dec 192017
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

19 dec 2017

Boendekalkylen är framrullad ett år.
• Prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr
• Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kr
• Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr
• Gräns för statlig inkomstskatt 455 200 kr och högre skiktgräns är 662 500 kr
• Fastighetsskatt ändras takbeloppet från 7 687 kr till 7 812 kr

mar 222016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

22 mars 2016

Fix minnesläcka
• Vi har åtgärdat en minnesläcka

Optimering Excelexport
Det går nu snabbare att exportera uppgifter från Mäklarsystem Office till Microsoft Excel

feb 032016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

2 februari 2016

Dokumentförändringar
• Vi har lagt till en kryssruta i våra dokument för ID-kontroller som avser uppdragets syfte och art (I normalfallet förmedlingsuppdrag, men det kan även vara till exempel ett så kallat skrivuppdrag).

• I samband med att vi lanserade de nya visningslistorna så tog vi samtidigt bort en tidigare mer kompakt lista. Det har visat sig att flera användare har önskat att få tillbaka denna, och vi har därför nu lagt ut en ny version av denna som heter ”Visningslista – Kompakt”.
Den nya visningslistan är omdöpt från ”Visningslista” till ”Visningslista – Bokade visningar” för att öka tydligheten.

Uppdaterad adress till Inskrivningsmyndigheten
Adressen till Inskrivningsmyndigheten är ändrad för samtliga kommuner:

Lantmäteriet
Fastighetsinskrivningen
761 80 Norrtälje

jan 152016
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

15 januari 2016

Effektiv och påläst vid visningar: Ny visningslista
Som vi tidigare informerat om finns det nu en helt ny visningslista i mäklarsystemet. Tanken är att du ska skriva ut listan och ta med dig ut på visningen, för att bocka av besökarna i dörren. Du går till aktuellt objekt och väljer dokumentet Visningslista, har du flera visningar upplagda ber systemet dig att välja visning. Om alla uppgifter om en spekulant finns inlagda i ditt system så fylls listan i automatiskt, med uppgifter som till exempel:
• Grunduppgifter: Namn, Telefonnummer, e-postadress
• Nuvarande boende: Boendeform (t.ex. ”Bostadsrätt”), adress, Bostadsrättsföreningens namn.
• Intagsmöte: Om sådant finns bokat så står det när och med vem.

Tanken är att du inte ska behöva ställa frågor om sådant som du redan samlat in uppgifter om, och att du samtidigt blir medveten om att en viss kund borde tillfrågas om nuvarande boende etc. Syftet är naturligtvis att du ska spara tid, framstå som påläst och generera intag.

Det finns också en tom variant av listan att använda vid öppna visningar, eller som extra sidor utifall att det kommer mer besökare än väntat på en bokad visning. Den tomma listan hittar du via Fristående dokument, ”Visningslista – Tom” eller direkt via aktuellt objekt.

Nytt dokument: Upplåtelseavtal – Nyproduktion
Vi har lagt in ett nytt upplåtelseavtalet för nyproduktion. Det gamla dokumentet ligger dock kvar men heter nu ”Upplåtelseavtal (utgående)”.

Nya deklarationsblanketter för försäljningar gjorda under 2015
Deklarationsblanketterna för 2016 (Inkomstår 2015) ligger nu i systemet. För dig som kör Vitec Express kan det vara bra att känna till att dessa inte kommer att läggas in i Express i år, utan du får gå in i Mäklarsystemet och arbeta med dem där.

Felrättningar och mindre förbättringar
• I denna uppdatering har vi rättat ett antal fel, bland annat fel som uppstod då man duplicerar ett objekt till flera vid nyproduktion, felaktig hantering av tomtarea vid matchning, mm.
• Vi har gjort vissa prestandaoptimeringar för att snabba upp systemet.
• Vi har förbättrat stödet för rättstavning för dig som kör Windows 10.
• Nu är det enklare för dig att göra rätt när du dubblettsöker en kontakt som du hämtat in från ett fastighetsutdrag. Tidigare fanns det risk att slå ihop fel kontakter av misstag.
• Vi har uppdaterat skattesatser per församling för 2016 (Församling utgår nu ur skattemyndighetens register, till vissa delar ersätts det av det nya begreppet ”Distrikt”).

mar 302015
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version:

24 mars 2015

Provision
Fliken ekonomi är helt omgjord för att ge plats åt nya möjligheter vad gäller inmatning av provision.

Provisionstrappa
Du har nu möjlighet att ange provision i steg likt en trappa, det vill säga olika provisionsprocent beroende på slutprisintervall. Provisionstrappan skrivs ut som löpande text i dokument, till exempel i uppdragsavtal, precis som övriga provisionstyper.

Provisionsdelning
I de fall då du delar en andel av provisionen med en kollega, finns nu stöd för detta i systemet. Du kan här ange procentuell andel av provision eller arvode, och namnet på din kollega. Informationen syns som regel inte i dokumenten, utan är främst till för efterföljande rapportering och statistik.

Tillägg och avdrag
Sedan tidigare har du kunnat lägga till två tilläggsposter när du fakturerar ut provision/arvode. Nu kan du även lägga till ett avdrag, till exempel en rabatt. Du är inte längre begränsad i antalet tillägg eller avdrag utan kan lägga in hur många poster som helst. Informationen används sedan vidare i berörda dokument.

Bostadsrättsföreningar
Den här versionen innehåller ett flertal nyheter vad gäller hantering av Bostadsrättsföreningar. Du kommer därför märka ändringar i systemet både vad gäller föreningskontakter och fliken förening inne på bostadsrättsobjektet. Dessutom har du nu möjlighet att ange en eventuell förvaltare.
Dokument och standardbeskrivningar för webben är uppdaterade med de nya funktionerna. Observera att om du har gjort konsultanpassningar av dokument, trycksaker eller webbeskrivning via en extern webbyrå eller liknande, så behöver du kontakta dem om du vill göra nya anpassningar.

Bostadsrättskontakten
Fliken ”Förening” har nya inmatningsfält för:
• ”Antal lägenheter”, ”varav hyresrätter” och ”antal lokaler”.
• ”Tv och Bredband”
• ”Parkering”
• ”Renoveringar – Utförda och planerade”
• ”Ordförande” (som kontakttyp)

En ny flik kallad ”Ekonomi och förvaltning”, här hittar du inmatningsfält för:
• ”Föreningens ekonomi och planerade avgiftsförändringar”
• ”Överlåtelseavgift”, samt vem som betalar den
• ”Pantsättningsavgift”
• ”Organisationstyp” (t.ex. äkta/oäkta förening).
• ”Tillåter föreningen juridisk person som köpare?”
• ”Tillåter föreningen delat ägande?”
• ”Äger föreningen marken?”

Förvaltare
Det är numera ganska vanligt att en bostadsrättsförening låter en utomstående förvaltare hjälpa dem med en del sysslor. Därför har du nu fått tillgång till en ny kontakttyp – Förvaltare. Förvaltaren kan du sedan knyta till Bostadsrättsföreningen. Du hittar förvaltare på fliken ”Ekonomi och förvaltning”. Och kontakten är sedan valbar under till exempel ”Ansvarig för In-/Utträde”.

Föreningsfliken på objekten
Inne på själva bostadsrättsobjektet visas en del av föreningsinformationen. Den här är nu utökad och visar mer uppgifter om föreningen, så att du har dessa lätt tillgängliga när du öppnar objektet. Tänk på att informationen om föreningen inte är redigerbar inne på objektet – utan ska redigeras inne på själva föreningskontakten. Det här för att kunna återanvända samma information när nästa bostad ska säljas i föreningen.

Fliken Söker och matchning
Fliken Söker har fått ett nytt utseende, för att ge fler möjligheter och förenkla hanteringen av sökprofiler. En av ändringarna är att du nu kan söka på flera olika objektstyper i samma sökning.
Förutom på sökområden och karta, så kan du nu även söka på Kommun och Län (detta förutsätter att du har angivit kommun på alla dina sökområden). På varje sökprofil kan du ange hur många sökområden eller kommuner etcetera, som kunden önskar.
Du kan dessutom lägga upp olika sökprofiler på samma kund, i de fall kunden har helt olika kriterier på olika sökprofiler, till exempel en kund som samtidigt söker både villa och fritidshus.

Ombyggda urval via ”Tratten”
I samband med förändringen av fliken ”Söker” på kontakter, gjordes även ett omfattande jobb med att kvalitetssäkra och rätta gamla felaktigheter i urvalsfunktionen. Tidigare skapade urval bör fortfarande fungera, men vi rekommenderar att du istället skapar nya med bättre funktionalitet.

Uppdaterade dokument
Dokumenten ”Borgensförbindelse” och ”Ansökan om In/Utträde ur förening” har fått ny design. Förutom dessa har ett antal mindre förbättringar gjorts på ett flertal dokumentmallar.

Prestandardhöjande förbättringar
Ett flertal olika ändringar har gjorts för att snabba upp läsning av stora listurval och vid byte av flikar i systemet. Det här blir främst märkbart för dig som arbetar på större kontor med många användare.

Epost-mallar
För förenklad hantering fylls nu tillträdesplats i automatiskt i några av mejlmallarna, och du kan även lägga till fältet i dina egna mallar.

Nyhetsbrev Vitec Mäklarsystem 2015.2

Nyhetsbrev till Vitec Mäklarsystem version 2015.2pdf_ikon

dec 102014
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i resp. version:

8 december 2014

Ny synkronisering mot Googlekalender
Google har byggt om sin kalenderfunktion och därför har vi nu uppdaterat synkroniseringen mellan kalendern i Vitec Mäklarsystem och Googles kalender (Detta berör alltså bara dig som använder dig av Googles kalender).

För att börja använda den nya synkroniseringsfunktionen behöver du:

• Gå in under: ”Verktyg” – ”Alternativ” – och på Fliken ”Synkronisering”.
• Bocka i rutan ”Synkronisera min kalender mot Google kalender”.
• Klicka på knappen ”Inställningar” (Öppnas ibland automatiskt).
• Ange ditt Googlekonto (i regel din e-postadress).
• I den Googledialog som då öppnas så anger du lösenord.
• Klicka på ”Godkänn” när du får frågan om att Vitec Mäklarsystem vill hantera dina kalendrar.
• Välj kalender att synkronisera (Ofta finns det bara en enda kalender att välja på) – Klicka på knappen nästa.
• Om du vill att mäklarsystemet automatiskt ska synkronisera sin kalender mot din Googlekalender så kan man justera intervallet här, om du väljer att radera siffran kommer ingen automatisk synkronisering att ske (oavsett val kan du alltid när du vill göra en manuell synkronisering).
• Nu har det under menyn ”Verktyg” dykt upp ett val som heter ”Synkronisera mot Google kalender”, Klicka på denna.
• En första synkronisering sker nu, och i fortsättningen sköter mäklarsystemet synkroniseringen så ofta som du angett.

Deklaration 2015 – Kapitalvinstblanketter
Nu finns 2015 års deklarationsblanketter inlagda i mäklarsystemet, för deklaration av försäljningar gjorda under 2014.
Tänk på att uppdatera dig på årets skatteregler, och att som alltid kontrollera de färdiga blanketterna/uträkningarna innan du skickar över dem till kund.

Förbättrad journalhantering
Nu blir det enklare för dig att göra egna journalanteckningar och även få en bättre översikt över dessa. De automatiska checklistorna, som för enkelhetens skull numera kallas ”Journal”, har kompletterats med en ny del: ”Egna journalanteckningar”. Den här listan är i utgångsläget tom, men allt eftersom du skriver in egna journalanteckningar kommer dessa att synas här på samma sätt som de automatgenererade journalpunkterna.
Samtliga egna journalanteckningar kommer sedan att automatiskt sorteras in på rätt ställe i journaldokumentet, beroende på när de klarmarkerats. En ny egen journalanteckning gör du genom att klicka på plustecknet i journalen vid rubriken ”Egna journalanteckningar”.

Prestandahöjande optimeringar
Optimeringar har gjorts för att förbättra svarstiden i mäklarsystemet.

Journal – egna journalanteckningar

pdf_ikonEnligt fastighetsmäklarlagen ska fastighetsmäklaren föra anteckningar över förmedlingsuppdraget, d.v.s. det som brukar kallas journalplikt. I Vitec Mäklarsystem så levererar vi som standard ett antal journalpunkter som är vanligt förekommande i ett förmedlingsuppdrag. Som bekant så händer det dock ofta oförutsedda saker under uppdragstiden, och en del av dessa kan behöva journalföras. Fastighetsmäklaren som har journalplikt kan i efterhand behöva kunna påvisa att t.ex. en viss information har vidarebefordrats. Därför är det viktigt att i dessa fall göra egna journalanteckningar, och vi har här försökt underlätta detta för användarna.

Uppdatering av Google kalendersync

Inställningar för Vitec Mäklarsystems nya Google kalender synkronisering pdf_ikon

mar 312014
 

nyheter

Mäklarsystem version 2014.2.04

2014-03-13

Dokument – ny design och förbättrad funktionalitet
Följande dokument har fått ny design och förbättrad funktionalitet;

  • Värderingar – tidigare har det funnits ett flertal olika dokument för värdering/värdeutlåtande. Vi har nu ersatt alla dessa med två nya dokument ”Värdeutlåtande” och ”Värdeutlåtande – kort”, ett är mer kortfattat och ett mer omfattande. Båda dokumenten har flera val så att du själv kan styra vilket innehåll du vill ska visas.
  • Fullmakter – Flera av våra fullmakter har fått en språklig översyn. Dessutom har vi lagt till en ny variant av Fullmakt för säljare ”Fullmakt säljare – dödsbo” för att förenkla hanteringen och minska risken för fel.
  • Kallelser (till tillträde) – Har uppdaterats både till layout och innehåll.
  • Fakturor – omarbetning av layout.
  • Betalningsmeddelande – omarbetad layout (Ett betalningsmeddelande är en redovisning av både handpenning och arvode på en och samma sida).

Budgivning – budalias
Tidigare har budgivare fått budalias i form av två slumpmässigt kombinerade bokstäver, till exempel AB. Nu inför vi istället ett system där budalias får ett löpnummer; Första budgivaren får budalias ”1”, andra budgivaren får budalias ”2” etcetera.

Prestandaförbättringar
Även till denna version har vi fortsatt arbetet med att förbättra prestandan i mäklarsystemet, optimeringar har genomförts med fokus på att öka driftsäkerhet och korta svarstiderna i systemet.

Hitta Hem – Statistik
På Insidan har du nu tillgång till statistik från marknadsplatsen Hitta Hem.

Hitta Hem – Ny status ”Snart till salu”
Marknadsplatsen Hitta Hem har infört ett nytt begrepp: ”Snart till salu”. Syftet är att i ett tidigt skede i försäljningsprocessen få ut objektet till Hitta Hem, som i sin tur använder informationen för matchning i Hitta Hems spekulantregister. Objekt som annonseras som ”Snart till salu” kommer inte att användas publikt på Hitta Hems webbsida, utan enbart för matchning.

För att annonsera ett objekt som ”Snart till salu” behöver bostaden ha status ”Intaget” och därefter annonseras på fliken PR som ”Snart till salu”.

Nya kartor från Lantmäteriet
Lantmäteriet byter ut sitt nuvarande kartformat, och med anledning av detta har anpassningar gjorts i mäklarsystemet. Vissa kartor kan komma att se annorlunda ut, men normalt kommer det inte att märkas någon skillnad.

dec 102013
 

nyheter

Mäklarsystem version 2013.5.08

9 december 2013

Schemalagd Kontakta basen
Nu får även du som inte har vår produkt Vitec Driftservice möjlighet att schemalägga ”Kontakta basen”.
Schemalagd Kontakta basen innebär att mäklarsystemet per automatik gör alla nödvändiga överföringar tidigt varje morgon, innan de flesta mäklare börjar sin arbetsdag. Därefter behöver du endast kontakta basen vid eventuella ändringar under dagen.
Aktivera schemaläggningen via menyn System -> Schemalagd kontakta basen. (Förutsätter att du har IP-servicen, som ingår i standardinstallationen, aktiverad.)

Checklistor/Journal
Checklistorna som ligger till grund för journalföringen har gjorts om. Dels med bakgrund av den erfarenhet av journalhantering som vi hittills har samlat på oss, och dels för att journalen nu och framöver ska kunna synkroniseras med Express (det webbaserade gränssnittet av Vitec Mäklarsystem).
Checklistan har renodlats mot journalföring. Vi har tagit bort punkter av ”att göra”-karaktär, till exempel fotografering eller liknande, och fokuserat på kontrollpunkter som mäklaren förväntas göra enligt lag.
Alla checklistpunkter för ett objekt skapas nu per automatik redan från början, för att man på så vis ska få en god överblick över vad man förväntas göra under de olika faserna av förmedlingsuppdraget.
För att ytterligare förenkla är delchecklistorna uppdelade enligt de objektstatusar som finns i mäklarsystemet, till exempel Intaget eller Sålt. Med andra ord kommer det inte längre finnas någon delchecklista för exempelvis Efter tillträde, då det inte finns en motsvarande status för objektet.

Dokument – ny design
Följande dokument har fått ny design:
Uppdrag upphör
Redovisning handpenning
Bekräftelse bank
Förfrågan bank – befintliga lån
Mäklarsamfundets – Köpekontrakt arrende

Flytta objektkopplade uppgifter till ny mäklare
När man byter ansvarig mäklare på ett objekt så kommer de uppgifter på objektet, som ännu inte är klarmarkerade eller avbrutna, att följa med till den nya handläggaren.

Interiörfliken ”Interiör – allmän beskrivning”
Fältet Interiör – Allmän beskrivning har utökats vilket förenklar hantering vid inmatning av långa texter.

Fönsterskyltar och Till Salu-skyltar
Vi har som bekant sedan tidigare lanserat nya ”Fönsterskyltar” som ersätter de tidigare ”Till salu-skyltarna”, dessa äldre skyltar har vi därför nu valt att ta bort. Har du sedan tidigare egna anpassade ”Till salu-skyltar” kommer dessa naturligtvis att finnas kvar.

 

okt 072013
 

nyheter

2 oktober 2013

Missa inga nya kontakter
Om du fått nyinkoma kontakter nedladdade till ditt system när du kontaktat basen, så kommer du nu att se detta direkt nere till vänster i listen. Klickar du på denna ikon kommer du automatiskt till urvalet för nyinkomna kontakter. När du har öppnat urvalet med nyinkoma kontakter så släcks påminnelsen.
Schemalagd Kontakta basen
För dig som har vår produkt Vitec Driftservice inför vi nu möjlighet att schemalägga funktionen Kontakta basen. Det här innebär att mäklarsystemet per automatik gör alla nödvändiga överföringar tidigt varje morgon, innan de flesta mäklare börjar sin arbetsdag. Därefter behöver du endast ”kontakta basen för detta objekt” vid eventuella ändringar under dagen.
Aktivera schemaläggningen gör du via menyn System -> Schemalagd kontakta basen.

Vitec Driftservice innebär att du överlåter löpande driftunderhåll, backup, uppdateringar och liknande till oss. Vill du veta mer? Kontakta vår Försäljningsavdelning.

Duplicera objekt med köpare som säljare
När du från ett sålt objekt väljer ”Duplicera delar av objektet” är det nu möjligt att låta tidigare köpare läggas upp som säljare.

Ny design för dokument – Mäklarsamfundet juridiska texter
Följande dokument har fått ny design;
Förmedlingsuppdrag, Fullmakter, Budförteckningar, Depositionskvitto och Köpeavtal arrende. (Gäller endast kunder som har produkten ”Mäklarsamfundets juridiska texter”.)

Ny design Objektbeskrivning
Objektbeskrivningen i mäklarsystemet har nu fått en ny modernare design som matchar övriga avtalshandlingar. Vi har samtidigt gått igenom dess innehåll och du har nu fler valmöjligheter gällande vilket innehåll som ska visas.
På den nya objektbeskrivningen finns en ruta avsedd för en liten objektbild, alternativt om du vill sätta ditt visitkort här istället.

jun 102013
 

nyheter

juni 2013

Aktualitet matchning
Det finns nu ett nytt datumfält på Söker respektive Lämnar, som visar när du senast var i kontakt med en kund angående matchning. Du kan också göra urval på detta fält i kontaktlistor, för att veta vilka du ska kontakta på nytt eller vilka matchningar som kan raderas.

Annonsering på hemnet.se
Från 1 juli 2013 inför Hemnet en avgift till säljare/uppdragsgivare om 600 kr per annonsering. Av dessa 600 kr har Fastighetsmäklaren möjlighet att erhålla 300 kr i ersättning för förmedlad sidotjänst, vilket såväl säljare som tilltänkt köpare skriftligen behöver upplysas om.

Med anledning av detta har följande ändringar gjorts i mäklarsystemet:

• I de olika typerna av Uppdragsavtal (Förmedlingsuppdrag) finns numera två valbara paragrafer om annonsering på Hemnet.
• Vid utskrift får du upp en fråga om du vill skriva ut bilagan ”Annonsering på Hemnet.se”, så du inte glömmer detta.

Du bör dessutom vidta följande åtgärder:

• I de fall ditt företag inte har eget skriftligt material rörande sidotjänster, går du in på meny: Verktyg, Administrera, Produkter. Här lägger du till den nya sidotjänsten ”Hemnet”. Alla inlagda sidotjänster kommer sedan med i dokumentet ”Info sidotjänster”.
• Ta ställning till om du ska skriva en journalanteckning rörande att du har förmedlat en sidotjänst till kund.