jun 102013
 

nyheter

juni 2013

Aktualitet matchning
Det finns nu ett nytt datumfält på Söker respektive Lämnar, som visar när du senast var i kontakt med en kund angående matchning. Du kan också göra urval på detta fält i kontaktlistor, för att veta vilka du ska kontakta på nytt eller vilka matchningar som kan raderas.

Annonsering på hemnet.se
Från 1 juli 2013 inför Hemnet en avgift till säljare/uppdragsgivare om 600 kr per annonsering. Av dessa 600 kr har Fastighetsmäklaren möjlighet att erhålla 300 kr i ersättning för förmedlad sidotjänst, vilket såväl säljare som tilltänkt köpare skriftligen behöver upplysas om.

Med anledning av detta har följande ändringar gjorts i mäklarsystemet:

• I de olika typerna av Uppdragsavtal (Förmedlingsuppdrag) finns numera två valbara paragrafer om annonsering på Hemnet.
• Vid utskrift får du upp en fråga om du vill skriva ut bilagan ”Annonsering på Hemnet.se”, så du inte glömmer detta.

Du bör dessutom vidta följande åtgärder:

• I de fall ditt företag inte har eget skriftligt material rörande sidotjänster, går du in på meny: Verktyg, Administrera, Produkter. Här lägger du till den nya sidotjänsten ”Hemnet”. Alla inlagda sidotjänster kommer sedan med i dokumentet ”Info sidotjänster”.
• Ta ställning till om du ska skriva en journalanteckning rörande att du har förmedlat en sidotjänst till kund.