feb 032016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

2 februari 2016

Dokumentförändringar
• Vi har lagt till en kryssruta i våra dokument för ID-kontroller som avser uppdragets syfte och art (I normalfallet förmedlingsuppdrag, men det kan även vara till exempel ett så kallat skrivuppdrag).

• I samband med att vi lanserade de nya visningslistorna så tog vi samtidigt bort en tidigare mer kompakt lista. Det har visat sig att flera användare har önskat att få tillbaka denna, och vi har därför nu lagt ut en ny version av denna som heter ”Visningslista – Kompakt”.
Den nya visningslistan är omdöpt från ”Visningslista” till ”Visningslista – Bokade visningar” för att öka tydligheten.

Uppdaterad adress till Inskrivningsmyndigheten
Adressen till Inskrivningsmyndigheten är ändrad för samtliga kommuner:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

jan 152016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

15 januari 2016

Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista
Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel:
• Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress
• Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn.
• Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem.

Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande boende etc. Syftet är naturligtvis att du ska spara tid, framstå som påläst och generera intag.

Det finns också en tom variant av listan att använda vid öppna visningar, eller som extra sidor utifall att det kommer mer besökare än väntat på en bokad visning. Den tomma listan hittar du via Fristående dokument, ”Visningslista – Tom” eller direkt via aktuellt objekt.

Nytt dokument: Upplåtelseavtal – Nyproduktion
Vi har lagt in ett nytt upplåtelseavtalet för nyproduktion. Det gamla dokumentet ligger dock kvar men heter nu ”Upplåtelseavtal (utgående)”.

Nya deklarationsblanketter för försäljningar gjorda under 2015
Deklarationsblanketterna för 2016 (Inkomstår 2015) ligger nu i systemet. För dig som kör Vitec Express kan det vara bra att känna till att dessa inte kommer att läggas in i Express i år, utan du får gå in i Mäklarsystemet och arbeta med dem där.

Felrättningar och mindre förbättringar
• I denna uppdatering har vi rättat ett antal fel, bland annat fel som uppstod då man duplicerar ett objekt till flera vid nyproduktion, felaktig hantering av tomtarea vid matchning, mm.
• Vi har gjort vissa prestandaoptimeringar för att snabba upp systemet.
• Vi har förbättrat stödet för rättstavning för dig som kör Windows 10.
• Nu är det enklare för dig att göra rätt när du dubblettsöker en kontakt som du hämtat in från ett fastighetsutdrag. Tidigare fanns det risk att slå ihop fel kontakter av misstag.
• Vi har uppdaterat skattesatser per församling för 2016 (Församling utgår nu ur skattemyndighetens register, till vissa delar ersätts det av det nya begreppet ”Distrikt”).

dec 102014
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version:

8 december 2014

Ny synkronisering mot Googlekalender
Google har byggt om sin kalenderfunktion och därför har vi nu uppdaterat synkroniseringen mellan kalendern i Vitec Mäklarsystem och Googles kalender (Detta berör alltså bara dig som använder dig av Googles kalender).

För att börja använda den nya synkroniseringsfunktionen behöver du:

• Gå in under: ”Verktyg” – ”Alternativ” – och på Fliken ”Synkronisering”.
• Bocka i rutan ”Synkronisera min kalender mot Google kalender”.
• Klicka på knappen ”Inställningar” (Öppnas ibland automatiskt).
• Ange ditt Googlekonto (i regel din e-postadress).
• I den Googledialog som då öppnas så anger du lösenord.
• Klicka på ”Godkänn” när du får frågan om att Vitec Mäklarsystem vill hantera dina kalendrar.
• Välj kalender att synkronisera (Ofta finns det bara en enda kalender att välja på) – Klicka på knappen nästa.
• Om du vill att mäklarsystemet automatiskt ska synkronisera sin kalender mot din Googlekalender så kan man justera intervallet här, om du väljer att radera siffran kommer ingen automatisk synkronisering att ske (oavsett val kan du alltid när du vill göra en manuell synkronisering).
• Nu har det under menyn ”Verktyg” dykt upp ett val som heter ”Synkronisera mot Google kalender”, Klicka på denna.
• En första synkronisering sker nu, och i fortsättningen sköter mäklarsystemet synkroniseringen så ofta som du angett.

Deklaration 2015 – Kapitalvinstblanketter
Nu finns 2015 års deklarationsblanketter inlagda i mäklarsystemet, för deklaration av försäljningar gjorda under 2014.
Tänk på att uppdatera dig på årets skatteregler, och att som alltid kontrollera de färdiga blanketterna/uträkningarna innan du skickar över dem till kund.

Förbättrad journalhantering
Nu blir det enklare för dig att göra egna journalanteckningar och även få en bättre översikt över dessa. De automatiska checklistorna, som för enkelhetens skull numera kallas ”Journal”, har kompletterats med en ny del: ”Egna journalanteckningar”. Den här listan är i utgångsläget tom, men allt eftersom du skriver in egna journalanteckningar kommer dessa att synas här på samma sätt som de automatgenererade journalpunkterna.
Samtliga egna journalanteckningar kommer sedan att automatiskt sorteras in på rätt ställe i journaldokumentet, beroende på när de klarmarkerats. En ny egen journalanteckning gör du genom att klicka på plustecknet i journalen vid rubriken ”Egna journalanteckningar”.

Prestandahöjande optimeringar
Optimeringar har gjorts för att förbättra svarstiden i mäklarsystemet.

Journal – egna journalanteckningar

pdf_ikonEnligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren föra anteckningar över förmedlingsuppdraget, d.v.s. det som brukar kallas journalplikt. I Vitec Mäklarsystem så levererar vi som standard ett antal journalpunkter som är vanligt förekommande i ett förmedlingsuppdrag. Som bekant så händer det dock ofta oförutsedda saker under uppdragstiden, och en del av dessa kan behöva journalföras. Fastighetsmäklaren som har journalplikt kan i efterhand behöva kunna påvisa att t.ex. en viss information har vidarebefordrats. Därför är det viktigt att i dessa fall göra egna journalanteckningar, och vi har här försökt underlätta detta för användarna.

Uppdatering av Google kalendersync

Inställningar för Vitec Mäklarsystems nya Google kalender synkronisering pdf_ikon

nov 212014
 

Att kontrollera själv

Om din anslutning mot Vitec Komplett/Driftsservice är långsamt/segt kan orsaken vara flera. En sämre uppkoppling till Internet, långa svarstider på din uppkoppling, andraTeknik Molntjänst Komplett Inställning Driftservice Åtgärder Vitec Komplett/Driftserviceprogram/bakgrundsprocesser som körs vid sidan om Vitec Mäklarsystem eller en hårt belastad server hos Vitec.

Börja med att kontrollera följande:

 1. Upplever hela kontoret att det går långsamt/är problem? Frågan behöver ringas in för att se om det är ett allmänt problem eller i din dator/uppkoppling
 2. Vilken anslutning sitter du/kontoret på? Ett bra sätt att kolla både sin hastighet ner och till internet är via www.bredbandskollen.se
 3. Om datorn är ansluten via trådlös anslutning (Wifi), testa att köra med en nätverkskabel. Det finns mycket som kan störa en wifi signal
 4. Är det i något speciellt moment som programmet känns långsamt? Kalender? Intag? Objektregistrering? Bilder? Vitec behöver denna uppgift för att kunna felsöka.
 5. Har Mäklarsystem körts på ett annat nätverk, exempelvis hemma. Är det samma resultat?
 6. Är ditt Windows uppdaterat? Kontrollera att du har senaste versionen av Windows uppdateringar.
 7. Kör du Windows XP? Då måste du uppgradera din maskin till ett nyare Windows system då Microsoft slutat supportat Windows XP sedan 2014-04-08.
 8. Har du koll på ditt nätverk och säkerhet? Många gånger är det en router, virusprogram, brandvägg som ställer till så att en anslutning inte kan upprättas. Du bör se över detta. Detta problem är det mest vanligaste inrapporteringen som Vitec får.

Ovanstående är frågor som Vitec kundservice kommer att ställa dig vid en eventuell felanmäl. För snabb hantering är det därför bra om du kan börja att testa ovanstående fem punkter innan du ta kontakt med Vitec kundservice.

nov 202014
 

Fråga:google-sync

Min synkronisering mellan Vitec Mäklarsystem och Googles kalender fungerar inte längre. Det kommer upp ett felmeddelande. Detta började visa sig i mitten av november 2014. Har fungerat bra tidigare.

Svar:

Störningen  beror på att Google har uppdaterat sitt API (det sätt externa program, som Mäklarsystem, skickar sin data till Google) till en ny version. Det innebär att vi måste göra förändringar i Vitec Mäklarsystem. Till dess att dessa förändringar är klara kommer inte synkningen fungera till Google. Vi har i skrivande stund ingen tidsangivelse.Vi har redan börjat titta på hur uppdateringen kan ske skyndsamt. En grov analys för när en uppdatering kan vara klar är någon gång mellan mitten / slutet av december. Synkningen till Microsoft Outlook fungerar fortfarande. Det finns tredjepartsprogram för att synka mellan Outlook och Google som ett alternativ.

Uppdatering:

Vecka 50 släpptes en uppdatering av Vitec Mäklarsystem som åtgärdar ovanstående störning. Uppdatera ditt Vitec Mäklarsystem för att få ner rättelsen.

Uppdatering av Google kalendersync

Inställningar för Vitec Mäklarsystems nya Google kalender synkronisering pdf_ikon

 

okt 022014
 

1. Inledningpdf_ikon

Den här guiden är framtagen för att hjälpa dig att lösa de problem som kan uppstå när PDF-dokument skapas i Vitec Mäklarsystem. Det är viktigt att tänka på att PDF-skrivaren som skapar dokumenten är installerad lokalt på varje dator och gör att det kan skilja sig åt mellan olika datorer.

2. Prova först

Om du inte kan skapa PDF-dokument bör du först prova att:

 1. Installera de senaste uppdateringarna från Windows Update
 2. Kontrollera att du har fullständiga rättigheter i Windows.
 3. Uppdatera till senaste versionen av Vitec Mäklarsystem
 4. Starta om din dator.

3. Registrera om PDF-Skrivaren

Tänk att du behöver ha version 2011.3 eller senare av Vitec Mäklarsystem för att det här ska kunna fungera. Om du har en tidigare version behöver du om uppdatera. Klicka här för att läsa om hur uppdatera Vitec Mäklarsystem.

Gör så här

Gå till menyn ’Hjälp’ och klicka på ’Om’. image1299.jpg
Klicka på ’Info’ . image1312.jpg
Klicka på ’PDF Export’ och välj ’Registrera om PDF Skrivaren’. image1314.jpg
Rör inte datorn under tiden som den arbetar. Det här kan ta en liten stund. image1315.jpg
När det är klart behöver du starta om datorn.
Tänk på att om problemet kvarstår behöver du göra en total avinstallation i Vitec Mäklarsystem. Läs nästa avsnitt för mer information. image1318.jpg

4. Total avinstallation

Gör så här

Gå till menyn ’Hjälp’ och klicka på ’Om’. image1299.jpg
Klicka på ’Info’ . image1312.jpg
Klicka på ’PDF Export’ och välj ’Total avinstallation av alla Amyuni PDF skrivare’. image1316.jpg
Läs igenom meddelandet och klicka på ’Avinstallera’. image1320.jpg
När det är klart behöver du starta om datorn.
Nästa gång du start Vitec Mäklarsystem får du ett meddelande om att du behöver registrera om drivrutinerna i Windows.Klicka på ’OK’ för att fortsätta. image1321.jpg
Rör inte datorn under tiden som den arbetar. Det här kan ta en liten stund. image1315.jpg
Nu har du gjort en total avinstallation och en omregistrering av PDF-drivrutinerna.


5. Avancerad ominstallation

Fungerar det inte efter omregistreringen behöver du prova en avancerad ominstallation. Är du osäker hur du gör ta du kontakt med en lokal tekniker eller någon som är insatt i Windows mappstruktur.

Gör så här:

 • Gå till SFD installationsmapp (Normalt sätt installerat på c:\program x86\SFD) men kan skilja sig beroende på vad du tidigare valt för installationsplacering.
 • Fortsätt in i MS mappen eller Online mappen ( kan skilja sig från dator till dator).
 • Leta efter en mapp som heter ”CLIENT” och gå in där. Gå sedan till mappen ”PDF”.
 • Kör filen ”FullPDFUninstall” men blåa kugghjul i första hand. Fungerar inte det kör du istället den andra filen med samma namn men med gult kugghjul.

pdf_ominstallation01

 • När processen är klar är allt avregistrerat. För att registrera på igen går du in i den mapp som har senaste versionen. I detta fall är det version 4.5.2.7 som syns på bilden ovan. Gå in i mappen och välj ”Install” När processen är klar startar du upp ditt system igen och provar om det fungerar.
 • Skulle det nu fortfarande inte fungerar med dina PDF:er har förmodligen Windows update ändrat din licens för PDF skrivaren när den uppdaterat. Detta kan du kontrollera om du går in på Enheter och skrivare. Dubbelklicka på den skrivaren som heter ”Vitec Mäklarsystem PDF Export”

pdf_ominstallation02

Välj menyn ”Skrivare” och gå in på ”Egenskaper”

pdf_ominstallation03

Välj nu fliken ”About”. Här får du information licensen. Är allt som det skall vara borde det stå ”Licensed to Vitec Mäklarsystem AB” Står det däremot ”Licensed to [N/A]” så behöver du registrera om PDF läsaren med hjälp från Vitec kundservice.

pdf_ominstallation04

 

mar 312014
 

nyheter

Mäklarsystem version 2014.2.04

2014-03-13

Dokument – ny design och förbättrad funktionalitet
Följande dokument har fått ny design och förbättrad funktionalitet;

 • Värderingar – tidigare har det funnits ett flertal olika dokument för värdering/värdeutlåtande. Vi har nu ersatt alla dessa med två nya dokument ”Värdeutlåtande” och ”Värdeutlåtande – kort”, ett är mer kortfattat och ett mer omfattande. Båda dokumenten har flera val så att du själv kan styra vilket innehåll du vill ska visas.
 • Fullmakter – Flera av våra fullmakter har fått en språklig översyn. Dessutom har vi lagt till en ny variant av Fullmakt för säljare ”Fullmakt säljare – dödsbo” för att förenkla hanteringen och minska risken för fel.
 • Kallelser (till tillträde) – Har uppdaterats både till layout och innehåll.
 • Fakturor – omarbetning av layout.
 • Betalningsmeddelande – omarbetad layout (Ett betalningsmeddelande är en redovisning av både handpenning och arvode på en och samma sida).

Budgivning – budalias
Tidigare har budgivare fått budalias i form av två slumpmässigt kombinerade bokstäver, till exempel AB. Nu inför vi istället ett system där budalias får ett löpnummer; Första budgivaren får budalias ”1”, andra budgivaren får budalias ”2” etcetera.

Prestandaförbättringar
Även till denna version har vi fortsatt arbetet med att förbättra prestandan i mäklarsystemet, optimeringar har genomförts med fokus på att öka driftsäkerhet och korta svarstiderna i systemet.

Hitta Hem – Statistik
På Insidan har du nu tillgång till statistik från marknadsplatsen Hitta Hem.

Hitta Hem – Ny status ”Snart till salu”
Marknadsplatsen Hitta Hem har infört ett nytt begrepp: ”Snart till salu”. Syftet är att i ett tidigt skede i försäljningsprocessen få ut objektet till Hitta Hem, som i sin tur använder informationen för matchning i Hitta Hems spekulantregister. Objekt som annonseras som ”Snart till salu” kommer inte att användas publikt på Hitta Hems webbsida, utan enbart för matchning.

För att annonsera ett objekt som ”Snart till salu” behöver bostaden ha status ”Intaget” och därefter annonseras på fliken PR som ”Snart till salu”.

Nya kartor från Lantmäteriet
Lantmäteriet byter ut sitt nuvarande kartformat, och med anledning av detta har anpassningar gjorts i mäklarsystemet. Vissa kartor kan komma att se annorlunda ut, men normalt kommer det inte att märkas någon skillnad.

dec 132012
 

10 december 2012

Annonsering på HittaHem
Nu kan du även annonsera dina objekt på bostadssajten hittahem.se. För mer information om annonsering på hittahem.se kontakta maklarna@hittahem.se.

Vitec Kommersiella: Egna rubriker och texter på fliken Byggnad
På fliken Byggnad kan du nu lägga till egna rubriker och texter. Under fältet Energideklaration får du, genom att klicka på lägg till, ett nytt fält för rubrik följt av ett nytt fält för text. Vill du återanvända texterna vid ett senare tillfälle sparar du dessa via ikonen ”Penna”. Tillagd rubrik och text visas på dokumentet Beskrivning Byggnad.

Sms vid nytt bud
Du behöver inte längre klicka på megafonsymbolen för att skicka sms-notifiering varje gång en budgivare lägger ett nytt bud. Vid nytt bud öppnar systemet automatiskt dialogen för att skicka sms-notifiering. Här kan du välja att ställa in vilka som ska ha notifieringen och bocka för att inställningen därefter ska gälla för aktuell budgivning. Arbetar du inte med sms-notifieringar kan du välja bort funktionen under meny Verktyg->Administrera användare->Inställningar.

Slutpriser på Hemnet
I höst kommer Hemnet erbjuda besökare att bevaka slutpriser. Vitec Mäklarsystem är förberett så att du enkelt kan välja om slutpriser ska föras över till Hemnet. Först genom en inställning för firman under Verktyg->Administrera->Firmor->Mäklardata och Hemnet Slutpris, och därefter genom att bocka för alternativet att säljare och köpare har godkänt att slutpriset visas publikt på Hemnet. Det senare gör du inne på objektets Hemnetannons.
Dokument: Förfrågan till förening
Både utseende och innehåll har uppdaterats i dokumentet.

Dokument: Brevmall
Nytt utseende för dokumentet.

Dokument: Kvittenser
Kvittens handlingar, Kvittens handpenning, Kvittens Arvode och Kvittens har uppdaterats.

Dokument: Faxmall (Tidigare telefaxmall)
Mallen är uppdaterad och har samtidigt bytt namn till Faxmall.