte ange något lösenord. Men kom ihåg att utan lösenord kan vem som helst logga rakt in i ditt Mäklarsystem.

För inloggning via Vitec Online krävs lösenord.

Det finns inga regler för hur ditt lösenord ska vara utformat, det viktigaste är att du kommer ihåg det!

Blanda bokstäver och siffror eller använd bara det ena. Det finns ingen begränsning för hur långt eller kort lösenordet ska vara.

image248.gif

Gå högst upp

image233.gif

7. Spärra online-inloggning

En bock i rutan framför Spärra Online-inloggning omöjliggör inloggning via Vitec Online.

image256.gif

Gå högst upp

image233.gif

8. Lägga till Bild

När du klickar på det gröna plustecknet så får du upp rutan för ’Lägg till Bild’.

Bilder läggs till här på samma sätt som under fliken Bilder.

image264.gif

Gå högst upp

image233.gif

9. Beskrivning

Här kan du skriva in en beskrivning av användaren.

image266.gif

Gå högst upp

image233.gif

10. Arbetar på firmor

Varje användare i Mäklarsystemet måste vara kopplad till en firma. Har ni flera firmor i installationen kan användaren vara kopplad till en eller flera av dem.

Klicka på knappen ’Arbetar på firmor’ för att lägga till eller ta bort firmatillhörighet bland den/de firmor som listas.

image269.gif

Gå högst upp

image233.gif

11. Rättigheter

Från början har alla användare fullständiga rättigheter i Mäklarsystemet. Det går att begränsa en användares rättigheter.

Begränsningarna kan sättas på en eller flera användare.

Ska inställningarna göras för en användare markerar du användaren här och klickar sedan på knappen ’Rättigheter’.

image276.gif

Börja med att ta bort markeringen från ’Fullständiga rättigheter’ och markera sedan de rättigheter användaren ska ha.

Tänk på att:
Du inte kan ändra rättigheter för den användare som du är inloggad som.

Är det flera användare som ska ha samma begränsningar är lättast att sätta de rättigheterna under menyvalet ’Rättigheter’. Det når du via ’Verktyg’ och ’Administrera’.

image449.jpg

Gå högst upp

image233.gif

12. Licenser

Gå till ’Verktyg’ och klicka sedan på ’Administrera” och välj ’Användare’.

image1838.jpg

Välj användaren i listan.

image1839.jpg

Klicka på knappen ’Licenser’.

image1840.jpg

Markera de produkter som du har licenser för och klicka på ’OK’.

image1834.jpg

Om du saknar lediga licenser får du upp ett varningsmeddelande i rött.

Tänk på att

Du får det här varningsmeddelandet om du inte har avmarkerat licensen på användare som har slutat.

Fler licenser

Behöver du fler licenser når du oss på 031-360 61 20.

image782.gif

Gå högst upp

image233.gif

13. Klientmedelskonto

Dina uppgifter om bank, kontonummer och bank/postgiro kopplas in i dokumentet Depositionsavtal.

Räntan kopplas till fliken Ekonomi. Den angivna räntan påverkar säljarens ränta på deponerad handpenning.

image277.gif

Gå högst upp

image233.gif

14. Förbundstillhörighet

Förbundstillhörighet till Mäklarsamfundet eller Fastighetsmäklarförbundet ger dig möjlighet att välja att ha förbundslogotypen med i dina dokument.

Det styr också tillgången till vissa tjänster under menyn ’Tjänster’.

För att få möjligheten att lägga till förbundstillhörighet i Mäklarsystemet ska du kontakta Vitec Online.

image278.gif

Gå högst upp