okt 112012
 

1. Lägga till objekt

För att lägga till ett objekt måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Vitec Mäklarsystem.

image588.gif

 

När du ska lägga till ett objekt klickar du på det gröna plustecknet. image591.gif
Du kan också gå via ’Arkiv’ och klicka på ’Nytt objekt…’. image593.gif
Nu ska du välja vilken objektkategori som ditt objekt tillhör.
Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare.
image1356.jpg
Du fortsätter sedan med att välja upplåtelseform.
Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare.
image1358.jpg
Här väljer du vilken typ av uppdrag som du ska utföra.
Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare.
image1359.jpg
Här väljer du handläggare.Klicka på ’Nästa’ för att gå vidare. image1360.jpg
Här får du förslag på löpnummer och objektnummer. Klicka sedan på ’Slutför’.Nu har du skapat grunden för ett nytt objekt! image1362.jpg

 

image769.gif

2. Visa olika objekttyper

Du kan direkt välja vilka objekt som du vill visa direkt i listan. Inom parentesen anges det vems objekt som visas. image1286.jpg
Klicka på pilen som finns bredvid texten inom parentesen för att få fram fler alternativ. image1285.jpg
Mina aktuella
Här kan visa dina objekt som är aktuella just nu.
image1287.jpg
Mina
Här kan du sortera dina objekt efter olika kategorier. 

 

image1288.jpg
Alla
Här kan du sortera alla användares objekt efter olika kategorier. 

 

image1289.jpg
Alla till salu
Här kan du se alla objekt som har status ’Till salu’ och sortera efter olika kategorier. 

 

 

image1290.jpg
Alla med uppdrag
Här kan du välja att sortera objekt efter uppdragsform. 
image1291.jpg

image769.gif

3. Alternativ vid borttagning

För minska mängden objekt kan du antingen arkivera eller ta bort objekt.

 

Arkivera objekt

Objektarkivet
När du arkiverar ett objekt hamnar det först i objektarkivet.

Ta bort objekt

Steg 1. Papperskorgen

När du ta bort ett objekt hamnar det först i Mäklarsystemets papperskorg.

 

Steg 2. Slutgiltig borttagning

Från papperskorgen kan du göra en permanent borttagning av objekt.

 

image769.gif

 4. Ta bort objekt

För att ta bort ett objekt måste du vara inne på fliken ’Objekt’ som finns längst ner till vänster i ditt Vitec Mäklarsystem.

image588.gif

 

Markera det objekt som du vill ta bort i objektlistan. image252.jpg
Klicka på symbolen för att ’Ta bort/arkivera’ i verktygsfältet för att påbörja borttagning eller arkivering. image272.gif
Det går också att högerklicka på ett markerat objekt och välja ’Ta bort/arkivera’. image253.jpg
Först ska du välja om du vill arkivera eller ta bort objektet.Klicka på ’Ta bort’. image254.jpg
Har du inte kontaktat basen innan måste du först göra det för att kunna ta bort objektet. image1266.jpg
Sedan ska du bekräfta att du ska ta bort objektet.Klicka på ’OK’. image255.jpg
Välj om du ska låta parterna ligga kvar i kontaktregistret genom att låta den gröna bocken vara ifylld.Vill du ta bort kontakterna också tar bort bocken ur rutan.Klicka sedan ’OK’. image256.jpg
Om objektet inte har status ’Inget uppdrag’, ’Återtagen’ eller ’Såld’ kan det inte tas bort.Välj den status som passar och klicka sedan på ’OK’. image257.jpg

 

image769.gif

5. Papperskorgen

Borttagna objekt hamna först i papperskorgen. För att ta bort ett objekt permanent måste du ta bort det från papperskorgen. image258.jpg
Högerklicka på objektet som du vill ta bort och välj ’Ta bort/arkivera objekt’. image1278.jpg
Klicka på ’Ta bort’. image1279.jpg
Har du inte kontaktat basen innan måste du först göra det för att kunna ta bort objektet.Kontakta basen och gå sedan tillbaka och klicka på ’OK’. image1280.jpg
Välj om du vill att parterna ska ligga kvar i kontaktregistret.Klicka sedan på ’OK’. image1281.jpg
Objektet är nu permanent borttaget!

 

image769.gif

6. Arkivera objekt

Markera det objekt som ska arkiveras i objektlistan. image259.jpg
Klicka på symbolen för att ’Ta bort/arkivera’ i verktygsfältet för att påbörja borttagning eller arkivering. image272.gif
Det går också att högerklicka på ett markerat objekt och välja ’Ta bort/arkivera’. image253.jpg
Först ska du välja om du vill arkivera eller ta bort objektet.Klicka på ’Arkivera”. image254.jpg
Sedan ska du bekräfta att du ska arkivera objektet.Klicka på ’OK’. image260.jpg
Härom du ska låta parterna ligga kvar i kontaktregistret genom att låta den gröna bocken vara ifylld. Vill du att parterna också ska arkiveras klickar du bort bocken.
Samma sak gäller för om du vill arkivera enbart första bilden eller om du vill arkivera alla bilder.Klicka sedan på ’OK’.
image263.jpg
Har objektet inte status ’Inget uppdrag’, ’Återtagen’ eller ’Såld’ kan det inte arkiveras.Välj den status som passar bäst och klicka sedan på ’OK’. image264.jpg
Objektet ligger nu i objektarkivet!

 

image769.gif

7. Objektarkivet

Det arkiverade objektet hamnar i objektarkivet. image265.jpg

 

image769.gif

8. Återför till objektlistan

För att hämta upp ett arkiverat objekt ska du gå till ’Objektarkivet’ och markera det objekt du vill återföra.Högerklicka på det och välj ’Återför till objektlistan’. Det går också att öppna objektet från objektarkivet och sedan klicka på den gula listen överst på objektet. image266.jpg

image769.gif

9. Duplicera objekt/delar av objekt

Duplicera hela objekt Att duplicera ett objekt är det samma som att skapa en kopia av det. I objektlistan markerar du det objekt som ska dupliceras. image286.jpg
Högerklicka sedan på objektet och välj antingen ’Duplicera objekt’ eller ’Duplicera delar av objektet’. image296.gif
Vid duplicering av objekt får objektet ett nytt objektnummer och dagens datum som ’Objekt upplagt’.Markera med en bock om du vill inkludera dokument, parter/intressenter och bilder.Om ett objekt dupliceras för att det ska säljas en gång till, med de ursprungliga köparna som säljare, bör du inte inkludera dokument och parter/intressenter. Välj i stället att hämta in parterna från fliken Parter. image288.jpg
Duplicera delar av objekt
När du väljer att duplicera delar av objektet får du fler valmöjligheter för vilka delar av objektet som ska dupliceras. image286.jpg
Högerklicka på objektet och välj antingen ’Duplicera objekt’ eller ’Duplicera delar av objektet’. image297.gif
Markera de delar som ska kopieras över till det nya objektet och klicka sedan på ’Nästa’. image289.jpg
Till skillnad från det första alternativet för duplicering kan du med ’Duplicera delar av objekt’ ändra uppdragsform på det objekt som skapas. Vilket är perfekt när du vill göra en värdering på ett objekt du tidigare sålt.Välj uppdragsform och klicka sedan på ’Nästa’. image290.jpg
Det finns också möjlighet att välja en annan handläggare än den som finns på objektet som kopian skapas från.Välj handläggare från listan och klicka på ’Nästa’. image291.jpg
Nu får du upp ett förslag på löpnummer och objektnummer.Klicka på ’Slutför’ för att skapa ditt duplicerade objekt. image292.jpg

image769.gif

10. Ändra följden på objektnummer

För att ändra följden på objektnummer börjar du med att lägga till ett nytt objekt. plus.jpg
Fortsatt med guiden ’Lägg till objekt’ tills du kommer till sidan med löpnummer och förslaget objektnummer. image571.jpg
Om du ändrar löpnumret till 20000 blir förslaget objektnummer dina initialer och 20000.Klicka på ’Slutför’. image573.jpg
Nästa gång du lägger till ett nytt objekt kommer mäklarsystemet att fortsätta att räkna på det nummer som du angav ovan. I det här fallet blir det 20001. image544.gif

 

image769.gif

11. Skicka objekt

Skicka objekt till hårddisk

Gå till arkiv och klicka på ’Skicka objekt’. image1190.jpg
Om du vill spara ner objektet som en fil väljer du ’Annan enhet (Till exempel hårddisk)’ som destination.Klicka sedan på ’Nästa’. image414.jpg
Här anger du var du vill spara ner den.Klicka sedan på ’Nästa’. image415.jpg
Här väljer du om du vill skicka en kopia eller ett original.Klicka sedan på ’Slutför’. image416.jpg

 

Skicka objekt med e-post

Gå till arkiv och klicka på ’Skicka objekt’. image685.jpg
Om du vill skicka objektet som e-post väljer du ’e-postmottagare’ som destination.Klicka sedan på ’Nästa’. image417.jpg
Här väljer du om du vill skicka en kopia eller ett original.Klicka sedan på ’Slutför’. image416.jpg
Klicka på ’OK’ för att få upp fönstret för att skicka e-post. image418.jpg

 

image769.gif

12. Importera objekt

 Importera objekt

Lokalisera objekt-filen som du vill importera in i ditt Vitec Mäklarsystem.Dubbelklicka på filen för att importera! image419.jpg
Objektet ligger nu i din objektlista! image420.jpg

 

Importera objektkopia

Lokalisera objekt-filen som du vill importera in i ditt Vitec Mäklarsystem.Dubbelklicka på filen för att importera det! image419.jpg
Objektet ligger nu i din objektlista.Dubbelklicka på det för att öppna upp det. image421.jpg
På fliken basfakta högerklickar du på datumet och väljer ’Lås upp kopia’.Nu kan du arbeta med objektet som om det vore ett original! image341.gif

image769.gif

13. Flytta intressenter

Gå till fliken ’Objekt’. image998.gif
Högerklicka på det objektet som innehåller de intressenter som du vill kopiera. I menyn går du till ’Visa markerade objekt’ och väljer sedan ’Intressenter (Anvisade)’. image1216.jpg
Markera alla intressenterna. image1217.jpg
Gå tillbaka till fliken ’Objekt’ och markera det objekt som du vill flytta intressenterna till. image998.gif
När objektet är markerat går du till fliken ’Kontakter’. image999.gif
Högerklicka på de markerade intressenterna. I menyn går du till ’Anvisad till objektets adress’ och väljer ’Ja’. image1220.jpg
Klicka på ’Alla’ för att flytta över intressenterna. image1221.jpg
Intressenterna är nu överflyttade till fliken Intressenter. image1222.jpg

 

okt 112012
 

Lösning

Om du har valt fel kategori när du har skapat ett objekt kan du tyvärr inte ändra det i efterhand. Det går till exempel inte att ändra från fastighet till bostadsrätt.

Den här begränsningen beror på att varje objektkategori har separata grundkonstruktioner med unika kopplingar och egna dokument.