dec 192017
 

nyheter

Följande ändringar och tillägg har skett i denna version:

19 dec 2017

Boendekalkylen är framrullad ett år.
• Prisbasbelopp för 2018 är 45 500 kr
• Förhöjt prisbasbelopp är 46 500 kr
• Inkomstbasbeloppet är 62 500 kr
• Gräns för statlig inkomstskatt 455 200 kr och högre skiktgräns är 662 500 kr
• Fastighetsskatt ändras takbeloppet från 7 687 kr till 7 812 kr